Болестта и здравето през различните ъгли на антропософското познание (2)

Submitted by admin 2 on Пон., 11/05/2020 - 09:03
Рудолф Щайнер

...Когато през деня имаме нашето азово съзнание, астралното тяло трябва да спи. Ние можем да сме здрави само когато нашето астрално тяло спи в нас. Оттам можем да схванем същността на здравето и болестта по следния начин: Болестта е абнормно събуждане на астралното тяло. То е будно по абнормен начин, следователно можем да очакваме едно абнормно съзнание – съзнанието се изразява в изживяванията! Съзнанието, което изплува там, се изразява в това, че ние посочваме болката от болестта, която я нямаме при нормалното ни будно състояние, понеже нашето астрално тяло спи. Спането на астралното тяло означава, че то се намира в правомерна взаимовръзка с физическото и етерното тяло, което означава липса на болка. Болката е израз, че астралното тяло се впива както не бива да бъде във физическото и етерното тяло, и стига до съзнание. Това е болката... Събр. съч. 120 Откровения на кармата, стр. 124 и сл., немско издание 1975 г.

...Казано универсално, причината за физическото заболяване е това, че тялото на човека става прекалено духовно на някое място или пък изцяло...Събр. съч. 316 Медитативно задълбочаване на лечебното изкуство, стр. 207, немско издание 1980 г.

...Голяма част от болестите произхожда от това, че има нередности, заблуждения в астралното тяло, които се предават върху етерното тяло и по заобиколния път през него разрушават съвършената хармония на физическото тяло. Тази взаимовръзка в повечето случаи се получава така, че увреждането на астралното тяло води до болести на физическото тяло не в същия живот, в който се получават уврежданията, а едва в следващия (виж карма – болести)... Събр. съч. 13 Въведение в Тайната наука, стр. 154, немско издание 1962 г.

...Целият дневен живот изцяло се състои в увреждането на нашето физическо тяло. Всички болести произхождат от невъздържаността, от ексцесиите на астралното тяло... Събр. съч. 94 Космогония. Популярен окултизъм. Евангелието на Йоан, стр. 74, немско издание 1979 г.

...Да се отдели само физическото тяло от това, което се е образувало чрез заблужденията на човека, е трудно. Един гърбав човек например дължи гърбицата си на астралността, на кармата. Външният образ, физиономията и т.н. са зависими от кармата. Това, което модифицира физическото тяло, е зависимо от висшите същности. Ако се отстрани всичко, което е зависимо от кармата, се вижда, че физическото тяло действително е мъдро устроено. Всички болести са направени прегрешения в миналото. Всяко прегрешение ще стане болест в бъдеще.

Когато хората станат достойни, ще създават твърди същности, ще създават също такива мъдри устройства на телата. Всяка мъдрост, чувство и воля наистина ще се превърнат във форма и същност в следващата еволюция. Във всички религии физическото тяло се нарича храм, понеже е така мъдро устроено. Не е правилно да се говори за физическото тяло като за нисша природа, защото нисшето в човека лежи всъщност в по-висшите тела, които днес са още като бебета... Събр. съч. 93a Основни елементи на езотериката, Берлин (1905), стр. 71 и сл., немско издание 1972 г.

...Понеже според собствените си, изпълнени със заблуди представи, човекът се е изложил на влиянията на външния свят (като следствие на въздействията на Луцифер), понеже той е живял, следвайки силните желания и страсти, като не е съблюдавал висшите духовни влияния, се появява възможността да се разболее...Събр. съч. 13 Въведение в Тайната наука, стр. 250, немско издание 1962 г.

 

Кръщенето

 

...Ако астралното тяло на човека има в себе си такава нередност, че тя се изявява в нервната система – външния образ на астралното тяло, – тогава първо физически настъпва известна неспособност на нервната система да извършва своята работа и като следствие могат да се появят най-различни болестни симптоми. При това могат да се разболеят стомахът, главата, сърцето.

Болестните форми, които са във връзка със самия аз и чрез това с неговия външен израз – кръвта, по правило се проявяват като хронични болести, които имат своята първопричина в кръвта, ако говорим физически, а ако говорим духовно казваме в аза. Това са предимно болестите, които са наследствени в истинския смисъл...Събр. съч. 107 Човекът от гледна точка на духовната наука, стр. 104, немско издание 1973 г.

…Има определени болести, които отчасти са повече хронически, отчасти се изострят, които сега са свързани с човешкото етерно тяло и затова се проявяват в човешките жлезисти органи. Тези болести по правило нямат общо с наследяването, с предаването от поколение на поколение, а имат общо с народностната същност, с расовите и племенните взаимовръзки. Затова те се проявяват съвсем по различен начин. Окултната медицина отнася констелациите на различните човешки органи към образите на небесните тела: сърцето към Слънцето, мозъка към Луната, далакакъм Сатурн, черния дроб към Юпитер, жлъчката към Марс, бъбреците към Меркурий. Когато изследвате взаимните отношения на звездите, ще имате образа на взаимните отношения на органите на човека, доколкото те лежат в етерното тяло... Събр. съч. 107 Човекът от гледна точка на духовната наука, стр. 108 и сл., немско издание 1973 г.

...В повечето случаи болестта не е враг, а приятел на организма. Това, което е врага на организма, най-често предхожда болестта, развива се в човека преди да се е проявила външно видимата болест. В организма има противостоящи едни на други сили и болестта, която се проявява в определено време, е опит на организма да се спаси от противодействащите си сили, които преди не са били забелязани. Болестта е това, което организмът предприема, за да победи враждебните влияния, които предхождат болестта. Болестта можем да я приемем като противопоставяне на организма срещу нещата, които трябва да бъдат изгонени... Събр. съч. 159 Тайната на смъртта, стр. 178, немско издание 1980 г.

...В много случаи болестта е единственото средство за добрите сили да спасят човека от лапите на Ариман. А ако Луцифер извоюва победа в човешката природа, ако луциферичните сили извоюват победа над ариманичните сили, които искат да втвърдят човека, да го привлекат надолу в своя род от само земни и водни същества, тогава човек заболява от възпалителни болести или изпада в налудничави състояния. Чрез това пък се оспорва победата на Луцифер... Събр. съч. 218 Духовни взаимовръзки в изграждането на човешкия организъм, стр. 154 и сл., немско издание 1976 г.

...Болести, които се появяват в късна възраст, са често само следствия от грешки във възпитанието, направени в най-ранна детска възраст... Събр. съч. 310 Педагогическата стойност на познанието за човека и културата на педагогиката, стр. 50, немско издание 1965 г.

...Днешните болести, които се диагностицират в нашата съвременна патология, са само по-грубите болести. По-фините болести всъщност са недостъпни за хистологията, те се коренят в течностите, които изпълват даден орган, например черен дроб, те се коренят в движението на течностите или дори в подвижността на газообразния елемент, който изпълва например черния дроб. От съществено значение за душевния живот е топлинното състояние на даден орган... Събр. съч. 317 Курс върху лечебната педагогика, стр. 19, немско издание 1979 г.

Извадките подготви Нели Хорински

Част 1