Д-р Виктор Бот: Нарушения в менструацията и лечението им

Submitted by admin 2 on Пет., 29/06/2018 - 21:15
д-р Виктор Бот

Наблюдението на менструалния цикъл ни кара да го разделим на две основни фази, едната характеризираща се с изработването, другата с разграждането и изхвърлянето на произведеното през първата.

...подобни процеси са израз на действието на Аза, както и на астралното тяло. На долния метаболитен полюс това става посредством етерното тяло /тук се изработва, гради/. Действието е пряко на горния сетивно-нервен полюс /тук се разгражда, умъртвява/. Смяната на тези две фази представлява ритъма присъщ на женските детеродни органи като цяло /т.е. двата полюса в човека ги виждаме концентрирани в самите детеродни органи/.

Ролята на Аза се проявява също във факта, че менструалната функция е в тясна връзка с кръвта - органът на Аза - и с хемопоезата. Тя проличава и от факта, че менструацията е изключително човешки процес, който не се среща при животните /те нямат земен Аз както е при човека, тъй като техният Аз е под формата на групова душа в Духовния свят/. При тях явлението, общо взето, следва един годишен ритъм, тоест ритъм подобен на ритъма на растенията и който впрочем бихме могли да определим като етерен. При тях няма месечно изтичане на кръв и дори псевдо-менструациите при макака са без овулация.

...фактът, че понякога фебрилен пристъп може да замести менструацията, трябва също да бъде поставен във връзка с действието на Аза /инструмент на Аза е топлинното тяло на човека/.

...фактът, че ако единия цикъл е съкратен от външни обстоятелства, то следващият е по-дълъг (както и обратната зависимост) е доказателство, за съществуването на компенсация, тоест на едно вътрешно регулиране, което ние може да изменяме само временно. /напр. с хормонални инжекции/

...ако разместим менструацията с хормонална инжекция, организмът ще има тенденция да компенсира сам отклонението, така че да възстанови естествения ритъм. Възможно е също организмът да бъде разстроен така, че да е невъзможно да се възстанови. Но фактът на разрушаването на определена функция в организма далеч не е доказателство, че тя не съществува /през физическите органи работят техните етерни обвивки/.

Първата фаза на цикъла, от края на менструацията до овулацията на четиринайсетия ден се характеризира с действие на Аза чрез посредничеството на астралното, на етерното и на физическото тяло, придаващи му динамиката присъща на метаболитния полюс, характерен с процеси на размножение и изграждане. На нивото на яйчника тази динамика се изразява в узряването на яйцеклетката и образуването на Граафовия фоликул, а на нивото на утеруса (матката) - в пролиферация на лигавицата, подготвяща имплантирането на яйцеклетката. Тази размножителна фаза дори леко надминава момента на отделянето на яйцеклетката, понеже образуването на жълтото тяло все още предстои. Ако яйцето е оплодено, това жълто тяло ще продължи да съществува през цялата бременност, представляваща едно продължение и засилване на тази първа фаза.

Обратно, неоплодената яйцеклетка умира, което представлява първата стъпка на втората фаза, характерна с прякото действие на Аза върху организма, въвеждаща процеса на разграждане. Тогава жълтото тяло закърнява, оставяйки като белег едно възелче. Маточната лигавица се разгражда и става място за задържане на кръв, която загубва виталността си и която ще бъде изхвърлена по време на менструацията. Изхвърлянето на това, което се е изплъзнало о т живота се придружава от маточни контракции, свидетелстващи за повишена дейност на астралното тяло.

Този физиологичен очерк на менструалния цикъл, във връзка със съставните елементи на човешкото същество, е необходим за разбиране смущенията на менструацията. Той ще ни помогне също да се спрем на една рационална терапия на тези смущения. Незабавно откриваме възможност за две аномалии: едната се характеризира с превес на процесите на изграждане и пролиферация /нарастване/, другата - с превес на процеса на разграждане.

