Рудолф Щайнер за това какво се случва от последната третина на 19-ти век!

Submitted by admin 2 on Вт., 01/11/2018 - 10:29
Рудолф Щайнер

Приятели, в първия линк долу, ще намерите преведени статии, мнения, доклади, изнесени от светила в науката във връзка с влиянията, на които сме подложени чрез въздействието на мобилните телефони, микровълновите печки и всякакви такива уреди и технологични въведения. Шокиращото е, както се казва в един от клиповете, не толкова мощността, а беззвучните неравномерни вредни пулсации, в които реално ние живеем по един напълно несъзнателен начин. Те ни заобикалят като облъчваща ни мрежа непрестанно. Естественият ритъм на човека, на човешкия живот е част от ритъма на Земята и Космоса. Но този вреден, невидим ритъм също ВЕЧЕ е част, и то несъзнателна от нашия живот!

И веднага можем да се обърнем към пророчеството на Рудолф Щайнер, че в един момент човечеството в своето бъдеще ще се оплете в една такава паяжина от въздействието на именно такива изсушаващи, убиващи нашето мислене технологии, превръщайки го в "сянкообразно мислене", в което знаем от Духовната наука, действат същества, които ние вдишваме и те реално стават част от нашия ритъм - житейски, земен и космически...

И тук възниква въпросът - как се отразява днес и за в бъдеще всичко това не само на нас, като човешки същества, но и на връзката ни с етерите, като част от земната обвивка, в които тъкат формообразуващите етерни сили на Висши Духовни същества? Как ще се отрази всичко това на цялата еволюция? Дали имаме съзнание за случващото си? И докъде са границите Земята да понесе това? Защото по всяка вероятност се възпрепятства и връзката ни с оживотворителните сили, които струят от етерите!

Преведени статии:

https://drive.google.com/open?id=1E2kUrLq_a9LJQZl6_vkuAkB1RVLojZGd

Тук слагам и връзка на преведени видеофилми по темата. Те са подредени в списъка отдясно. Трябва да си включите субтитрите.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=qEPvCxC2Ybk&list=PLW1swQnakasGPr-iKUfYdwETkimNtEa-y&index=13&fbclid=IwAR1bEHOrNJ9B20YVgpFGnqAwewN98MBHkYk2lEttjnhkbL5FtsdTyVxzlXw

ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТРУДА НА ТЪРСАЧ СКИТНИК!

 

Радиация

 

* * *

"От последната третина на 19-ти век наистина имаме работа с навлизане на духовни същества от Космоса, най-напред от същества, които обитавам сферата между Луната и Меркурий, които обаче вече навлизат в земното битие и се опитват да се установят в него, очаквайки, че хората ще се изпълнят с мислите за духовните същества на Всемира. Можем да опишем също това, което описах преди, като кажем, че трябва да оживим нашия сянкообразен интелект с картинните образи на духовната наука. Иначе се описва абстрактно. Конкретно се описва, като се каже: Духовните същества искат да слязат долу в земното битие и би трябвало те да бъдат приети.

Ще има сътресение след сътресение и накрая земното съществуване ще стигне до социален хаос, ако тези същества слязат, а човешкото битие би било само опозиция срещу слизането им. Тези същества не искат нищо друго, освен да са предвесници за това, което ще се случи сас земното питие, когато Луната отново се съедини със Земята.

Днес на хората може да им изглежда още безобидно, когато мислят само автоматични, безжизнени мисли, пораждащи се, когато се схваща само минералният свят и минералите в растенията, животните и човека. Бих искал да кажа, че хората се задоволяват с тези, мисли, чувстват се добре като материалисти, понежа само такива мисли се мислят днес.

Но представете си, че хората продължават да мислят така, че наистина не си изграждат нищо друго от такива мисли до времето, когато в осмото хилядолетие лунното битие отново се съедини със земното битие. Какво ще се породи тогава? Да, съществата, за които говорих, вулкановите същества, вулкановите, венерините, меркуриевите, слънчевите свръхчовеци и т.нат., постепенно ще слязат долу на Земята, ще се съединят със земното битие.

Но ако хората продължават да им оказват съпротива, в течение на следващите хилядолетия земното съществуване ще се превърне в хаос. Земните хора ще продължат автоматично да развиват интелекта си, той може да се развива и сред варварство. Но цялостната човечност няма да навлезе в този интелект и хората няма да имат отношение към съществата, които искат да се доближат до тях в земното съществуване. А всички онези същества, които неправилно се разбират от човека, съществата, които неправилно се разбират, понеже голият сянкообразен интерект разбира само минералното, грубо материалното в минералното, растителното, животинското и дори в човешкото царство. Когато Луната се съедини със Земята, човешките мисли, които не са действителни, изведнъж ще станат действителни. И от Зземята ще изскочат ужасни същества, представляващи нещо средно между минералното и растителното, автоматични същества с прекалено силен разсъдък, с много интензивен разсъдък.

 

Паяжина

 

Он случващото се на Земята, тя ще бъде обвита като с мрежа, с тъкан от ужасни паяци; паяци с огромна мъдрост, които обаче няма да са достигнали дори до растителното съществуване на своята организация, ужасни паяци, които ще се вплетат един в друг, които във външните си движения ще имитират всичко, което хората са измислили със сянкообразния си интелект, неповлиян от това, което трябва да дойде чрез нова имагинация, което изобщо следва да дойде чрез науката за духа. Всичко, което хората мислят като нереални мисли, ще стане същносто, ще оживее. Земята ще бъде обгърната – както днес е обгърната с въздушен пласт, както понякога рояци скакалци я покриват – с ужасни минерално-растителни паяци, вплетени един в друг, които ще са много умни, но ужасно зли.

И човекът, доколкото не е оживил своите сянкообразни интелектуални понятия, вместо да съедини своето същество със съществата, които искат да слязат долу от последната третина на 19-то столетие, ще трябва да се съедини с тези ужасни минаролно-растителни паяци. Той сам ще живее заедно с тези паяци и ще трябва да продължи по-нататъшното си развитие в мирото съществуване, вплетен в развитието на тези минерално-радтителни паяци.

Това е напълно реалното в земното развитие и днес се знае от голям брой хора, които задържат човечеството от възприемането на духовнонаучните познания. Защото има и такива, които са напълно съзнателни съузници на паяковото оплитане на земното човешко съществуване.

Днес човекът не бива да се плаши от от такива описания. Защото такива описания са по-безобидни от това това, което днес знаят много хора, които изхождайки от стари традиции, все още имат някакво съзнание за такива неща, познават стари предания, но искат да ги държат в тайна. Сегашното земно развитие на човечеството не бива повече да се обгръща с булото на тайната и колкото и да е голяма съпротивата от страна на противниците, нещата трябва да се кажат, защото както постоянно казвам, е много сериозен въпросът, дали човечеството ще приеме или отблъсне духовнонаучните познания. Тук нямаме работа с нещо, от което биха могли да се извадят заключения, свързани с безразличната симпатия или антипатия, а с нещо, което навлиза в целостта на Космоса. Имаме работа с това в настоящото време, дали човечеството ще се реши постепенно да поеме донесеното от Космоса, от добрие духове, които искат да се свържат с хората, или то ще изгражда по-нататъчшното си космическо съществуване сред минерално-радтителните паяци, породени от собствените му сянкообразни мисли..."

Рудолф Щайнер, Събр.съч. 204, лекция 14