Честито Рождество със светлина, мъдрост и любов в душите - Христос като общочовешка лечебна сила!

Submitted by admin 2 on Пон., 25/12/2017 - 10:17
д-р Рудолф Щайнер

„Една чудесна и величествена легенда ни разказва, че когато Луцифер паднал от Небето на Земята, от неговата корона изпаднал един скъпоценен камък. От този скъпоценен камък, казва легендата, била изработена онази чаша, от която Христос пил със своите ученици на Тайната вечеря; онази чаша, в която е била събрана христовата кръв, която изтече от кръста; онази чаша, която била донесена от ангели в западния свят, и е била приета в западния свят от тези, които искали да стигнат до истинско разбиране на Христовия Принцип. От скъпоценния камък, паднал от короната на Луцифер, стана Граалът, свещеният Граал.

Що е свещеният Граал? Всички Вие знаете, че човекът, какъвто той е днес, се състои от четири члена: физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз, и че в течение на човешкото развитие този Аз трябва да достигне все по-голямо съвършенство, трябва да се издигне все по-високо и по-високо. От Луцифер, царуващият на Изток, от неговата корона падна скъпоценен камък. Този скъпоценен камък, в известно отношение, не е нищо друго, освен силата на човешкия Аз. Този човешки Аз трябва първо да бъде подготвен в тъмнина, за да заблести отново, по достоен начин, звездата на Луцифер, сред Христовата Светлина.

 

Рождество

 

Този човешки Аз трябва да се възпита и повдигне до Христовия принцип, да дозрее, да дорасне до скъпоценния камък, който сега не принадлежи вече на Луцифер, който е паднал от неговата корона. А това значи, че той трябва да дозрее чрез мъдростта, за да добие отново способността да понася светлината, която се влива в нас отвън, която свети за нас тогава, когато можем да направим необходимото за това. Така духовно-научната работа е работа над Аза, за да се направи от него съсъд, отново способен да приема Светлината, която е тук, където за външните очи, за външния човешки ум, днес е тъмнина. Една стара легенда разказва, че нощта е била първоначалната владетелка, господарката. Но тази нощ е отново тук; тя е във всичко, което днес е изпълнено с тъмнина. Когато ние самите се изпълним с онази Светлина, която може да изгрее за нас, когато разберем звездата, която Носителят на светлината, другият Дух /освен Христос, бел.авт./, Луцифер, е изгубил, тогава нощта се превръща за нас в ден. Очите престават да виждат, когато външната светлина не осветява предметите; умът отказва да работи, когато трябва да проникнем зад външната природа на нещата. Звездата, която изгрява за нас, а и когато правилно направеното изследване говори - тя осветлява това, което е само привидна нощ, и го превръща в ден."

 

Христос

 

„Каквото и да искат да направят хората на нашето съвремие в бъдеще, за благото на човечеството, ще се изпълни това, че великото Христово Същество, ръководещо развитието на света и на човечеството, ще бъде разбрано чрез светлината, която душата приема отвътре, от царството на Луцифер... Христос ще даде субстанцията, Луцифер ще даде формата; и от това, което ще се получи от двамата, ще дойдат подтиците, които ще се влеят в развитието на човечеството, и ще произведат всичко онова, което бъдещето ще донесе за спасението и благото на човечеството." Р.Щайнер

„...Страдание ли е болестта? Не! Така казват тези, които в правилен смисъл са разбрали импулса на Мистерията на Голгота. Не, болестта не е страдание. Дори човечеството още да не може да разбере какво в действителност представлява духовният живот, който навлиза с Христос, в бъдеще хората ще се научат да разбират и ще разберат, че който се проникне с Христовия импулс, ако Христовата сила проникне в душата му, той ще може да преодолее всяка болест чрез мощните оздравителни сили, които ще развие от самия себе си. Защото Христос е великият лечител на човечеството. В неговата сила е включено всичко, което, изхождайки от духовността, наистина развива най-мощната лечебна сила и може да победи болестта. Болестта не е страдание. Болестта е възможност човекът да преодолее някоя пречка, когато в себе си развие Христовата сила. Относно оплакванията от старостта човекът трябва по същия начин да си изясни, че колкото повече отслабват нашите органи, толкова повече можем да израстваме в духа, можем да станем господари, чрез живеещата в нас Христова сила...Събр. съч. 109 Принципът на спиритуалната икономия във връзка с въпросите за прераждането, стр. 110, немско издание 1979г., Р.Щайнер

 

Из "Медитация на Основополагащия камък":

 

 

"...На времената във прелома
Мировата светлина духовна
в същността на земния поток навлезе.
Царството на мрака тъмен
свърши
Ясна светлина проникна
в душите човешки.
Светлина,
която стопля
бедните души пастирски;
Светлина,
която просветлява
мъдрите глави и на царете.
Светлина божествена!
Христово Слънце
стопли
нашите сърца
и просветли
главите ни,
за да бъде правилно това,
което от сърцата си
ний основаваме,
от главите
целенасочено да осъществим
стремим се."

 

Р. Щайнер