Рудолф Щайнер: НОВОТО ПОЯВЯВАНЕ НА ХРИСТОС В ЕТЕРНИЯ СВЯТ - ИЗВАДКИ (5)

Submitted by admin 2 on Вт., 09/04/2020 - 08:41
Рудолф Щайнер

…Ако това, което хаотично се разиграва в дълбочината на душите се изрази с ясни думи, ще е следното: В душите има стремеж отново да се разбере Мистерията на Голгота. Търси се ново изживяване на Христос. По необходимост ние стоим пред новото изживяване на Христовото събитие. В неговия първи образ то е изживяно с остатъците на старите наследени душевни способности и понеже от 15. столетие те вече са изчезнали, то се предава по традициия. Едва в последната третина на 19. столетие настъпва пълното затъмнение. Няма повече стари наследени качества. Необходимо е отново да се появи светлина на мястото на помрачаването на човешките души. Трябва да се изживее духовният свят... СС 217 Духовните въздействия в съвместния живот на старите и младите поколения. Младежки педагогически курс, Щутгарт (1922), стр. 38сл., немско издание 1988 г.

...Ако човекът търси Христос Исус по външно исторически начин, не може да го намери. Той трябва да го търси по пътя на духовното изследване. Там сигурно ще го намери. Ще намери историческото събитие на Голгота. Защо? Историческото събитие на Голгота е встъпило в развитието на човечеството в свобода, в свобода, разбирана в много по-висш смисъл от други исторически събития, и това породено от свободата събитие следва да пристъпи към човека в нашата епоха като той го приеме само във вътрешна свобода, така, че нищо да не го заставя да го приема. За това, за което има исторически доказателства, човек не е свободен да го приеме. За което липсва външно историческо доказателство, се приема само поради духовни основания, а на духовното равнище човек е свободен. Християнин става човек чрез свободата. И именно това е, което е необходимо да се разбере в сегашната епоха, че християнин може да се стане само, изхождайки от пълната свобода, а не заставен от исторически документи. В нашата епоха християнството трябва да спечели онази истина – това време е предопределено – чрез която то ще стане Великият импулс на човешкото разбиране за свободата. Към фундаменталните истини на нашето време принадлежи, че ще се разбере, че доказателствата за християнството трябва да се търсят в духовния свят... СС 179 Историческа необходимост и свобода. Влияние върху човешките съдби от света на мъртвите, Дорнах (1917), стр. 116сл. немско издание 1977 г.

...Но в етерно тяло Христос се намира непрекъснато в етерната атмосфера на Земята. И понеже хората ще се развият до етерното виждане, затова ще го виждат. Новопоявяването на Христос следва от това, че хората ще се издигнат до способността да виждат Христос в етерния свят. Това очакваме в нашето преломно време... СС 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 51, немско издание 1977 г.

...Това дори е най-важното събитие, което днес (1910) се дава на ясновидски обучения човек: че той ще види Христос в духовната атмосфера на Земята. Понеже тази способност през това време ще се появи при по-голям брой хора, тези хора, които чрез естественото виждане непосредствено ще могат да съзерцават Христос, Христос в своето етерно тяло, с когото хората тогава ще могат да общуват като с физическа личност. Христос няма да слезе втори път във физическо тяло, но хората ще се издигнат чрез своите способности в етерния свят, където той днес се появява. Христос ще се появи отново в областта на тяхното разширено изживяване... СС 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 72. немско издание 1977 г.

...Това Христово събитие няма обаче да е само събитие, което ще задоволява само трансценденталното любопитство на хората, а преди всичко ще е събитие, което ще постави пред човешките души изискването за ново разбиране, за новото разбиране на целия Христов импулс... СС 175 Градивните камъни за разбирането на Мистерията на Голгота. Космически и човешки метаморфози, Берлин (1917), стр. 123, немско издание 1982 г.

