ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ФИРМАТА WELEDA – БЪЛГАРИЯ

Submitted by admin 2 on Съб., 06/10/2018 - 14:28
Билков чай

Уважаеми приятели от екипа на WELEDA в България, ние сме общност от съмишленици, които от дълги години сме приели каузата на Антропософското познание, и в частност на антропософски ориентираната медицина и терапии, като лична кауза. Следим с интерес развитието и на Вашия сайт, който все повече се обогатява с нови и полезни за хората рубрики и познания. За нас е от огромна важност, че в България вече има продукти на WELEDA, които могат да бъдат директно достъпни за хората, без да е нужно да бъдат поръчвани на близки или от аптеки online в чужбина.

Обръщаме се към Вас с желанието да си сътрудничим в областта на антропософски ориентираната медицина и терапии, тъй като в България през последните седем-осем години са налице процеси на задълбочен и все по-разширяващ се интерес както към самата Духовна наука, така и към нейните практически направления. Действително много хора се интересуват от препаратите на фирмата WELEDA, познавайки Вашия каталог. И за наша радост, търсенето на Вашите препарати надминава предлаганото от Вас в момента в България. То е ориентирано към лечебни препарати за различни заболявания и състояния. Но за съжаление няма директен достъп тук, в България. Налага се те да бъдат поръчвани в чужбина, да се чака за тях, а и се увеличават разходите при тяхното получаване по този начин.

За голяма наша радост един от участниците в семинара по Антропософско пеене по метода на г-жа Валборг Вербек, в края на август тази година, беше част от Вашия екип тук, в България. Ние имахме възможност в рамките на това обучение, в неофициална среща, да говорим за процесите и нуждата от препарати, която вече е факт в България. Заедно решихме първата стъпка към търсене на това сътрудничество с Вас да бъде именно това писмо, в което да разкажем накратко за инициативите в България, свързани с практическите антропософски направления, да представим кратък списък на заинтересувани лекари, терапевти и общности в България, и кратък списък на препарати, които са поръчвани от чужбина и са ползвани от пациенти тук. Разбира се, ние сме отворени и за следващи крачки към едно ползотворно сътрудничество, което със сигурност ще бъде важно за всички нас, както и вярваме – за Вас.

Инициативите в България, които развиват интерес към Антропософията, антропософски ориентираната медицина и терапии:

  • 2007год.-2010год. – тригодишно обучение по Антропософска лечебна педагогика и социална терапия, признато от Медицинската секция в Дорнах;
  • Общност по Антропософска лечебна педагогика и социална терапия, с главни действащи ядра в София, Варна, Плевен, Стара Загора, Търговище и Смолян. Тази общност има ритмични годишни срещи и участва в организирането на редица насочени терапевтично обучения (http://oporabg.com/)
  • В България в момента се провежда трето тригодишно обучение по Валдорфска педагогика, което ангажира и приобщава много родители и педагози, като насочва техния интерес към антропософски ориентираните практически направления. Налище са Валдорфско училище в София, три Валдорфски детски градини също в София. Има създадени Валдорфски общности от родители и педагози освен в София, също и във Варна, Стара Загора, Пловдив, Велико Търново, Смолян. Ежегодно се организират срещи на национално ниво, както и лекционни цикли за родители във Валдорфското училище.
  • В последните години се роди и общността по Антропософска медицина, която има ежемесечни срещи, с лекционна тема и практикуване на елементи от няколко терапевтични антропософски направления. Създаде се стабилна общност от хора – педагози, психолози, терапевти, родители, които все повече задълбочават интереса си в тази област. Тази общност е и здраво организаторско ядро на редица вече влезли в България антропософски обучения: по Антропософска гласова терапия и пеене по метода на г-жа Валборг Вербек, по Антропософско ритмично втриване, по Евритмия и Лечебна евритмия. Тези обучения и в момента са в процес на развитие, тъй като са разпределени ритмично в модули. Към тях се включват нови хора, които имат стремеж към разширено познание за човека и света. Канят се периодично антропософски лекари като лектори и консултанти. За всички тези инициативи може да прочетете в сайта по Антропософска медицина. (https://med.anthrobg.net/bg)
  • В редица общности се отделя специално внимание на антропософски ориентираната медицина, включително на въздействието и лечението с антропософски препарати – такава общност е „От Извора”, чийто сайт и форум са посещавани и ценени от много хора, именно поради задълбочеността и многостранността на разглежданите теми, от които една голяма част са свързани с човешкото здраве и превенция.
  • От много важно значение за нашата работа в България е и фактът, че голяма част от лекционните цикли на Рудолф Щайнер, посветени на антропософски ориентираната медицина, вече са преведени на български от двете издателства на Антропософското общество в България, както и на негови последователи, напр. двутомното издание „Антропософска медицина” на д-р Виктор Бот, а на руски език е известна книгата „Интуитивна медицина” на д-р Фолкер Финтелман, както са преведени редица книги и статии в терапевтичните направления.

