Споделено от Дарина Шентова: СВЕТИ НОЩИ (3)

Submitted by admin 2 on Пет., 08/01/2021 - 19:31
Молитва

СВЕТИ НОЩИ

11-та нощ от 3-ти към 4-ти януари:

„През другото време само Азът на човека, благодарение на Ангела-пазител, изразява човешкия стремеж към добро, а астралното тяло автоматично следва старите (лоши) навици. Но на Рождество е особено важно не само човешкият Аз, но и астралното тяло да придобие склонност към доброто. Това е възможно благодарение на кръга на Архангелите, с Христос сред тях.“ Р.Щайнер

 

40 седмица от Календара на душата

В духовни дълбини потъвам

и сбъдват се в недрата на душата

от любовта възникнала в сърцето

на индивида празните надежди

чрез огнената мощ на Мировото Слово.

 

13-та нощ от 5-ти към 6-ти януари:

Завършва и обединява изживяванията на предходните 12 нощи.

ЗА НЯКОИ ДУМИ

изразяващи състояние: изправеност, заедност, обновяване

Смисълът на думите се крие в двата етера, които Боговете не са ни предоставили, но са запазили за себе си*.

В тази последна свята нощ ще се опитаме да смъкнем и да преживеем праобраза на това, което например е: обновяване - като в притчата за новото вино, което се нуждае от нови мехове. Или: оживяване, съживяване и свестяване, тоест връщане на заминаващия обратно към този свят, както и възраждане – лично или за цели периоди от човешката история, включително българската, обгръщайки маси народ.

Какво обновяваме, оживяваме, съживяваме, възраждаме?

Развитието на Михаиловото време в току-що миналата есен, посока към Адвента и Светите нощи, се яви предпоставка за споделеното тук в три части, от които тази е третата, сиреч последната. Споделеното тук е преживяване в развитие, не по предварителен план и съвсем не по фантазия. Но в конспект представлява горе-долу следното:

Михаилова есен:

  • ново Издание на Календара на душата в три превода, изд.“Даскалов“;
  • справедлив гняв и опрощение;

 

Адвент:

  • по вътрешен импулс призовах двама члена на групата Михаилова ковачница от самото ѝ основаване за съвместна работа;
  • оживяване на Първичния Дух от създаването на групата;

 

Свети нощи:

  • духовно присъединяване към руската Рождественска конференция;
  • цел: заедно със съществото Антропос-София към съзнателна среща с Духа на времето арх.Михаил;
  • мостове между антропософските импулси;

 

Богоявление:

  • възраждане и оживяване;

 

Дюрер
Албрехт Дюрер: Христос на Кръста

 

Тук може четенето ви да спре. Аз продължавам, защото миналата година закръглих седем по десет лета и начинанията ми не търпят отлагане. Сега е нужен поглед назад:

През 2015 година, в същия този Михаилов период, превеждах Календара на душата, не по план – личен или издателски. Бях получила покана от стара членка на Михаилова ковачница да работим по Календара и за да направя текста приемлив за мен, почнах да превеждам едновременно с духовното занятие, седмица по седмица, мантра по мантра, с усещането, че просто озвучавам природното и душевното, струящо в посока от мен навън и обратно... Печатах превода ежеседмично във Форум От извора. Бях готова за Рождество и занесох екземпляр ксерокопие като подарък за групата Михаилова ковачница на последната им сбирка за годината.

Поглед още по-назад:

През 2004 година бях основала антропософска група изцяло по моя инициатива. Просто на една публична лекция по Йоановден отправих покана за който желае с място и час (в-к Антропософски вести бр.11, Рождество, 2004 год.) и така се започна. Първо с изучаване мисията на арх.Михаил. Второ с цикъла Еволюцията от гледна точка на истината (Сс 132), с който срещнах антропософията. Книжка важна за мен, а постепенно и за други.

Бе минала половин година съвместна работа със събраната абсолютно по свободна воля група. Снежна нощна виелица, уединение на Еленския балкан. Край на Светите нощи, Богоявление 2005. На събуждане получих като инспирация името на групата Михаилова ковачница.

Вършехме своята духовна работа и така 5-6 години до мига, когато реших и върнах партийния си розов билет в тишина. Ще спомена само за бързата реакция на партийните функционери от типа дай ми куклите, на ти парцалките. И една вяла, монологична чуденка от устните на един свободен антропософски и химически (не политически) радикал: да не си плащам членски внос да - но да си връщам картата - не би ми хрумнало никога!

В групата бяха силно разстроени – но там вътре се бе получила пукнатина, за която нямах решение. Оттеглих се като завещах името и групата за по-нататъшни антропософски инициативи; понякога участвах в тях като гост. Дейност, отдръпване... цялата сложност на живота. Не се отказах обаче от духовна активност. Можеше ли нещо да попречи на това?

Може някой път да се занимая с думата и състоянието резигнация, както и темата за духовните съединяващи мостове. Някой път. Сега сме на обнова, оживяване и възраждане, на розенкройцерското

 

PER SPIRITUM SANCTUM REVIVISCIMUS

именувай болката

именувай радостта

едва тогава ще ти се разкрие

на нашата земя Духът

едва тогава думата прости

едва тогава думата прощавам

ще се прелеят в чувството

на себе си простих

и възродений ти ще се явиш

                    PER SPIRITUM SANCTUM REVIVISCIMUS                     

                                                   9 януари, 2007

 

И възродений ти ще се явиш, макар и в същата си кожа.

Обхванат от бликащи чувства обхождаш земята. Те твои са.

Волята спяща те тласка – къде ли?

С дебнещи изненади – доколко са твои?

 

именувай болката

ще рече да пратиш свише свое чувство и да смъкнеш ново значение

именувай радостта

ще рече да пратиш свише свое чувство и да смъкнеш ново значение

едва тогава ще ти се разкрие

на нашата земя Духът –

защото си поднесъл осъзнато себе си на универсума

и възродений ти ще се явиш

чрез прошка занулявайки несъвършенството

 

едва тогава

за да се изпълни

Бого-явление

и Словото да стане плът!

 

Прощавайте засега и бъдете благословени!

ПП. Не че си нямаме и политическа партия възраждане...

Как играта на мисъл, чувство, воля се приземява...

-----------------------------------------------------------------------------------

*СС-114, Евангелието на Лука, лек.7

Дарина Шентова

8.01.2021 год.