Д-р Рудолф Щайнер: Етерното ни тяло и елементарните му придружители; болестта като постоянна предразположеност

Submitted by admin 2 on Нед., 18/03/2018 - 17:21
д-р Рудолф Щайнер

...Доколкото човекът има етерно тяло, той принадлежи на елементарния свят, астралния план. Като етерно същество той е обитател на този елементарен свят. Чрез нашия живот ние стоим повече или по-малко в тесни отношения с някои елементарни същества. Действително можем да направим сравнение между нашето отношение като самостоятелни елементарни същества – каквито сме благодарение на етерните си тела, – с определен брой други елементарни същества, които всъщност ни съпровождат през целия ни живот, с отношението на Слънцето към обкръжаващите го планети. Нашето собствено етерно тяло е един вид слънчево елементарно същество, съпровождано от известен брой елементарни същества, които му принадлежат така, както планетите принадлежат към Слънцето, така че тези елементарни същества образуват с него един вид седморност така, както според древните възгледи планетите образуват един вид седморност със Слънцето.

По време на целия ни физически живот между раждане и смърт е налично постоянно взаимодействие между нас и тези наши елементарни придружители. Не само нашето вътрешно състояние зависи от начина, по който нашето елементарно или етерно тяло се съотнася към своите сателити, но и отношението ни към външното, към определени външни същества, именно към други хора, се регулира чрез взаимоотношенията между тези сателити и нашето собствено етерно тяло. В бъдеще ще се появи вид медицина, която особено много ще се съобразява с това. Тя ще установи как един или друг сателит се отнася към етерното тяло и според това ще може да прецени болестното или здравословното състояние. Защото това, което днес се нарича болест, представлява само външното физическо отражение на онова, което е налице в действителност. В действителност е налице някаква нередност в това, което сравних с планетна система, а болестта е само отражение на тази нередност...Събр. съч. 168 За връзката между живите и мъртвите, стр. 200 и др., немско издание 1968г.

 

Увяхнали цветя

 

* * *

...Основният възглед на древните времена е бил, че цялото човечество непрекъснато носи предразположението за постоянно разболяване. Всички хора всъщност се движат непрекъснато в света с предразположение към заболяване. Това е бил възгледът. Всички хора се нуждаят поне временно от превантивно, профилактично лечение...Събр. съч. 198 Лечебни фактори за социалния организъм, стр. 12, немско издание 1984г.