Изместването на равновесието към пролиферативната тенденция се изразява в хиперплазия на жлезите, хипертрофия на лигавицата и с излишък на фоликулин. Хиперемията, която придружава първата фаза, продължава през втората и менструалното течение е обилно. Изхвърлената кръв е ярко червена, тя не е напълно разградена и запазва артериалния си характер. Кръвотечението не е резултат на разграждане на лигавицата, както при нормална менструация, а е последица от кръвоизлив от лигавицата. Това е нещо като "спукване" и обикновено кръвотечението е преждевременно. Подобни смущения често се придружават от световъртеж, липотимия, понижаване на вниманието и тенденция към забравяне - симптоми характерни при понижаване степентта на съзнанието.

Такива жени, нерядко плеторични, често имат склонност към мигрени /те са част от хистеричната картина в човека/. При мигренозната проява по време на менструационния период имаме повишена активност на Аза и Астралното тяло в долния полюс, като така се отнемат и без това недостигащите сили в нервно-сетивния полюс да разградят етерните сили на навлизащите чрез храната чужди вещества в организма. Те навлизат като токсини, отрова, от които организмът се опитва да се освободи. Пренасят се в нервно-сетивната система, която няма нужните органи да ги преработи. Азът и астралното тяло се „вкопчват” в органите на НСС и така се стига до мигрената. Тук ние отново намираме типа Калкарея карбоника в хомеопатията. При този тип болни, образно казано, това което отговаря на мекото и живо вещество у мидата преобладава над минералното и мъртво вещество на черупката.

Когато преобладават тенденциите на втората фаза, когато деградацията, разграждането и смъртта надделеят, ние сме свидетели на явления на стаза, които не се ограничават само в маточната лигавица. Вените се разширяват, крайниците посиняват, тъмното и слабо менструално течение като че ли закъснява. Тук сме свидетели на типа Пулсатила в хомеопатията. Това са болни, у които преобладават силите на земята - например тежестта. Венозният застой е един от начините тези сили на тежестта да се изразят. Склонността към меланхолия, наведената глава и погледът отправен към земята са други прояви. Растението Anemonia Pulsatilla (съсънка), се характеризира със силен отвесен корен, още напълно пропит със земни сили. Обратно, листата, фино изрязани, се отварят широко към космическите сили. Цветът във форма на камбана наклонена към земята, на свой ред е подчинен на силите на тежестта. Накрая, при узряването стъблото се изправя и перестовидният плод отново се насочва към космоса. Така, цялото растение става ритмичен израз на една борба между земните и космическите сили, която завършва с победата на космическите. Това великденско цвете концентрира в себе си смъртта и възкресението. Предпочитанието на съсънката към силициеви почви ни напомня полярността между Calcarea carbónica и Pulsatilla.

Различни причини за аменореята /липса на менструация/

  1. Прекалената интелектуална работа – поради отнемане на сили, които не действат на мястото, за което са предназначени

Когато силите на Аза се притеглят прекалено интензивно към горния полюс - както често се случва при прекалена интелектуална работа, като например по време на обучение и подготовка за изпити - тези сили вече не са на разположение на долния полюс за възпроизводителните функции. От друга страна, за да се избегнат техните смущения о т интензивното разграждане, което съпътства интелектуалното претоварване, биват интензифицирани етерните регенериращи сили. Това отнемане от долния полюс, както на Азови сили, така и на сили от етерното тяло, прави невъзможни процесите на съзряане на яйцеклетката и пролиферацията на маточната лигавица. Първата фаза на цикъла се премахва. Тъй като втората фаза не може да протече без подготовката, извършвана през първата, вече няма нито цикъл, нито менструация. Тук сме свидетели на една аменорея, поради отнемане на сили. Често към този общ процес се добавя отключващ фактор: внезапна настинка или например психически шок.

Докато причината продължава да съществува - прекалената интелектуална работа - оздравяването не е възможно. Следователно, първо трябва да се установи различен начин на живот. Но оздравяването е трудно. Азът, който на долния полюс е актьор, на горния се държи по-скоро като зрител и веднъж настанен в ложата, вече няма кой знае какво желание да слезе отново на сцената и да поеме ролята си. Понякога ще са необходими много “хитрости”, за да го отведем там. Затоплянето на долния полюс е една о т тях, понеже топлината е елемента на Аза.

