Д-р Ита Вегман: Слаби човешки ръце пазят антропософията... (3)

Submitted by admin 2 on Вт., 06/12/2018 - 18:36
д-р Ита Вегман

До всички членове!

17 май 1925 г.

По време на Коледното учредително събрание и в периода, който го последва, Рудолф Щайнер говори за задълбочаване на антропософията, за нова посока в антропософското движение. Какво имаше предвид с това? Той говори за потока на Михаил, който желае да бъде почувстван в земната еволюция чрез антропософията и който желае да внесе собствения си живот в нея. Проникването на живота на Земята със силата и волята на Михаил беше това, което трябваше да се случи.

И така, от огромно значение е, че цялото антропософско духовно познание, което в продължение на толкова много години е било сваляно от духовния свят с такава смелост, с такава огромна свежест и енергия от духовния изследовател Рудолф Щайнер, трябва да бъде съзнателно обединено с този поток на Михаил.

Задълбочаването, за което говореше Рудолф Щайнер, беше това – да се осъзнае работата на Михаил вътре в самата антропософия. Озарена от новите импулси на Михаил, една могъща картина трябва да възникне от цялото антропософско духовно познание. Тя трябва да бъде изключена от всякаква сектантска дейност и да бъде внедрена във всеобхватната дейност на световете, която е винаги свързана с Михаил. В обществото не трябва да се появяват отделни островчета, където се преподава антропософия, на които островчета човек би могъл да забрави да подчертае проникването на това знание с Михаиловия импулс.

Ако тези островчета възникнат и работата на Михаил не е съзнателно приета в сърцата на хората и разбрана, тогава ще възникне опасността антропософското познание бързо да стане повърхностно и Ариман, работейки в човешките същества, да стане господар на това познание и да го отнеме от антропософското общество.

Защо Михаил е толкова важен за нас? Благодарение на Рудолф Щайнер, ние знаем, че Михаил, който по-рано управляваше космическата интелигентност, трябваше да се откаже от тази интелигентност в хода на Земната еволюция, защото свободата, която трябваше да навлезе в човешката еволюция, изисква тази интелектуалност вътре в самия човек. Но Михаил знае, че с появата на интелектуалността в човека, се появяват също така и големи опасности за човека. Следователно, Михаил желае да поддържа в непрекъсната връзка с божествено-духовните същества това, което се разгръща като интелигентност в човека, защото, ако това не бъде направено, ще възникне голямата опасност ариманичните същества, знаейки че Космическата интелигентност е била разхлабена и откъсната от боговете, да погълнат тази интелигентност и да я обединят със самите себе си. По този начин, те ще станат най-силните форми на интелигентност в Космоса.

Михаил знае за тези опасности много добре. Освен това, той знае, че човешките същества все още не са способни да разпознават тези опасности и че ако човек се срещне с Ариман, той непременно би станал негова жертва. Заради това, Михаил задържа ариманичните сили „под нозете си”, избутвайки ги непрекъснато в един подчовешки свят, до който човек няма достъп, ако той се развива по правилен начин. Следователно, Михаил задържа Ариман, а тази дейност - този процес - бива изразен в човешкото съзнание като една могъща картина - картината на змея, с когото Михаил воюва и изпраща в бездната. Михаил постоянно се опасява дали ще може да задържи хората далеч от Ариман и дали хората наистина ще разберат Христовото Същество, което е слязло на Земята, и ще Го последват. Цялото богатство на антропософията е изпълнената с Христос Космична мъдрост. Тя дойде на Земята чрез посредничеството на пребиваващото в Рудолф Щайнер могъщо духовно същество и хората я получиха.

 

Михаил

 

Слаби човешки ръце пазят Антропософията. Засилващата се човешката интелигентност може да застраши Антропософията.

Досега Рудолф Щайнер беше сред хората. Неговата земна мисия бе да донесе Христовата мъдрост на хората, които бяха завладяни от интелектуалността, за да може той чрез тази мъдрост да ги доведе до точката на еволюция, в която те биха разпознали и последвали Христос, за да могат в резултат на това да се борят с Ариман. Стъпка по стъпка, Рудолф Щайнер водеше хората, внасяйки мъдрост, докато Михаил стъпка по стъпка освобождаваше интелигентността. Те поеха заедно по този път, за да излекуват човечеството, да го опазят и да му дадат.

Михаил се е приближил до човечеството повече от всякога и сега работи като истинска сила сред хората. Коледното учредително събрание беше доказателство за това. На това събрание се говори за антропософията като за съкровищницата на мъдростта на онези богове, на които Михаил служи. Тогава се говори за Космическата и за човешката интелигентност, която е дарът от Михаил за човека. Всичко това е вече налице за онези човешки същества, които имат отворено сърце и добра воля.

Но човешките същества са в опасност. Анти-михаиловите сили са готови да погълнат интелигентността на хората, да затъмнят мъдростта на боговете, да я лишат от дълбочината ѝ, така че божествените сили вече да не могат да упражняват влиянието си, нито човешките същества да са способни да разбират космическата мъдрост.

Сега, човешките устни, които донесоха тази мъдрост на боговете, са затворени.Те не могат да ни предупредят и да ни ръководят на човешки език[i].

Трябва да възприемем най-сериозно това, което каза Рудолф Щайнер, това което той постави в самия център на антропософията - потока на Михаил. Михаил заедно с човешките същества е Пазител на Антропософията. Нека достатъчно на брой хора да осъзнаят активната сила, която Михаил представлява всред човечеството. Нека всички онези, които имат силата и куража, не само да проявят Михаиловите мисли в душите си, но и да ги оживят чрез делата си, да станат истински служители на Михаил и да донесат победата му и така да изведат човечеството от великата криза, с която то се сблъсква сега.

Тогава ще се съберат и онези хора, за които говори великият ни водач, от които той е изискал да изпълнят неговите цели и тези на Михаил. Тази бройка от хора ще се обедини, вдъхновена от въздействието на съвестта си, защото чрез съвестта най-висшите богове говорят на собствения си език. Вътре в себе си, те ще бъдат подтикнати да се причислят към служителите на Михаил, във времето и във вечността, в любовта към боговете, във висините на Космоса.

 

Ръководни мисли

  1. Чрез дейността си, Михаил е тясно свързан с човека и след като е дал Космичната интелигентност на човека, той се стреми да поддържа връзката си с нея.

  2. Михаил става пазител на Антропософията, защото се надява да я открие в онези човешки същества, които ще му служат и защото неговата воля е с тяхна помощ да опази антропософията, докато великият учител се завърне отново[ii].

  3. Цялото антропософско духовно познание трябва да бъдат групирано в живи лъчи около потока на Михаил и да се задълбочи чрез съзнанието за връзката с него.

Превод: Скитник Търсач

[i]Има се предвид факта, че по това време Рудолф Щайнер вече не е бил между живите на Земята.

[ii]Има се предвид бъдещото прераждане на Рудолф Щайнер.