Изследване върху различните видове депресия чрез арт-терапевтичната основа на антропософското изкуство. Чернодробен тип депресия (7)

Submitted by admin 2 on Ср., 28/10/2020 - 06:54
Лиан Коло-Дебоа

Депресия

Избрахме депресията като тема на изследването си, защото през през последните години видяхме много депресирани пациенти.

Успяхме да наблюдаваме в техните свободни произведения типичният подпис (ключ) на депресията като хоризонтални ленти, но също така и силно диференцирани подписи. Това привлече вниманието ни и започнахме да събираме материал, за да определим дали има често срещани фактори, които преди това не бяха излизали наяве и какви са техните качества и връзки.

Разбира се, очевидно е, че двете тенденции, които обсъждахме по-рано в това проучване се откриват както при депресия, така и при напълно различни патологии.

Обаче други фактори също играят роля и ние предложихме хипотезата, че имаме работа с дисфункция на органично ниво.

Тази хипотеза се оказа ползотворна и тук ние представяме резултатите от изследването, които несъмнено могат да бъдат задълбочени и развити още повече.

 

Общ почерк

на склонността към депресия

«Когато има определена плоскост в цялата картина или когато има много хоризонтални цветни ленти, това вероятно е признак на депресия.» 1 (стр. 63) ― Лиан Коло-Дебоа

Започнахме изследването на депресията с общия почерк, който често присъства в тази патология: хоризонтални ленти. Ако си спомним значението на движението като гарант за връзката на горния и долния полюс „на светлина и тъмнина, на мислене и желание“, виждаме в хоризонталните ленти много силния знак за тенденция към патология като депресията: всичко е плоско, спряно, фиксирано, тежко или празно. Средният полюс, душата, вече не е в движение.

Липсата на движение може да има две причини:

- или твърде много светлина, която втвърдява, фиксира, убива всички възможности за движение и дишане;

- или недостатъчно светлина, като по този начин прелива тъмнината, която вече не получава импулс за движение и така застоява.

 

Хоризонтални ленти в цвят

 

1

 

 

2

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

Този подпис на хоризонталните ленти сам по себе си не е достатъчен за установяване на диагноза депресия. Въпреки това, той много често присъства, с различия в качеството, които ни дават важни индикации за отказалия орган, което трябва да бъде потвърдено от други свободни картини от пациента.

Това е, което ще се опитаме да покажем в останалата част от това изследване.

 

Депресията и кардиналните органи

Това, което остава сега е да покажем прехода от основни концепции, съществени, но относително прости, които сме изложили, към сложността на диагностиката и терапията Светлина-Тъмнина-Цвят. Това, което ще бъде представено, е опит за установяване на връзката между различните почерци, отбелязани в свободните произведения на пациентите с депресия и кардиналните органи. Не претендираме да изчерпим всички диагностични и терапевтични възможности на този предмет. Тази работа е по-скоро насърчение за другите да задълбочат и подобрят тези области на изследване, насърчение за обединяване на различните терапевтични и медицински подходи с цел разширяване на терапевтичните и диагностичните възможности.

Критерии за изследване

Точно както настоявахме за важността на наличието на много картини за установяване на диагноза, ние също трябва да уточним, че се нуждаем от няколко взаимно потвърждаващи се специфични почерка, за да сме сигурни, че това наистина е депресия, а не, например, временна умора или друга патология, чиито почерци биха могли да бъдат подобни.

Елементите, които даваме тук, не могат нито да бъдат извадени от контекста, нито да бъдат използвани като готова рецепта. Всяка от представените картини е избрана, за да илюстрира аспект на патологията, но включва много други аспекти, които тук няма да вземем предвид.

За да дадем ясни примери за различните почерци и за да запазим поверителността на пациентите, включени в това проучване, ние не представяме поредица от свободни произведения на нито един пациент, а поредица от картини на различни пациенти, показващи идентични почерци.

Кардинални органи

Има много признаци, които могат да сигнализират за депресия или тенденция към тази патология. Променливостта на тези признаци предполага неправилно функциониране на различни органи.

В сътрудничество с лекари започнахме да работим върху различни органични прояви, които се намират като фон на депресията. Това, което следва, е частично резултатът от това изследване на връзките между различните признаци на депресия и четирите основни органа: черен дроб, бъбреци, сърце и бели дробове.

