Ритмичният масаж е изкуство, а не просто техники...

Submitted by admin 2 on Пет., 09/06/2017 - 12:22
Ритмически масаж

Ритмическият масаж по Ита Вегман е един от методите на антропософската медицина, която разглежда човека като цялост, като единство от физическо и духовно, но при това се опира на всички достижения на съвременната медицина.

Антропософската медицина включва в себе си лекарски подход, собствена фармация, терапия с изкуства /живопис, музика, евритмия, реч/ и физиотерапия /вани, ритмически втривания, ритмически масаж, компреси и обтривания/.

Областта на прилагане на ритмическия масаж е съществено по-широк в сравнение с класическия. Той може да бъде използван при редица състояния, когато класическия масаж е категорично противопоказан, например при: тромбофлебит, варикозни разширени вени, трофически язви, атеросклероза, хронична сърдечно-белодробна, бъбречна и чернодробна недостатъчност, хронически остеомиелит, нестабилна стенокардия, конвулсивни състояния /епилепсия/ и мигрени. Ритмическият масаж може с успех да се използва в лечебната педагогика и психиатрията.

Той може да помогне да бъдат облекчени пристъпи на астма и стенокардия, различни колики и стресови състояния. В случаите на възпалителни заболявания на опорно-двигателния апарат, при неврити и миалгии, а също при травми, по-ранното лечение с ритмичен масаж предизвиква стабилна ремисия. Особена област на използване на ритмическия масаж се явява онкологията. Ритмическият масаж добре се вписва и въздейства в педиатричната практика.

Съставна част на ритмическия масаж се явява т.нар. «втриване на органите»... Тази процедура представлява нанасяне на лечебни субстанции в област, която е проекция на вътрешните органи, с определени леки, повърхностни днижения. Това въздействие води до особен терапевтичен ефект.

Важно е да се отбележи, че е невъзможно да се изучи ритмическия масаж, прочитайки дадена книга, в която е изложена само теоретическата част. Обучението предполага много сериозна и дълга работа над качеството на контакта с масажните техники и трябва да се извършва под ръководството на качествен преподавател. Освен това за масажиста, практикуващ ритмическия масаж, е нужно да бъде въведен в областта на антропософската медицина и духовно-научния възглед за здравето и болестта.

 

Ритмичен масаж

 

Из предисловие към руското издание на «Ритмический масаж по доктору Ите Вегман» /Маргарет Хаушка/

«Бих искала да представя тази книга, заради желанието на всички тези, които вече десетилетия работят с ритмическия масаж по д-р Ита Вегман, независимо дали са масажисти или лекари, които не искат повече да работят без неговото особено въздействие. Тази книга трябва да съдържа тази нова точка на зрението, която се проявява, когато областта на масажа се прилага на основата на духовно-научното човекопознание на Рудолф Щайнер.

Разработването на ритмическия масаж, преминало под ръководството на г-жа Ита Вегман /Арлесхайм, Швейцария/, а също по-нататъшното развитие на този метод в следващите три десетилетия, трябва да разгледам като своя особена област на работа. Тъй като този лечебен метод се явява раздел на духовно-научната медицина, то тази книга ще съдържа по-скоро не просто описание на този метод на масаж. Ритмическият масаж представлява не готова догматическа система, и затова в началото ще бъдат описани основните характеристи за дадените области на закономерности. За разбирането на тези закономерности в изучаването на живота е особено подходящ гьотеанистичния метод.

Съществуват основни форми, които съответстват на построението на човешкото тяло, които е необходимо да знаем. Главно лечението се състои в използването на метаморфозите на тези основни форми или даже индивидуалното им подсилване в гьотеанистичния смисъл. Действително, лечебният масаж /както и въобще всяко лечение/ е изкуство, а не техника, въпреки, че естествено, както и във всяко изкуство, овладяването на особените добри техники съставляват неговата основа. Главно се явява също всестранното познание за човека, неговото тяло, душа и дух, и взаимовръзките на тези принципи в здравето и болестта.

Въпреки че в докладите на Рудолф Щайнер и в работата на неговите ученици вече има огромна литература за това, аз се чувствам задължена да опиша духовно-научното човекопознание, и преди всичко, всички основни членове на човешкото същество. Описанието ще бъде представено в този обем, който е необходим за масажа, за да бъде разбрана тази книга от всички...

Но никой не трябва да мисли, че ритмическият масаж може да се изучи по книга, така както изкуството е невъзможно да се изучи само по книга. Нужно е да се изучи там, където учениците по ритмичен масаж ще бъдат запознати с неговата същност, посредством зрително възприятие и подражание.

Тази книга е написана за помагащите на лекарите и се избягват затова чисто медицински описания и въпроси, тъй като общото разбиране на съществото на болестта е нужно да бъде овладяно и от тези, които нямат лекарска медицинска професия. Не трябва да се прокарва отчетлива граница в това...

Бад-Бол, март 1973 год.

Д-р Маргарет Хаушка

Из «Въведение» от д-р Маргарет Хаушка

Превод: Д.Василева