...При хората ще се развият такива способности, че те ще възприемат Христос на астралния план като етерен образ, както се случва с Павел пред Дамаск. Това събитие на възприемането на Христос чрез развиващите се постепенно при човека висши способности в продължение на следващите три хилядолетия започва през нашето 20. столетие. От тук нататък тези способности ще се проявят постепенно и през следващите три хилядолетия ще се изградят при достатъчно голям брой хора. Това означава, че достатъчно голям брой хора ще знаят чрез виждане във висшите светове, че Христос е реалност, че той живее; те ще видят как той живее сега. И те ще опознаят не само как той живее сега, но както апостол Павел ще се убедят, че е умрял и възкръснал. Но основата за това не може да се положи във висшите светове, тя трябва да се положи във физическия свят... СС 132 Еволюцията от гледна точка на истината, Берлин (1911), стр. 89, немско издание 1979 г.

...Казва се, че Христос ще се появи в облаците – с това се има предвид, че той ще се появи на астралното поле в етерен образ. Трябва обаче да се подчертае, че в тази епоха той ще може да бъде виждан само в етерно тяло... СС 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 116сл., немско издание 1962 г.

...Това единство на органите (всъщност всеки сетивен орган е дихателен орган) всъщност се постига само с разбирането на Мистерията от Голгота. Само това може да ни направи способни да чувстваме цялата природа морално. Когато тогава погледнем към облаците и виждаме да проблясва светкавицата, ще можем да виждаме в нея Христос в етерен образ. Това ясновиждане някога ще настъпи за всеки човек, било по-рано или по-късно. Само Отец знае деня и часа, както казва евангелието... СС 265 За историята и от съдържанията на познавателно култовия отдел на езотеричната школа от 1904 bis1914 (1906-1924), стр. 361, немско издание 1987 г.

...Новопоявяването на Христос означава да се види Христос свръхсетивно в етерното му тяло. Поради това всеки, който иска да следва правилния ход на развитието, трябва да постигне способността да може да вижда с духовните си очи. Не би бил никакъв напредък в развитието на човечеството, ако Христос би трябвало още веднъж да се появи във физическо тяло. Следващия път той ще се разкрие в етерно тяло... СС 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 77, немско издание 1962 г.

...През важното време след 1930 година, отделни хора като от своята собствена природа ще станат способни да развиват по-висши сили, чрез които ще се вижда това, което наричаме етерно тяло. Етерно ясновидски сили ще се развият при някои хора. Тогава ще станат възможни две неща. Или материализмът на нашата епоха ще продължи и тогава, когато се проявят такива сили няма да се разбере, че те извеждат в духовните светове, ще се разбират погрешно и поради това ще бъдат подтискани. Ако това се случи, не би дало право на хората в материалистически смисъл в края на 1940 да кажат: Виждате ли какви фантастични пророци имаше в началото на 20. век! Нищо не се изпълни! – Защото ако новите способности не се появят, няма да е опровержение на това, което може да се каже още сега, а само доказателство за това, че неразбиращото човечество ще задуши тези способности в зародиша им и ще се лиши чрез това от нещо, което човечеството ще трябва да има, ако не иска да закърнее и изсъхне. Ако тези сили се подтиснат, човечеството ще продължи да навлиза в блатото на материализма... СС 116 Христовият импулс и развитието на азовото съзнание, Берлин (1909-1910), стр. 93сл., немско издание 1982 г.

 

Христос

 

...Никой няма влияние върху появата на Христос, дори най-могъщият посветен няма някакво влияние. Той ще се появи. Но могат да се предприемат мерки Христовото събитие да бъде възприето така или иначе и да действа различно. Онези братства, които искат да затворят душите на хората в материалистическата сфера, имат стремеж да попречат Христос да бъде забелязан през 20. век. Те имат стремежите да предоставят сферата на влияние, която трябва да е предоставена на Христос в 20. век на друго същество. Има западни братства, които се стремят да оспорят Христовия импулс и на негово място да поставят друга индивидуалност, която никога не е била въплътена, била е само етерна индивидуалност със строго ариманическа природа. Те искат да нарекат това друго същество с името на Христос... СС 178 Индивидуалните духовни същества и въздействията им в човешката душа (1918), стр. 182, немско издание 1980 г.