  1. Аменорея при анемични млади момичета – поради не добре инкарниран Аз

Малко по-различна е аменореята на анемичните млади момичета. В този случай ние не срещаме интелектуална свръхактивност. Азът се инкарнира бавно, мудно, както на горния, така и на долния полюс. Ако използваме предишния образ, ще кажем, че той не обича и ложата, и сцената, и че влиза в театъра с неохота. Такава аменорея изисква лечение преди всичко на анемията. При девойките анемията се дължи на „недостатъчната дълбочина на процесите на въплъщение”, което води до т.нар. „есенциална анемия”. Метаболизмът на желязото, на метала на въплъщаването, не може да се извърши правилно без силите на Аза. Не става въпрос за липса на желязо, а за невъзможност на организма да го асимилира. Терапията е насочена към стимулиране на метаболизма на желязото /антропософски препарати с коприва и ягода/, както и към препарати за приканване на Аза към по-добра инкарнация, както и други инкарниращи и спомагащи за приземяване препарати/.Трябва да добавим, че понякога тази форма на аменорея и предишната се преплитат.

  1. Първична аменорея – поради слабо астрално тяло в периода 7 – 14 год. и етерни сили, които не са трансформирани

Обикновено половите органи претърпяват преобразуване под влиянието на астралното тяло през второто седемлетие. Ако то не изпълнява правилно ролята си, тези органи не ще достигнат до зрелост. Те ще останат инфантилни и вторичните сексуални характеристики - окосмяване, развитие на гръдната жлеза, мутация на гласа, и т.н. - няма да се появят. Метаморфозата на етерните сили на функционален план не се извършва, което има за резултат продължаващото действие на етерните органи. Такъв орган е тимусната жлеза.

  1. Аменорея, поради свръхактивност на етерното тяло, слаби астрално тяло и Аз за първия етап от менструацията

Освен вторичната аменорея, развиваща се поради отнемане на сили, за които говорихме по-горе, има и друга, която обратно, е отражение на свръхактивност на етерното тяло. То, хипертрофирано, става в известен смисъл “непромокаемо” за действието на астралното тяло и на Аза, които тогава стават неспособни да поемат функциите си за структуриране и диференциация. Следователно, няма овулация, още по-малко процес на разграждане. Липсва втората фаза. Процесите на размножение, които би трябвало да се ограничават в маточната лигавица, имат тенденция да завладеят целия организъм, предизвиквайки в него затлъстяване и инфилтрация. Това прилича на случващото се при бременност и нерядко тази форма на аменорея се появява след бременност.

 

Аменорея

 

Лечение на аменореите

Често лечението на аменореите поставя един труден проблем, особено лечението на първичните аменореи, които изискват преди всичко конституционални лекарства. За да задъл- жим Аза да слезе отново в гениталната сфера и да изпълни там своята функция, ще предпишем Mucilago levistici D6, сменявано от Ovarinum D3, и двете по два пъти на ден по 10 капки (евентуално те могат да се смесват, вместо да се дават последователно). В същия порядък на мисли, ще предпишем Phosphorus D6, 10 капки при събуждане. Ще предпишем също Calcarea carbónica ostreorum или Pulsatilla според типа болни, който ще имаме. Веднага с появяването на менструацията, ще трябва да се установи едно продължително лечение с Menodoron, kakmo u с Weleda Pfefferminz-Tee.

Лечение на менорагиите

Споменавайки Calcarea carbónica и Pulsatilla, ние открихме пътя на терапията. Общо взето, ние ще използваме калция, когато процесите на първата фаза са прекалено силни и имат тенденция да излязат извън нормите. Обратно, ще използваме Pulsatilla, когато процесите на втората фаза са прекалено интензивни.

При тенденция към менорагии, Рудолф Щайнер препоръчваше използване на Corallium rubrum съвместно с Calcarea. Ние ще го предпишем стрит на прах, в D3, или още по-добре под формата на ежедневни намазвания на надпубисната област (Corallium rubrum 0,1% / Ossa 1% / Tormentilla 2,5% / Excipient ad. 100% ung.). В случай на силни хеморагии, ще прибегнем до една или няколко подкожни инжекции, също в надпубисната област, с Antimonium met. D6 / Мрамор D6 аа Ще получим също отлични резултати с това толкова скромно растение Capsella bursa postoris (Dl, D2 или D3).

