Системно практическо навлизане в Антропософската медицина - причини, заболявания, лечение

Submitted by admin 2 on Вт., 10/09/2019 - 16:46
Есенно сърце

Скъпи приятели, по време на тридневното посещение и семинар по Космология на немския антропософски лекар д-р Инго Юнге в началото на август, с неговото съгласие и подкрепа, се роди идеята общността по Антропософска медицина да продължи месечните се събирания, опирайки се на лекционните медицински теми, представяни от д-р Юнге пред лекарите в Русия, в последните 12 години. Тези лекции са издадени в 7 книги и обхващат неговата над 30-ет годишна практика като антропософски лекар с целия му жизнен и професионален опит. Тези безценни лекционни цикли, както и лекционните му цикли по Космология, могат да бъдат поръчани, закупени и прочетени от всеки, който знае руски език. Но няма нищо по-ценно от това около тях, около тяхната практическа насоченост, още повече да обединим и обогатим познанията и споделеността си като общност и като личности. Затова от октомври 2019 год. всеки месец започваме работа по лекционните медицински теми, които ще бъдат превеждани на български и представяни на нашите срещи, съвместно със занимание с изкуства.

Самият факт, че тези лекции са представени в книги със свободен достъп, както и личното желание на д-р Юнге, изразено пред всички нас, е те да бъдат не само представяни пред лекари, а също и пред терапевти, психолози, педагози, родители, изобщо пред всеки един човек, който иска да държи своя живот в собствените си ръце - мъдро и в свобода!

Подобна позиция ние можем да намерим още и при Рудолф Щайнер, макар и днес да се срещат все още сектантско-канонизиращите уклони, че с Антропософската медицина трябва да бъдат запознавани само лекарите със стандартно медицинско образование. Нищо подобно! Самият Рудолф Щайнер допуска на първите си обучения не само лекари! Той дори прави разграничение между "млади лекари" и явно "стари" лекари, които дори по негово време са били напълно втвърдени. Също така неслучайно на смъртното си легло Щайнер и Ита Вегман завършват единствената си съвместна книга, с описани основните принципи на Антропософската медицина, както и с множество техни практически излекувани случаи, включително и приложеното лечение. Идеята на Рудолф Щайнер е била това да бъде първата книга от поредица подобни практически насочени техни съвместни книги, предназначени за всички. За съжаление той умира, но правейки последни корекции на тази книга, той предава ръкописа в ръцете на Ита и й казва: "Тук е казано всичко!".

 

Щайнер и Ита

 

Защо Рудолф Щайнер е искал тези първи негови обучения по Антропософска медицина да бъдат за лекари? Отговорът можем да намерим в тритомната биография на Ита Вегман, от която става ясно, че мотивът му е бил не някакъв друг, напр. деление на професионалната гилдия като такава, а начинът, по който духовното познание по медицина е нужно да бъде представено пред тях. Или да го кажем по друг начин - неговата толерантна личност е търсела различни пътища, съобразени с аудиторията, за да представи антропософските идеи в областта на медицината. Отговорността, доверието, с което се е обръщал към лекарите и педагозите, са били свързани именно с тяхната огромна роля за бъдещето, за поколенията, за самата Антропософия.

Днес, след близо 100 год., времената са различни в сравнение с времето, в което той работи и живее. Още по негово време той директно заявява, че вече е започнал обратният път - човечеството в своята конституция започва все повече да развива своето етерно тяло към одухотворяване. Това е общочовешка предразположеност и бъдещ път на развитие на съществото ни. Самите ние го наблюдаваме - разбира се, наблюдаваме и дейно работещите противоборстващи (втвърдяващи) сили, напр. такова се явява тесногръдото съвременно тълкуване на думи и действия на Щайнер, които са адекватни за онзи момент, но не могат да бъдат адекватни нито за настоящия, нито за бъдещия момент. Така или иначе - в съзнателните и пробудени хора се извършва огромна духовна работа! Именно това означава човек да вземе съзнателно живота и бъдещето си в свои ръце. От друга страна антропософските препарати, произвеждани от WALA и WELEDA, с изключение на някои специфични лекарствени средства, могат да бъдат поръчвани и закупувани без рецепта. Да, може това да е бизнес-политика, но монетата винаги има и обратна страна - това ни дава възможност да работим над себе си, над познанията си, и да търсим алтернативи за самите себе си при наш проблем или при проблем на наши близки и приятели.  И от трета страна - всяко едно обучение в областта на антропософските терапевтични направления, напр. лечебна педагогика, социална терапия, лечебна евритмия, арт-терапия, гласова терапия, ритмично втриване и масаж..., неминуемо включва в себе именно базисните знания, които дава Антропософска медицина в частност, и Антропософията като цяло.