...Следващите три хилядолетия ще бъдат посветени на това, да се възприеме Христовото новопоявяване в етерния свят. То няма да е достъпно само за тези, които мислят изцяло материалистически. Човек може да мисли материалистически, когато признава само материята и отрича всичко духовно, или чрез това, че сваля духовното в материалното. Човек е материалистичен и чрез това, че иска да признае духовното само в материална обвивка. Има също и теософи (съответно антропософи!), които са материалисти. Човек не е материалист не ако е теософ или антропософ, а когато разбере, че висшите светове съществуват, дори когато не могат да бъдат възприемани в сетивен образ, но човек трябва да се развие и издигне до тях, за да може да ги възприеме... СС 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 118, немско издание 1962 г.

...Христовото новопоявяване предпоставя човечество, което през това столетие разбира по какъв начин той ще се покаже, в каква форма ще се появи. Иначе при известни обстоятелства ще се появят ужасни, бурни движения, произлизащи от хора, които предусещат нещо за появата на Христос в дълбоко подсъзнателните области на своето същество и които ще представят този факт пред човечеството по външен тривиален и ужасен начин... СС 227 Познание за посвещението. Духовното и физическо развитие на света и човечеството в миналото, настоящето и бъдещето от гледна точка на антропософията (1923), стр. 291, немско издание 1982 г.

...Христос е винаги наоколо, но в духовния свят. И ние можем да го достигнем, ако се издигнем до него. Цялото антропософско учение би следвало да се преобрази в нас в силното желание, да не позволим това събитие да премине покрай човечеството, без да се забележи, а във времето, което е на наше разположение постепенно да подготвим хора, които искат да узреят и изградат в себе си тези нови способности, като с това сами се възобновят и свържат с Христос. Защото иначе човечеството би трябвало дълго да чака, докато му се представи друга такава възможност. Дълго време би трябвало то да чака – до новото въплъщение на Земята. Ако човечеството се размине с това събитие, то ще се ограничи да бъде възприето от онези, които проявят волята да се издигнат до това изживяване чрез езотерично обучение... СС 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 29сл., немско издание 1977 г.

...В действителност човекът не е земно същество, той е космическо същество, което принадлежи на всемира. От една страна човекът е свързан със Земята, от друга – ще се чувства като космическо същество. И това чувство ще се наслоява в него. Когато някога това престане да е теория, а се чувства от отделните хора, надрастнали чрез съответната си карма днешното тривиално чувство, при което човечеството се чувства отвратено и поради това стига до промяна чрез чувстването на само наследените свойства, чрез чувстването на шовинизма, само тогава ще настъпи един вид реверсия. И от това очакване, от този копнеж, че наистина трябва да има нещо, което да разреши тази човешка загадка, ще се породи настроението, насреща на което ще се изправи космосът. Задоволяването на този копнеж ще подготви човека да познае как от мрачните духовни дълбини ще изплува и ще му се разкрие Христовото същество, което ще го заговори духовно. Христос няма да дойде в духовен смисъл, ако човечеството не е подготвено за това... СС 200 Новата духовност на XX век и новото изживяване на Христос, Дорнах (1920), стр. 132сл., немско издание 1970 г.

...В прехода между 20. и 21. век ще се появи ново царство от природни духове, което като духовен извор ще произлезе от природата и ще бъде видимо за хората... СС 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 31, немско издание 1962 г.

...Това, че душата ще познае нещо ново и ще го почувства, изхождайки от природата, не означава нищо друго, освен че Христовата същност ще започне нова дейност в етерния свят... СС 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 37, немско издание 1962 г.

