Кристина Кайне: Втора свята нощ, Водолей, 25-26.12.

Submitted by admin 2 on Пон., 25/12/2017 - 17:41
Йоан Кръстител и Христос

Нощта на Йоан. Орелът на душата се отправя високо със своите криле и поглеждайки назад от голяма височина, наблюдава собствения си живот. Сега човекът разпознава Законите на Кармата.

Тайнството: Търсенето на тесен и труден път, или път, който е широк и лесен.
За тези, които са родени от плът, е трудно да се намери пътят на Духа.
Бхагавад Гита: Един егоистичен живот или живот, посветен на човечеството?

Как можем да сме достатъчно далеч от себе си, за да видим голямата картина на собствената си биография? Само на крилете на орела! Орелът е този, който може да лети най-високо. Така че, от тази превъзходна позиция можем да видим, че нашият живот протича така, както ние сме го планирали преди да се въплътим.

Нашият живот е като вдигане на тежести. Ние слагаме много тежести на лоста, тъй като те са необходими за изграждането на нашата сила. Разбира се, ние страдаме, но в същото време имаме поглед върху плана на нашия живот. Планът е превръщането ни в себереализирала се индивидуалност, независеща от други хора или богове. Ние ставаме самоуверени Аз-същества.

Ако бихме могли да вникнем във всяка една среща в нашия живот с тази нагласа за тесен и труден път, то в същия момент пътят ще стане широк и лесен. Тогава наистина разбираме, че целта е да обичаме, както Йоан, единственият Възлюбен обичаше и беше обичан. Както ние преживяваме нашите собствени проблеми, ние знаем, че всеки друг човек има също проблеми. Защо да говорим грубо с хората, защо да ги критикуваме? Защо ние имаме мисли за тях, които не бихме посмяли да кажем пред тях?

 

Орел



Ако можем да бъдем в позицията на орела, ние чувстваме състрадание към всеки и разбирането, че всяка душа може да изживее собствената си биография. Ние също чувстваме състрадание към себе си. Тогава ние заставаме с Буда, който е видял зад повърхностната илюзия реалността на истинската идентичност на всеки човек.

Второ съзерцание от 2017 год.:

Коледната нощ се нарича нощта на Йоан. Защо не е нощта на Христос, чийто рожден ден е? Може би това е защото трябва да признаем, че без Йоан не бихме могли да приемем Христос в себе си. Кой беше Йоан и какво е сега, когато работим, за да изградим връзката си с Христос?

В своите лекции върху произхода на Евангелието на Св.Марк, Рудолф Щайнер казва, че Йоан Кръстител е бил илюзорно същество, „инструментът на Ангела, Пратеникът, който трябваше да възвести в какво ще се превърне човекът, ако приеме в себе си Христовия импулс."

Това е ясно заявено в Евангелието на Св.Марк. „Ангелос” е гръцката дума за „пратеник”/”вестител”.

„Ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе." /Марк 1:2/

Това е нощта, в която можем да посветим известно време на това да си представим какво ще се случи с нас, ако приемем Христовия Импулс в себе си. Можем да започнем, като размишляваме върху това как Йоан е направи възможно Христос да навлезе в тялото на Исус при кръщението. Можем да се запитаме дали Йоан също ни кръщава, когато развиваме връзката си с Христос. Това може да бъде един разговор, който можем да имаме с Христос.

„Христовият импулс трябваше да бъде най-мощният фактор в развитието на Аза. Ако думите на апостол Павел „Не аз, а Христос в мен.” са изпълнени в Аза, тогава Азът може да се развива в Духовния свят благодарение на собствените си сили, докато преди това беше възможно само за астралното тяло.” Р.Щайнер

Много от нашите трудности възникват в нашето астрално тяло "родено от плът", особено низшите му аспекти, които са свързани с тази земя и удоволствията, които преживяваме благодарение на нея. Нашето астрално тяло заема територия и вижда "Аза" като натрапник/неканен гост.

Може би ние можем да бъдем отворени за работата на Йоан в тази Свята нощ, както той непрекъснато води Христос към всяко човешко същество, което е отворило себе си за Него.

Превод: Дорина Василева

Източници: http://anthrobg.net/viewtopic.php?f=204&t=1053

https://esotericconnection.com/2017/12/25/holy-night-2-2017/