От гледна точка на Светлина-Тъмнина-Цвят

Имайки предвид, че всеки орган е резултат от срещата на двете творчески първични сили, светлина и тъмнина, което означава, че и двете присъстват във всяка част от нашия организъм, във всеки орган, ще разгледаме връзката на светлината и тъмнината при всеки от четирите основни органа.

Сред тези четири органа има два единични органа - сърцето и черният дроб, и два двойни органа - белите дробове и бъбреците. Тенденцията да се отделя, да се разделя, да се прави симетрично е жест на светлината, на нервната система. Тенденцията към обединяване идва от тъмнината, от метаболитната система (както ясно виждаме на снимка 6 от Таблица 4).

От тази гледна точка имаме два двойни органа, разделени, оформени главно от светлината, чиято функция е главно да внасят светлина във веществото: белите дробове и бъбреците. И два единични органа, оформени главно от тъмнината, чиято функция е до голяма степен да донесат топлина на веществото и сили за обединение – това са черният дроб и сърцето.

Виждаме също така, че тези четири органа са разпределени по различен начин между ритмичния полюс и метаболитния полюс, така че да балансират сферите им на дейност и техните функции: белите дробове в ритмичната средна област и бъбреците в метаболитната област; сърцето в ритмичната средна област и черният дроб в метаболитната област.

От гледна точка на духовната наука

В допълнение, антропософската медицина ни учи, че:

* Сърцето е обвързано преди всичко с пътя на въплъщението на Аза в топлина, с движенията и управлението на топлината.

* Бъбреците са обвързани преди всичко с пътя на въплъщението на Аза чрез посредничеството на астрала, с движенията и управлението на въздушния елемент.

* Черният дроб е свързан предимно с пътя на въплъщение на Аза чрез етера, с движенията и управлението на течния елемент.

* Белите дробове са обвързани предимно с пътя на въплъщение на Аза заобикаляйки през физическото, с движенията и управлението на твърдия елемент.

 

Таблица 8

Бели дробове

Двоен орган

Светлинният процес преобладава

Пътят на Аза през физическото

Над диафрагмата

Сърце

Единичен орган

Преобладава процесът на тъмнината

Пътят на Аза през топлината

Над диафрагмата

Бъбреци

Двоен орган

Светлинният процес преобладава

Пътят на Аза през въздушния елемент

Под диафрагмата

Черен дроб

Единичен орган

Преобладава процесът на тъмнината

Пътят на Аза през течния елемент

Под диафрагмата

 

 

С двойката сърце – бели дробове, над диафрагмата, имаме възхитителната поляризация между сърцето (огнен орган, топлина, по-свързан с тъмнината) и белите дробове (студен и сух орган, по-свързан със светлината).

Те са разположени в центъра на човешкото същество, което живее между астралната и етерната конституция. Това е по-голямото от напреженията - напрежението на двата полярни пътя на въплъщение на Аза - между нервите и кръвта.

Под диафрагмата, в по-метаболитната област, е друга полярна двойка - бъбреци и черен дроб. Единият, бъбреците, е по-свързан с въздушния елемент и с астрала, със светлината. Другият, черният дроб, е по-свързан с течността, с етера, с тъмнината.

В несъзнаваните дълбини на човешкото същество може да се намери, по-несъзнателно, отколкото в ритмичната система, интервал между една по-астрална организация и една по-етерна организация.

Във всяка от тези двойки имаме работа с интерфейса, интервала, между светлината и тъмнината, между астралното и етерното, в точния баланс за доброто здраве на човешкото същество. Следователно тук и ще видим почерка на евентуалната дисфункция и тук ще можем да се намесим, за да помогнем за възстановяване на равновесието.

Чернодробен тип депресия

„Черният дроб е преди всичко органът, който дава на човешкото същество смелостта да трансформира едно дело, за което се е мислило, в извършено дело... Черният дроб е медиаторът, който позволява идеята, която е решена, да се трансформира в действие, извършено от крайниците.“ 8 (стр. 29), Рудолф Щайнер

Ще започнем нашето изследване на връзката на депресията с дисфункцията на органичен процес, с процеса, свързан с черния дроб, защото там може да се открие коренът на повечето депресии, ако не и на всички.

Анализът на свободните рисунки на засегнатите пациенти тук разкрива дисбаланс, причинен от липса на активност на светлинния полюс, с други думи ситуация, при която горните тела, които дават импулс на движение на долните тела, са твърде слаби .