И така, целият този ред от мисли, опита ни като общност във всички съвместно организирани семинари и ежемесечни срещи, ни дава прекрасна основа не само да продължим, но и да развиваме импулса на Антропософската медицина... с нежната благословия на д-р Инго Юнге и духовния импулс, който преминава през него!

От сърце пожелавам на всички нас здраве, една мъдра, развиваща и оплождаща бъдещето нова учебна година!

Дорина Василева

 

Книги на Инго

 

* * *

Теми, които ще разглеждаме последователно всеки месец, като всяка среща и тема ще бъдат обявявани предварително. При срещите ни събираме, ако е необходимо, само средства за залата:

Тема 1: Лечение на болния от позицията на антропософската медицина, хомеопатията и академическата медицина - 6.10.2019 год.

Тема 2: Лечение на заболявания на дихателните органи - 10.11.2019 год.

Тема 3: Лечение на сърдечно-съдови заболявания - 15.12.2019 год.

Тема 4: Лечение на патологии на стомашно-чревния тракт (устна кухина, стомах, хранопровод, тънки и дебели черва)

Тема 5: Лечение на заболявания на хепатобиларната система (черен дроб, жлъчка) и панкреаса

Тема 6: Лечение на заболявания на ендокринните и екзокринните жлези

Тема 7: Взаимовръзка на бъбреците с другите органи (щитовидна жлеза, стомах, венозния поток)

Тема 8: Нефрологична патология и нейното лечение

Тема 9: Лечение на алергически, автоимунни, инфекциозни и имунодефицитни състояния

Тема 10: Лечение на инфекциозни заболявания. Лечение на дерматологични заболявания и терапия на белези

Тема 11: Лечения на сухожилия. Лечение на виене на свят и „шум в ушите”. Лечение на патологии и корекция в развитието в основните сензорни системи

Тема 12: Дванадесетте сетива в човека. Лечение на парези, полиневропатии, неврити и невралгии, множествена склероза. Синдром на главоболието. Лечение на фобии, депресии и други психически и поведенчески разстройства

Тема 13: Лечение на левкемия и други злокачествени образувания

Тема 14: Водене на бременността и лечение на гинекологически заболявания

Тема 15: Корекция на нарушенията в развитието на детето

Тема 16: Детски царебрален паралич

Тема 17: Диабет

Тема 18: Психическата сфера и заболяванията. Взаимовръзка на душевните прояви и заболяването на органите

Тема 19: Периодите в биографията и тяхната връзка със заболяванията

Тема 20: Значението на обонянието и вкуса по отношение на цялостния организъм

Тема 21: Сърцето между белодробните процеси и процесите на кръвта

Тема 22: Възпалителните и деструктивните заболявания в контекста на четирите члена на човешкото същество

Тема 23: Картина на заболяванията, свързани с Луната

Тема 24: Картина на заболяванията, свързани с Марс

Тема: 25: Картина на заболяванията, свързани с Меркурий

Тема 26: Картина на заболяванията, свързани с Юпитер

Тема 27: Картина на заболяванията, свързани с Ввенера

Тема 28: Картина на заболяванията, свързани със Слънцето

Тема 29: Картина на заболяванията, свързани със Сатурн

Тема 30: Деменция, фобии, обсесивни състояние, депресии. Причини и лечение

Тема 31: Взаимовръзка на жизнените степени и жизнените процеси. Път за развитието на човека

Тема 32: Задълбочаване на разбирането на сърдечно-съдововата и дихателната система у чоека. Миналото и настоящето

Тема 33: Антропософски подход към заболяванията на сърцето и белите дробове

Тема 34: Медицината от гл.т. на пациента

Тема 35: Заболявания в студеното време на годината

Тема 36: Участието на лекаря и на пациента в т.нар. нелечими болести

Тема 37: Болести, свързани с годишния кръговрат

Тема 38: Взаимовръзка между храненето и дишането

Тема 39: Конфликтите в човешкия живот и пътя за тяхното преодоляване

Тема 40: Надежди и желания

Тема 41: Заболявания на опорно-двигателния апарат

 

Билки

 

* * *

Темите, които до този момент са били разглеждани в общността ни и дават стабилна база в областта на Антропософската медицина и терапии, може да видите тук!