Нека изброим имената на лекари, хомеопати и терапевти от София, Варна, Стара Загора, Ямбол и др., които имат интерес към Вашите лечебни препарати, практикуват също хомеопатично лечение, и биха приветствали директния достъп до Вашите препарати, както и възможността техните пациенти да ги закупуват от България: д-р Донко Дончев, д-р Кирил Стоянов (редактор на преведения двутомник на д-р Виктор Бот), д-р Галина Бертелсен (антропософски лекар, евритмист и лечебен евритмист), доц.д-р Трайчо Франгов, д-р Калина Костова, д-р Ирена Маждракова, д-р Стоян Стeфанов, доц.д-р Иванка Кирова, Радослава Ангелова – хомеопат, Марияна Любенова – хомеопат, Светослав Йорданов – студент по Медицина, Деян Пенчев - хомеопат, Дорина Василева – антропософски лечебен педагог и социален терапевт и др.

Преди да Ви изпратим това писмо, направихме малко проучване за досега поръчваните препарати от аптеки online в Германия, които са препоръчани и от самите анкетирани лекари като възможни в началото да бъдат предложени в България: Оlium strophanthus forte, Dermatodoron, Gencydo – шпрей за нос, Iscador, Cardiodoron, Rheumodoron, Plumbum mellitum, Scleron, Hepatodoron, Quarz, Digestodoron, Mercurium vivus, Chelidonium, Ferro cultum, Unguentum Ferrum met. praep., Cuprum Ren, Cuprum metallicum praeparatum, Levico, Kephalodoron, Choleodoron, Chalkopyrite, Apis mellifica, Mellisa Cupro culta, Pertudoron, Infludo, Calmedoron, Combudoron, Renodoron, Neurodoron и др.

 

Билки

 

Уважаеми приятели от екипа на WELEDA в България,

Лечебното в антропософски ориентираната медицина е именно в нейното цялостно въздействие, изразяващо се в индивидуално предписания от лекаря препарат и предписаните въздействащи терапии, които ще приложат терапевтите тук. В България е време тези две нива да си подадат ръце, за да си сътрудничат ползотворно в името на хората, както и за развитието и дълготрайното установяване на самата антропософски ориентирана медицина, за да си създаде тя тук една добра основа, да се изгради доверие и разбиране към нея. Ние, нашата общност – Работната група по Антропософска медицина, работим именно в тази посока. Важно е да съберем и концентрираме усилията, за да се изгради цялостна визия за антропософски ориентираната медицина, такава каквато е създадена от д-р Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман, и е развита в другите европейски държави.

Ние сме готови да си сътрудничим с Вас. Като следваща крачка в това сътрудничество предлагаме да се организира среща с Ваш официален представител за България, а като бъдеща стъпка - представяния на лечебните специфики на предложените от Вас препарати в обучения, семинара и срещи. Като конкретно предложение за продажба на Ваши лечебни препарати, смятаме, че това е възможно и нерисково за Вас, ако се осъществи като online продажби в България.

Оставаме в очакване на Вашия отговор!

Писмото ще бъде публикувано като Отворено писмо в сайта по Антропософска медицина.

С пожелания за ползотворна работа и бъдещо сътрудничество,

Дорина Василева

Работна група по Антропософска медицина

Контакт: dorina69@abv.bg

тел. 0887 615 732