Диагностични елементи

Както видяхме по-рано, черният дроб, етерен орган par excellence, е резултат от и носител на преобладаващ процес на възстановяване, обединение, разтваряне, с една дума на дейности на тъмнината. Тъмнината, потенциално движение, но сама по себе си неподвижна, се нуждае от светлината като импулс.

Какво да очакваме да намерим като картини на човек, който е в депресия, свързана с такава дисфункция на чернодробния процес?

В този случай трябва да намерим „светлина“, която не излъчва светлина, която не отваря пространство, тъмнина, която нахлува във всичко и изобщо не се движи.

Ето няколко примера, открити в свободната работа на този тип дисфункция.

 

Въглен

 

33

 

 

34

 

На тези картини можем да видим, че светлината е твърде слаба, за да даде някакъв импулс на тъмнината, за да създаде пространство.

Етерното и физическото не получават никакъв импулс за движение.

Откриваме, че тъмнината прелива, нахлува във всичко, без граници, без връзка със светлината.

Тежестта поема контрола.

Двата пътя на въплъщение на Аза вече не се срещат.

Появява се страх от живота и парализа на волята.

 

В цвят

Какви рисунки очакваме да намерим в цвят при този тип ситуация?

Етерът е в стагнация, конструктивните течения са изоставени, не са ангажирани, следователно не се връщат в движение от светлината. Течности, които застояват, въздушната стихия е без движение, без топлина: това е картината на едно блато.

Хората рисуват с твърде много вода и твърде много вещества. Те добавят твърде много цветове, които се смесват и губят всякаква прозрачност, всякаква форма; това създава усещането за блато, объркване.

Цветовете са мръсни и тежки.

 

Впечатление за блато

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

Храносмилането както на физическо, така и на психологическо ниво е тежко. Черният дроб е претоварен, завладян. Общо състояние на изнемога, като парализирано. Всичко става тежко и неподвижно. Полюсът на главата също е претоварен, тъй като липсва светлина. Усещането за живот и за собствена цел се губи.

 

Терапевтични елементи

 

„Наблюдението като ежедневно упражнение е добро за пациенти, които са склонни да бъдат депресивни, особено когато тази тенденция идва от черния дроб.“ 1 (стр. 45) – Лиан Коло-Дебоа

 

Упражнение за наблюдение

 

За да се засилят медицинските средства, дадени от лекаря, една от терапевтичните опори за чернодробна депресия, каквато току-що описахме, е упражнение за наблюдение - първо направлявано, след това изпълнявано като ежедневна домашна работа. Първо се прави запис на най-простите обекти, за да се намери определена обективност, връзка с външния свят. След като е станал повече или по-малко сляп и глух за външния свят, заспал, пациентът буквално застоява в етер без движение, тежък, без светлина, задушен и задушаващ.

Малко по малко връзката с външния свят се променя. Съзнанието се събужда в околната среда, предизвиквайки изненада и радост от това преоткриване. Обновява се връзката, „дишането“ между вътрешния свят и околния свят. Човекът се научава отново да използва сетивата. Храносмилането също се включва и реактивира.

 

Въглен:

Акцент върху пътя на въплъщението през светлината

Както беше подчертано по-рано, етерът застоява, когато не е ангажиран от астрала и Аза.

С други думи, пътят на въплъщението през светлината трябва да бъде подсилен, защото светлината призовава към движение етерното, което иначе би било изоставено.

Упражнението с въглен в светлина и тъмнина, при условие че пациентът не е твърде уморен, е от съществено значение тук. Той едновременно ще позволи редът и строгостта да бъдат възстановени във една вселена на хаос и ще засили пътя на въплъщението чрез светлината, която е отслабена.

Цвят

В допълнение, от свободнитте произведения успяхме да определим цветовете, в които се откриват най-важните дисбаланси, и правим цветни упражнения, чийто основен предмет е да върнат на светлината нейния вертикализационен жест и пространственото му творчество, което ще върне цветовете обратно към правилното им движение, качество, интензивност, разположение…

„Чистият оранж е перфектна картина на черния дроб.“

― Лиан Коло-Дебоа

Оранжът в правилното си движение във връзка със светлината и тъмнината винаги ще бъде от голяма помощ при този вид терапия. Той притежава много светлина и силен импулс в тъмнината към светлината, което е точно това, от което тези пациенти се нуждаят първо.

Терапевтът е този, който трябва да избере подходящия момент за интервенция с този цвят, жестът, който да даде с този цвят, и да подбере внимателно придружаващите цветове.

Превод: Стела Василева

Всички части на изследването до тук