...Утешителните думи на Христос ще се почувстват от хората, като идващи от собственото им сърце. Но може да изглежда също и като физическо чуване... СС 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 102, немско издание 1962 г.

...Това Христово появяване ще бъде духовно изживяване, макар духовно-ясновидско изживяване, но наистина духовно изживяване... СС 182 Смъртта като преображение на живота (1917-1918), стр. 25, немско издание 1976 г.

...Започва по-висше развитие на общите човешки познавателни сили. Чрез това ще стане възможно в течение на следващите три столетия, също и без особена ясновидска подготовка все повече и повече хора да могат да стигнат до непосредствено съзерцание на Христос... СС 131 От Исус към Христос, Карлсруе (1911), стр. 76, немско издание 1958 г.

...Христос е тук, свързан е с етерното тяло на Земята. Това, за което става въпрос е, човешката душа да се развие така, че да го съзерцава... СС 129 За чудесата на света, изпитанията на душата и откровенията на духа, Мюнхен (1911), стр. 51, немско издание 1960 г.

...Християните ще са може би в по-трудно положение, отколкото принадлежащите към някои други религии, когато действително възприемат етерния Христос. Но те трябва да се опитат също така неутрално да приемат Христовото събитие. Това ще бъде именно задачата, особено от страна на християнството да се развие разбирането за възможността да се проникне в духовния свят, без човек да е зависим от някакво положително вероизповедание, а само чрез силата на добрата воля... СС 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 153, немско издание 1977 г.

 

Христос

 

...Днес е възможно явяването на Христос по начина, по който той се явява на Павел. Това тогава е посвещение, което понякога може да настъпи без предварително обучение. От средата на нашето 20. столетие много хора ще имат това изживяване... СС 124 За някои проучвания из областта на Марковото Евангелие, Кобленц, Мюнхен, Хановер (1910-1911), стр. 244, немско издание 1963 г.

...Възможността ще се появи особено за хора в младежките им години... СС 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 9, немско издание 1962 г.

...В древните времена говорът е бил тясно свързан с човешкия организъм. Днес той започва да се еманципира от него. Поради това формиращата говора сила се освобождава и ще бъде употребена за възприемането на Мировото слово, на духовния Христос... СС 150 Земна и космическа мисъл, Берлин (1914), стр. 97, немско издание 1980 г.

...Ще има известен брой личности, които ще изживеят проникването на Христос от астралния план в нашия свят в етерен образ... СС 143 Свръхсетивните опитности. Пътища на душата към Христос (1912), стр. 101, немско издание 1970 г.

...Но този новопоявил се Христос няма да пътува в кораби по морето или във влакове, а ще бъде в индивидуалността на човека – в това, което се проявява от човешка душа към човешка душа и според това как са устроени самите човешки души, ще бъде разпознат със средствата, дадени в етерния свят. Каквото можем така да кажем за явлението на появилият се отново Христос, се оказва слабо насреща на това, което ще стигне до човешките души чисто от свръхсетивния свят. Хората искат да видят със сетивни очи Великият, който ще дойде; те обичат да си представят, че той ще пътува със самолет, ще пътува през моретата, обичат да схващат сетивно този, който следва да дойде. Защо е така? Защото се страхуват да дойдат наистина в съприкосновение със свръхсетивните светове... СС 138 За същността на посвещението. За вечността и мигновението. За светлината на духа и мрака на живота, Мюнхен (1912), стр. 134, немско издание 1986 г.

... В бъдеще ще бъдат развити известни сили в човешката природа, които ще действат така, че когато човекът достигне само до известна възраст и се вгледа в себе си, ще изпитва нещо подобно: Аз чувствам в мен нещо, което е в зависимост с моя собствен аз. Забележително, но то не иска да пасне към всичко, което знам от моето сегашно раждане! – Когато направи духовната наука съдържание на живота си, човек ще може да разбере, ще знае: Това, което чувствам, ми изглежда чуждо затова, защото е азът, който идва от предишния ми живот. Потискащо, причиняващо страх и ужас ще бъде това усещане за онези хора, които няма да могат да си го обяснят от познанието за повтарящия се земен живот. Христовият импулс ще бъде това, което ще оживи погледа назад.

