Кристина Кайне: Седма свята нощ, Рак, 30-31.12.

Submitted by admin 2 on Съб., 30/12/2017 - 12:14
Арх.Михаил

Змията върху дръжката на меча. Мъдрост. Би трябвало да се изпълним с възвишени слова. Това е нощта на великата повеля.

Тайнството: Кой управлява душата ти? Кой е господарят на твоята душа? Кой е авторът на действията ти? Ние сме свободни и трябва да засилим добрата воля в нас.
Р.Щайнер

Великата повеля е написана в Евангелието на Св.Йоан: „Нова заповед ви давам, да любите един другиго; както ви възлюбих, да любите и вие един другиго.” /Йоан, 13:34/

Мъдростта е нещо, което се развива отвъд вечността. Тя е част от всяка фибра на съществото ни. Чрез тази мъдрост бяха създадени земята и човешкито ни битие. Не сме напълно будни за тази мъдрост. Търсим я непрекъснато. Можем да кажем, че търсенето на мъдростта ни мотивира да живеем на този свят. Можем също да разберем мъдростта и да я приложим, чрез нашето Аз Съм. И така, тази мъдрост и Аз Съм вървят ръка за ръка; както ставаме будни за нещо, така също започваме да прилагаме друго.

Тези идеи са дискутирани от Рудолф Щайнер: „Мъдростта е предпоставка за любовта; любовта е резултат от мъдростта, която е родена отново в Аза”. Той e до нас, за да изразява любовта. Дори да обичаме, когато не ни се отговаря с любов.

Винаги трябва да си задаваме въпроса: Кой е господарят на душата ни? Във всяка ситуация в живота, кой управлява душата ни? Твърде често това е змията, първичното его, което ни служи така добре. Сега ние трябва да водим змията в дръжката на меча, така че да е под наш контрол. По този начин нашият Аз Съм поема отговорност и ние преживяваме истинска свобода. Да може да обичаме наистина някой, с който имаме трудна карма е истинска свобода. Добрата воля се ражда от хармоничното съжителство на две противоположности. Това би означавало, че се нуждаем от двете противоположности, по този начин можем да разглеждаме хармонията. Работата в създаването на хармония, което е наш свободен избор; това е добрата ни воля.

 

Седма свята нощ

 

Седмо съзерцание за 2017 год.:

Ние не сме сами в този свят. И все пак понякога изглежда така. Докато се занимаваме с предизвикателствата на живота може да се чувстваме много самотни. Това са моментите, когато оставяме животът да ни се случи. В тези моменти ние би трябвало да се самоприканваме към действие. Кармата е нашият повик към действие, тя е нещо, което ни се налага. Ние специално сме избрали нашата Карма, за да можем да е посрещнем с една спокойна /овладяна/ сила. Ние я посрещаме с меча на мъдростта.

Ние достигаме тази мъдрост като четем и попиваме езотерично познание. Това познание се задълбочава, когато споделяме нашето разбиране за него със сходни душевни мисли. Рудолф Щайнер говори за пътя, по който Кристиян Моргенщерн попива езотеричното познание преди смъртта си през 1914 год.:

„...докато беше свързан с нас, той попиваше в съществото си нашето учение за Христос. Той приемаше това антропософско учение, обвързвайки го със своята душа, докато не се превърне в духовна кръв в нея; той го получи по такъв начин, че за него това знание беше преизпълнено със субстанцията на Христос. Христовото Същество се вливаше в него от самото учение. Христос, както Той живее в нашето Движение, премина по същия начин в неговата душа.” Р.Щайнер, „Христос и човешката душа”, лекция 2, 13.07.1914 год.

Трябва да сме сигурни, че не сме сами. Христос живее в нас. Ние можем да станем осъзнати за Него, ако пожелаем. Всичко, което трябва да направим, е да пожелаем да го направим. Можем да кажем: „Аз знам, че Ти си там, говориш ми и аз те слушам.” Рудолф Щайнер казва тези прекрасни думи в същата лекция:

„Проникването с Христовия импулс може да се почувства като най-скъпоценната вътрешна топлина, като утеха в най-трудните обстоятелства, като подкрепа в най-дълбоките бездни на живота. Защо? Защото онзи, който наистина е проникнат с Христовия импулс, намира, че каквито и да са неговите постижения, достигнати от душата му, колкото и несъвършени да изглеждат в земния живот, там лежи този Христов импулс като увереност и гаранция за тяхното осъществяване.”

Превод: Дорина Василева

Източници: http://anthrobg.net/viewtopic.php?f=204&t=1053

https://esotericconnection.com/2017/12/30/holy-night-7-2017/