Троичността в човека и връзката й с музикалните инструменти

Submitted by admin 2 on Пет., 02/06/2017 - 15:54
Ангел свири на лира

Музикалнитe инструменти трябва да са подбрани така, че да се постигнат специфични влияния върху клиента. В хода на изследването се стремях клиентът да получи по-скоро терапевтичен ефект от терапевта, отколкото пряко "третиране", коeто да покаже "ефекти". И така – как конкретно въздействат музикалните инструменти върху човека в светлината на антропософската музикотерапия.
Една от идеите е, че когато се използват духови инструменти, възниква усещане за спокойствие у изпълнителя. (Reinhold в Felber и др., 2003). Възпроизвеждането на звуци е свързано с дишането и движението на крайниците е минимално в процеса на свирене. Духовите инструменти са свързани най-вече с мелодичния елемент в музиката и съответстват на дейността на мислене в човешката душа (Reinhold в Felber и др., 2003). За разлика от това, свиренето на ударни инструменти е неразривно свързано с движението на крайниците. Съществува специфична връзка между ударните инструменти в музиката и елементи от танца. (пак там). Тук съществува тясната връзка с активността на желанията на душата и долната област на човек /има се предвид веществообмена, бел.прев./. От друга страна, свиренето на струнни инструменти предполага балансиране на мисленето и волята, което е типично за средния човек и активността на душата като израз на чувствата (пак там). Стилът на свирене на повечето струнни инструменти е смес от движения, подобни на дихателните. (Reinhold в Felber и др, 2003 г., стр 47..) - изсвирването на дълга нота – което се постига със струнни инструменти - и перкусионното свирене, което се осъществява чрез подръпване на струните (Reinhold в Felber и др. 2003). Reinhold посочва, че съществува връзка на някои струнни инструменти със средната част на човек, което например се изразява в сърдечната дейност и дишането – дори се показва в начина, по който се осъществява влиянието, докато се свири. (Reinhold в Felber и сътр., 2003). Това е особено валидно за лирата, детска арфа и Kantele /вид струнен инструмент, подобен на арфа/, които се държат в близост до сърцето в областта на гръдния кош (пак там). Свиренето на струнни инструменти, особено движението, докато свирят струнни инструменти, има прилика с процеса на дишане. Това е особено изразено при свиренето на тенор chrotta (Reinhold в Felber и др., 2003).
Из статията: 

"Музикалните инструменти в антропософската музикална терапия в светлината на модела на тристепенното устройство на човек, въведен от Рудолф Щайнер"

Автор: Андреа Интвеен

Превод: Юлия Стоянова

 

Следва!