Такава промяна на човешката духовна организация ще стане И тя ще произлезе от събитието, което започва през 20. век и което можем да наречем един вид второ Христово събитие, така че онези хора, в които се събудят по-висшите способности, ще виждат «Господаря на кармата». Хората, които ще изживеят това, няма да го изживеят само във физическия свят – все едно дали някоя душа се намира във физическо тяло или във времето между смъртта и ново раждане: Ако тя се подготви, ще изживее Христовото събитие.

Съзерцанието не зависи от това, дали сме въплътени във физическо тяло, но от подготовката за това. Подготовката, за да може събитието да се възприеме с разбиране и яснота, трябва да се извърши тук, във физическия свят (понеже човек само тук е свободен да се развива, понеже животът след смъртта е детерминиран). Човекът, който съзерцава, когато са се събудили неговите способности, няма да може да разбира без да е подготвен. Тогава Господарят на кармата ще му се яви като ужасно наказание. За да разбере това събитие ясно, човекът трябва да се подготви. Следващите три хилядолетия ще предоставят възможност за подготовката на хората... СС 131 От Исус към Христос, Карлсруе (1911), стр. 220сл., немско издание 1958 г.

...То (етерното явяване на Христос, бел. ред.) ще се последва от други събития, както други събития са се случили преди палестинското Христово събитие. Онези, които са предсказали идването на Христос, ще му станат последователи след характеризираната епоха, след като той отново е станал видим за човечеството в етерно тяло. За хората отново ще станат видими тези, които са живели на Земята като Мойсей, Авраам и пророците. Така човекът, ако не е проспал най-важното събитие на близкото бъдеще, постепенно ще се враства в една общност с всички, които са предшествали Христовото събитие като патриарси... СС 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 30, немско издание 1977 г.

...Когато настъпят тези велики времена, хората заедно ще могат да действат по-съзнателно във физическия и в духовния свят. Днес това не е възможно, понеже липсва общ език. Така човечеството навлиза в епоха, където влиянията от духовния свят ще стават все по-големи. Великите събития на идващото време ще се проявят във всички светове. Също и хората между смъртта и новото раждане ще имат нови изживявания в другия свят в следствие на новото Христово събитие в етерния свят. Те обаче няма да могат да го разберат, ако не се подготвят за него тук на Земята... СС 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 33, немско издание 1977 г.

...Христос, приближаващ се отдалеч и все повече свързващ се със Земята, ще бъде реалността на Земята, ще бъде Духът на Земята, когато тя достигне целта си. Той и днес е вече такъв, но тогава човешките души ще бъдат проникнати от него, хората ще образуват едно цяло с него. Физическите тела ще се разпаднат, ще станат миров прах. Етерните тела имат смисъл само докато обновяват физическите тела; също и тях няма повече да ги има. Христовият дух ще бъде единствената реалност, която ще остане от Земята... СС 143 Свръхсетивните опитности. Пътища на душата към Христос (1912, стр. 182, немско издание 1970 г.

...Вече два пъти Христос е разпъван на кръст: веднъж физически във физическия свят (Мистерията на Голгота) и втори път през 19. век. Семената на земния материализъм, които от 16. век все повече се внасят в духовния свят от минаващите през портата на смъртта души и предизвикват все по-голям мрак, образуват «черната сфера на материализма». Тя се поема от Христос в неговата същност в смисъла на манихейския принцип, за да може той да я преобрази. В ангелското същество, в което Христовата същност се разкрива от Мистерията на Голгота насам, тя предизвика «духовна задушаваща смърт». Тази жертва на Христос може да се означи като второ разпъване на кръст на етерния план. Духовната задушаваща смърт, която довежда до помрачаване на съзнанието на това ангелско същество е повторение на Мистерията на Голгота в световете, които лежат непосредствено зад нашия, за да може отново да се оживи предишното скрито Христово съзнание в душите на хората на Земята. Това отново оживяване ще стане ясновидско съзерцание на човечеството през 20. век. Би могло да се каже, че човечеството е изживяло възкресението на своето тяло в тогавашното време; то ще изживее възкресението на своето съзнание от 20. век нататък... СС 152 Въведение към Мистерията на Голгота (1913-1914), стр. 46сл., немско издание 1980 г.