Лечение на хипоменореите

Когато във втората фаза процесите на разграждане преобладават, когато земните сили побеждават и има наличие на венозна стаза и предразположение към меланхолия, ще дадем Pulsatilla D3 go D6. Ще бъде необходимо, също така, да засилим действието на етерното тяло като предпишем Argentum, който се прилага вечер под формата на мехлем (Argentum met. Dl ung.) в надпубисната област. Към това приложение ще се прибягва през първата фаза на цикъла сменяйки го с даване на Pulsatilla през втората. Като допълнение към Argentum ще предпишем Prunus spinosa D3, D4 или D5.

Същност и лечение на дисменореите

В практиката често ще срещаме смущения на менструацията, които може да бъде трудно да класираме в едната или другата тенденция и които обикновено се групират под името дисменореи. Тези смущения са израз на дисхармониите между различните съставни елементи /в човешкото същество/. Те често са придружени със спастични прояви, свързани с астралното тяло и следователно появяващи се обикновено в тези моменти на цикъла, когато то е активно. Така, на края на втората фаза кръвотечението, процес на изхвърляне на остатъците от разграждането на лигавицата и кръвта, е придружено от контракции на матката, предизвиквани от астралното тяло. Тези контракции могат да приемат спастичен вид и да са болезнени. Едно смущение от същото естество може да се прояви, макар и по-малко интензивно, в момента на отделянето на яйцеклетката, което също е процес на изхвърляне, включващ участието на астралното тяло.

Ние ще облекчим тези смущения от спастично естество като предпишем Chamomilla vulg., rad. D20 / Tormentilla D30 аа dil., 10 капки преди трите хранения (да се започне два дена преди менструацията и да се продължи, колкото е необходимо). Може също така, да прибегнем go Belladonna D6 (при брюнетки) или дo Chamomilla D3 (при блондинки). Това лечение per os ще бъде допълнено, ако има нужда, с ежедневни намазвания на надпубисната област с Oxalis acetosella 10% ung. С добър ефект е и Cuprum met. Dl ung. прилаган в лумбалната област.

Обаче, истинското излекуване на дисменореите изисква едно по-задълбочено лечение. Тъй като причината за тези смущения често е хронично изстудяване на долните крайници, никакво излекуване няма да бъде възможно, докато не се носят подходящи дрехи. Пипнете краката на болните си. Често ще установите, че са ледени, въпреки че те твърдят, че това не ги измъчва.

Това лечение в дълбочина, приложимо към всички смущения на менструацията, ще се извърши с лекарството Menodoron, чиито състав дължим на Рудолф Щайнер (Achillea millefolium, herb. 4% / Capsella bursa pastoris, herb. 3% / Origanum majorana sem. 6% / Quercus robur, cort. 5% / Urtica dioica, fl. 2%/ Excipient ad. 100% dll.) - ще го предпишем по 5-10 капки преди трите хранения. Необходимо е лечението да продължи няколко месеца, с прекъсване по време на менструацията. То може да бъде допълнено или последвано от Weleda Pfefferminz-Tee (Mentha piperita, fol. 3 p. / Origanum majorana, herba 4 p. / Ruta graveoleus, herba 3 p.) една чаша запарка при лягане. С хармонизиращото си действие тези две лекарства са насочени към менструалните смущения като цяло, с каквито и тенденции да са те.

Д-р Виктор Бот, из "Антропософска медицина", първи том

* * *

Медицински термини:

Менорея - менструация

Аменорея – липса на менструация

Менорагия – обилна менструация

Хипоменорея – оскъдно менструално течение

Дисменорея – болезнена менструация

Забележка:

1.    Поясненията в скоби са редакторски пояснения.

2. Антропософските лечебни препарати, препоръчани от д-р Бот, са произвеждани от антропософските фирми Веледа и Вала и могат да бъдат поръчани в онлайн аптеки извън България.