Рудолф Щайнер: Болестта и здравето през различните ъгли на антропософското познание (6)

Submitted by admin 2 on Вт., 18/06/2020 - 18:50
Рудолф Щайнер

Духовното ученичество и възможните болестни промени

...От време навреме идва някой и казва: Имам много силни болки между веждите, какво да направя? Най-добре би било да не се прави нищо, а спокойно да се продължи с медитациите. Тогава болките първо ще се усилят и човек ще има чувството, като че ли главата му ще се разцепи, но първо, тя няма да се разцепи и второ, ще стане възможно точно чрез тази болка да се пробие стената, която ни разделя от надсетивното. Ние можем да се развиваме само чрез болки и страдания...

...Точно чрез силата да продължим, се напредва и след известно време такива явления като неприятни усещания на топлина, миризми или звуци престават от само себе си. Чрез това е преодоляно нещо и започва истинското изживяване на етерния свят... Събр. съч. 266/3 От съдържанията на езотеричните уроци, том III, стр. 103 и 108

* * *

...Който започне със своите езотерични упражнения, не бива да очаква, че веднага ще му се появят визии. Може обаче да се случи, но е изключение и не е желателно. Нормалното протичане е това, че най-напред следва да се приведе в хармония с духовния свят чувственият и мисловният свят на ученика на духовната наука и едва когато това стане и той се чувства в съзвучие с морето на духовния свят, от това море ще се издигнат светлинни явления, които ще се оформят до определени образи.

Но може да се случи езотерикът веднага да получи визии. Те са тогава следствие от предишния му живот, когато е бил също езотерик или е стоял под влиянието на някоя религия, която – както са всички древни религии – е работила с церемонии и култове. Визиите тогава са нещо атавистично и са голяма опасност, защото се появяват насилствено, надмогват езотерика, понеже са се появили насилствено без неговото участие. Затова е по-добре да не се появяват. Езотерикът трябва много повече да обърне внимание върху измененията, които се получават първо в неговия душевен живот. Именно чрез упражненията мислите стават много по-мощни и могат да въздействат много повече върху други хора и затова, когато не са напълно правилни и чисти, те ни биват отнемани от Пазача на прага и биваме довеждани до безсъзнание, за да не вредим с това на другите и на самите нас. Сега ще бъдат описани въздействията като следствия от упражненията по един друг начин.

Първото е, че мислите стават по-разхлабени, това означава, че докато към едно определено възприятие преди веднага се е появявала определена мисъл и тази мисъл като от само себе си се е прибавяла към други мисли, сега не е така. Езотерикът не се чувства така сигурен и непосредствено уверен в своята преценка и мисловни връзки. Това, което преди е давало сигурността на мислите и преценките, е идвало от възпитанието, от социалните отношения, обкръжението, т.е. от ангелите, архангелите и духовете на личността, архаи, които действат във всички културни отношения. Човек постепенно се освобождава от тях. Неговият ръководещ ангел вече не му изпраща така непосредствено и несъзнателно мислите и преценките. Но ако при даден човек това разхлабване на мислите би стигнало толкова далеч, то би станало опасно за него. Затова междувременно се появява Пазачът на прага и задържа напредването на тези неща. Предпазното средство е да се усвои абсолютната любов спрямо истината, която дори в мислите да не позволи да се появи нещо, при което е възможно то да не бъде истина.

Второто засяга нашите чувства и волеви импулси. Езотерикът вижда как и те се променят. Той чувства, че по-малко ги владее от преди. Докато може би преди е бил по-предпазлив, сега чувства как едно чувство, един волев импулс непосредствено реагира на нещо, което го засяга. И това не бива да стигне много далеч. Ако се случи, тогава Пазачът на прага не ни оставя да проникнем в духовния свят заради самите нас.

Третото е, че погрешните убеждения, до които може да стигне езотерикът, ще обхванат не само душата му, но ще стигнат и до физическото му тяло. Когато погрешните възгледи продължават несъзнателно да действат в дълбочината на душата, те ще бъдат много по-вредни, отколкото ако се проявят навън в някоя болест, която може да се лекува с физически средства. Затова в такива случаи Пазачът на прага ни кара да се разболеем от някаква малка болест, която следва да приемаме като знак, като предупреждение за това, което работи в душата ни. При правилното езотерическо развитие това не бива да стига до сериозни болести, иначе езотерикът би бил прекалено много засегнат.