...Материализмът е станал в много отношения основният импулс на последната, отминаващата епоха. Многобройни души са умрели, минали са през портата на смъртта с материалистическа нагласа. Те живеят във времето между смъртта и ново раждане в духовния свят така, че нищо не знаят за света, в който живеят. Там към тях пристъпва едно същество. Те го съзират в онзи свят. Трябвало е да го съзрат, понеже това същество се е свързало със земното съществуване, макар и междувременно да витае невидимо в сетивното земно битие. И на усилията на тези, минали през портата на смъртта души се отдава – не можем да го кажем по друг начин – да изгонят Христос от духовния свят. И Христос отново е трябвало да изживее обновяване на Мистерията на Голгота, макар и не в такава величина, както предишната. Тогава той преминава през смъртта, сега е изблъскване от духовния свят. И чрез това в него се изпълнява вечният закон на духовния свят. Това, което изчезне във висшия духовен свят, възкръсва наново в по-низш свят. Че през 20. столетие е възможно душите да се развият до разбиране на Мистерията на Голгота, се дължи на това събитие. Оттам Христос е още по-тясно свързан с всичко, което представляват съдбите на хората на Земята... СС 152 Въведение към Мистерията на Голгота (1913-1914), стр. 71сл., немско издание 1980 г.

...В тридесетте години на живота си Исус от Назарет приема Христос в себе си. Настъпва скоро времето (след 1913), в което ще стават все по-многобройни хората, при които от тридесетата година на живота им в тях ще навлезе не Христос с цялата си пълнота, но Христовото познание като чрез едно просветление. При тези хора в тридесетте им години ще започне нов широкообхватен душевен живот чрез това, че ще виждат Христос в неговата етерна същност. Хората не бива да оставят незабележимо да минат покрай тях впечатленията, които най-често съвсем тихо ще се появят, защото рядко ще има силни впечатления. Чрез разпространяването на истинската антропософия човешките души ще станат такива, че няма да пропуснат незабележимо да се извърши просветлението, когато то се появи, защото иначе няма да го получат наново в течението на повече инкарнации... СС 152 Въведение към Мистерията на Голгота (1913-1914), стр. 89, немско издание 1980 г.

...Бъдещето се показва от две страни, от страната на опустяването, на свързването с материализма или от страната на раждането на нов духовен свят, не само в мислите или да речем във възгледите, а в съществуването. Защото Христос ще застане на страната на човека и ще стане негов съветник. Това не е само картина, а хората в действителност ще получават съветите, от които се нуждаят, от живия Христос, който ще бъде техен съветник и приятел, който ще говори на човешките души като човек, физически вървящ до нас... СС 152 Въведение към Мистерията на Голгота (1913-1914), стр. 91, немско издание 1980 г.

...Това може да бъде подпомогнато чрез отдаване на могъщото етерно тяло на Християн Розенкройц. То ще може да донесе новото ясновидство на хората и ще допринесе да се проявят висши духовни сили. Двадесетото столетие има мисията да направи това етерно тяло толкова могъщо, че да действа и екзотерично. Повлияните от него ще могат да изживеят събитието, което апостол Павел е изживял пред Дамаск. Това новопоявяване трябва да свържем с голямото събитие и работата на дванадесетте и на тринадесеттия през 13. и 14. столетие (посвещението на Християн Розенкройц)... СС 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 67сл., немско издание 1962 г.

Извадките подготви Нели Хорински