Болестта и здравето през различните ъгли на антропософското познание (5)

Submitted by admin 2 on Пон., 01/06/2020 - 07:09
Рудолф Щайнер

За ариманичния или географски двойник в човека

...Ако човек би трябвало да чака с храненето, докато разбере процеса на храненето, дори не бихме казали, че хората би следвало да умрат от глад, защото, за да се приготви храната за организма, изобщо не е необходимо да се знае нещо за това, което имат да вършат органите. Следователно човек се справя много добре със своя организъм, с който е загърнат в този свят, без с душата си да трябва да навлиза в него. Затова обаче съществува възможността, малко преди да бъдем родени, освен нашата душа, и друго духовно същество да навлезе в нашето тяло, в несъзнателната част на нашето тяло. Това става така: Малко преди да се родим, според днешната терминология ще кажем, че едно друго, ариманическо духовно същество прониква в тялото ни. То се намира в нас също както собствената ни душа. Тези същества, които прекарват живота си именно като използват хората, за да могат да се намират в сферата, в която искат да бъдат, притежават извънредно висока интелигентност и значително развита воля, но нямат никаква душевност, нищо подобно на това, което наричаме човешка душевност. През живота си носим в душата си много умен двойник, много по-умен от нас, много интелигентен, но с мефистофелска интелигентност, ариманическа интелигентност и при това с много силна ариманическа воля, много по-близка до природните сили, отколкото е нашата човешка воля, която се регулира от душевността.

През 19-то столетие естествената наука открива, че нервната система е проникната от електрически сили. В това тя има право. Но да се вярва, както естествениците вярват, че нервната сила, с която разполагаме и която е основата за живота на мислите и представите ни, по някакъв начин има нещо общо с електрическите токове, преминаващи през нервите, е погрешно. Защото електрическите токове са сили, вложени в нас от съществото, което току-що описах, и изобщо не принадлежат към същността ни. Ние наистина носим в нас и електрически токове, но те са от чисто ариманическа природа.

Тези същества с висока, но чисто мефистофелска интелигентност и воля, повече сродна с природата, което не може да се каже за човешката воля, някога по своя собствена воля са решили да не живеят в онзи свят, който им е бил отреден от мъдрите богове на горните йерархии. Те поискали да завладеят Земята и понеже се нуждаят от тела, но нямат собствени такива, доколкото им е възможно ползват човешките тела, защото човешката душа не може изцяло да изпълни човешкото тяло.

Развитието на човешкото тяло позволява на тези същества, известно време преди човек да бъде роден, да проникнат до известна степен в него и под прага на съзнанието да го придружават по-нататък. Те не могат да понасят само едно единствено нещо в човешкия живот, не могат да понасят именно смъртта. Затова винаги преди да настъпи смъртта в човешкото тяло, в което са се настанили, го напускат. Те винаги изживяват силно разочарование, защото искат и след смъртта да останат в човешките тела. Това би било голямо постижение в царството на тези същества, което още не са постигнали.

Ако не би се извършила Мистерията на Голгота, ако Христос не би преминал през Мистерията на Голгота, тези същества отдавна биха постигнали възможността да останат в човека и след смъртта, която кармически му е предопределена. В такъв случай те биха постигнали победа над човешкото развитие на Земята и биха станали негови господари... Събр. съч. 178 Индивидуални духовни същества и действието им в душата на човека, стр. 58 и сл., немско издание 1980г.

* * *

...И тук се разкрива нещо, което наистина трябва да се прави в бъдеще, за да не изживее човешкият род безкрайни пречки, безкрайно много ужаси. Защото този двойник не е нищо друго освен причинителят на всички физически болести, които спонтанно произлизат от вътрешността, а те да се познават напълно, представлява задачата на органичната медицина. Болестите, които се появяват спонтанно, не са причинени от външни наранявания, а се проявяват отвътре, те не идват от човешката душа, а от това същество. То е причината за всички болести, появяващи се спонтанно отвътре, то е причинител на всички органически, а не само функционални болести. И един негов брат, който не е ариманически, а луциферически устроен, е причинителят на всички неврастенични и невротични болести, всички болести, които всъщност не са болести, за каквито се вземат, когато се наричат нервни или хистерични болести и т.н... Събр. съч. 178 Индивидуални духовни същества и действието им в душата на човека, стр. 61, немско издание 1980г.

 

Кръщенето

 

* * *

...Но двойникът, когото описах, има отношение предимно към тези излъчващи се от Земята сили. Индиректно човекът с тяло, душа и дух стои в отношения със Земята и с излъчванията в различните точки поради това, че двойникът му е тясно свързан с тях. Тези ариманическо-мефистофелски същества, които завладяват човешкото тяло известно време преди човек да се роди, имат съвсем специфични предпочитания. Има същества, на които особено им харесва Източното полукълбо, Европа, Азия, Африка. Те си избират хората, които се раждат там, за да използват телата им. Други си избират тела, които се раждат в Северното полукълбо, в Америка. Това, на което географията е само слабо отражение, за тези същества е жив принцип на собственото им изживяване, според който те избират местожителството си.

От това виждате, че една от най-важните задачи на бъдещето ще бъде отново да се възобнови забравената географска медицина, медицинската география. При Парацелз тя е съществувала като произлязла от древната атавистична мъдрост, но оттогава досега ѝ е обръщано малко внимание поради материалистическите възгледи. Тя отново ще трябва да заеме своето място и някои неща отново ще бъдат опознати, когато се изучи взаимната връзка на болестотворната същност в човека и земната география, с всички образувания в различните области, с всички сили, излъчващи се от тази Земя. Следователно, наистина е важно човек да се запознае с тези неща, защото животът му зависи от тях. Той е поставен по съвсем определен начин в земното битие заради този двойник, чието обиталище е в самия него, в човека... Събр. съч. 178 Индивидуални духовни същества и действието им в душата на човека, стр. 63, немско издание 1980г.

* * *

...Онази област, където излъчващото се отдолу нагоре има най-голямо влияние върху двойника и чрез това, че най-много влиза в сродство с двойника, т.е. че отново се споделя със Земята, е онази земна област, където повечето планини не са разположени в хоризонтална посока от Изток на Запад, а където планините са разположени предимно от Север на Юг – защото това също е свързано с описаните сили, – където човек се намира близо до магнитния Северен полюс. Това е областта, където чрез външните условия се развива преди всичко сродство с мефистофелската ариманическа природа. И чрез това сродство се прави много в напредващото развитие на Земята. Днес човекът не бива сляпо да преминава през развитието на Земята, а трябва да прозре такива отношения. Европа ще може да се постави в правилни отношения спрямо Америка само ако се прозрат такива отношения, когато се знае каква географска предопределеност идва оттам... Точно под такива влияния се развиват хора като Удроу Уилсън, които са само обвивка на двойника, чрез които самият двойник действа съвсем особено, които в същността си са въплъщение на американската географска природа... Събр. съч. 178 Индивидуални духовни същества и действието им в душата на човека, стр. 70, немско издание 1980г.

* * *

...Болести идват от това, че това същество действа в човека. И когато се прилагат лекарства, смисълът е, че на това същество се дава от външния свят нещо, което то иначе търси от човека... Събр. съч. 178 Индивидуални духовни същества и действието им в душата на човека, стр. 74, немско издание 1980г.

Извадките са подбрани от Нели Хорински

Части 1, 2, 3, 4