В древни времена, когато душите са били по-груби и като ученици на тайната наука са били приемани само хора с много вътрешна сила и смелост, тези опасности са били много по-големи и често са стигали до крайност, т.е. разхлабването на мислите е стигало до лудост, неовладяването на чувствата и волевите импулси до буйство и разрушение, а болестите са водели до смърт. Това, което се разказва от древноеврейските мистерии (от Талмуда) за четирите равина, които търсили «Градината на зрелостта», било давано като предупреждение на всеки езотерик: Първият равин полудял, вторият разрушил всичко със своя гняв, третият умрял и само четвъртият, равинът Акиба, бил допуснат да навлезе в духовния свят... Събр. съч. 266/2 От съдържанията на езотеричните уроци, том II, стр. 359 и сл. и сл., немско издание 1996г.

 

Кръщението

 

Настинката – дихателните органи се превръщат в сетивин органи

Ако дихателните човешки органи не са в нормално състояние, а също като при прегракване, при настинка, и аз изследвам това състояние, популярно бих казал, че изучавам състоянието на една настинка. Какво има тогава в човека? В действителност това, което иначе следва да е ограничено само до човешките сетива, което като сили трябва да господства само в тях, в известна степен е слязло надолу в дихателните органи. Те се изменят болестно така, че много силно се превръщат в сетивни, възприемателни органи. Сетивното, което следва да бъде само в сетивните органи, се плъзва надолу. Дихателните органи понякога стават сетивни органи и поради това се разболяват. Откъде се появява това? То идва от това, което иначе особено силно действа в сетивните органи, т.е. лунната същност, която преодолява слънчевата същност. Тя се пренася тогава от Космоса върху въздуха, върху други климатични състояния, така че от обкръжението на човека се пораждат такива болестни метаморфози.

Да вземем за пример, че наблюдавам нещо във външната природа. Например, виждам на полето едно виолетово цвете с особени венчелистчета. Когато се изследва това растение, вътрешно се опознава, констатира се, че в него са особено дейни силите, които се проявяват при слънчевата и лунната същност в точно противоположен смисъл на това, което в описания случай при настинката действа разболяващо във вътрешността на човека. И човек се научава да познава, как своеобразното взаимно действие на серните сили и етеричните масла в люляка представлява противоположното на това, което се образува като болест в човешкия организъм. Научим ли се, изхождайки от духа, да познаваме метаморфозата на човешките органи, научим ли се от страна на духа на Космоса да познаваме особените силови въздействия на обкръжението, тогава ще стигнем до едно рационално учение за лекарствата, до една рационална терапия...Събр. съч. 82 За да стане човекът изцяло човек, стр. 174 и сл. и сл., немско издание 1994г.

Специфични географски въздействия на лекарствените средства

...Представете си една област, която действа меланхолично и то, защото основата на днешната земна конституция е гнайс, в който гнайс се съдържа слюда, която познавате като минерал.

Слюдата първо има много силно влияние върху физическата локална конституция, която човекът има в определена област. Той получава нещо във физическото тяло, когато се ражда в област, където има много слюда. Тя действа върху физическото тяло от почвата, от земята. Ще видите, че точно в области, където има много слюда в почвата, растат много рододендрони. Растението често се среща в Алпите, в Сибир и т.н. В такива области субстанцията на рододендрона е вътрешно сродна с етерното тяло, преди то да навлезе във физическото тяло. Това сродство с рододендрона етерното тяло го предава на астралното тяло. И когато в такава област се появят болести, които се дължат на преобладаването на слюдата в жителите по околния път през подпочвената вода, означава, че етерното тяло е предало на астралното тяло това, което е получило от рододендрона. Това е налично вън, в рододендрона. Така можем да узнаем, че в рододендрона има един лечебен сок за тази болест. От това зависи, че в много случаи, но не във всички, лекарството, като специфично лекарство, се намира в областите, в които се появяват специфични болести... Събр. съч. 316 Медитативни разглеждания и насоки за задълбочаване на лечебното изкуство, стр. 61, немско издание 1980г.

Извадките са подбрани от Нели Хорински

Части 1, 2, 3, 4 , 5