Творческото изразяване като терапевтичен процес - специфика на антропософската арт-терапия

Submitted by admin 2 on Нед., 10/12/2017 - 08:42
Антропософска арт-терапия

Обучението по антропософска арт-терапия продължава между три и четири години като се разделя на модули по няколко пъти в годината. В него се поставят основите на изкуството, медицината, на психологията и изучаването на човешката природа, според идеите на Рудолф Щайнер. Проучват се патологиите и прилаганите арт-терапии. Една година е посветена на детството и изучаване на изкуството във връзка с училищния план Валдорф, което включва изучаването и техниката на различни артистични изрази. Изучават се отделните периоди от живота в зависимост от планетарните ритми.

Чрез задълбочаване на различните дисциплини и индивидуален опит по отношение на цвета и формата, студентът преминава път на промяна и вътрешно развитие, позволявайки му да достигне точно поведение и интервенция в терапевтичното действие. Главното е да се развият присъщите на всеки терапевт качества. Така целта е не само да се специализираме в един от методите или да прилагаме техники, но освен това - да индивидуализираме всеки процес в зависимост от патологията, от темперамента, от наследствеността и от настоящото или минало състояние, в служба на развиването на човешкото същество.

Общото от обучението може да се резюмира в три части: първата третина е посветена на изучаване на изкуството: акварел, според метода на д-р Маргарет Хаушка; рисуването на форми; рисуване по наблюдение; рисуване със сухи пастели; моделиране; терапевтичният аспект на различните техники; историята на изкуството във връзка с архитектурната репродукция и перспективата, репродукциите на произведения на майстори.

Втората третина е свързана с теория: медицина и психиатрия, психология, биография, антропософия; артистичната практика, свързана с месечната тема.

 

 

Антропософска арт-терапия

 

 

И последната третина се отнася до практичното обучение, годишен стаж от 150 часа и финален стаж от 600 часа; оживяването на ателие от втората година, индивидуалната работа между всяка сесия и изготвянето на годишен доклад, чиято тема се развива.

Това обучение днес е предоставено по модули и одобрено от CASAT, /Конференция на Швейцарските Асоциации на Арт-Терапевтите/, подготвящо своите кандидати за федерална диплома EPS, професионален изпит за степен по арт-терапия. Това признаване беше получено с цялостната антропософска програма, изготвена от делегираната Европейска Академия на Медицинската Секция на Гьотеанума в Дорнах.

Лора Ветоа: Артеа - швейцарски обучителен център по антропософска арт-терапия

 

* * *

 

Творческото изразяване като терапевтичен процес
 

Селин Перу /Céline Perroud/, антропософски арт-терапевт:

„Събуждайки артистичната креативност, може да се открият такива човешки качества като топлотата, дишането, движението, откривателството, равновесието, жизнената енергия. Така, нашият креативен потенциал става развиващ се процес и ние активно участваме в нашето оздравяване.“

За Селин Перу, изкуството може да се превърне в терапевтична подкрепа, когато то се конфронтира с трудни изпитания, които нарушават хармонията между физическото, душата и духовното:
„Когато нашето същество е блокирано в безизходни ситуации, криза, депресия, безпокойство, зависимост, траур, раздяла, неблагополучие, психически, както и физически, арт-терапията позволява да преоткрием нашето равновесие“.

Използвайки разнообразни способи като рисуване, въглен, колаж, глина или скулптура, терапията придружава пациента в процеса на откриване, или на преоткриване, на своя креативен потенциал:
„Не се интересуваме от естетиката на произведението, а от усещането и от осъзнаването на това, което се получава, от спонтанното артистично изразяване. И така, заедно, можем да задвижим един лечебен процес, адаптиран към всеки пациент. Това е начин да изразим често задържана емоция и да освободим някои блокажи.“

 

 

Антропософска арт-терапия

 

 

След шест месеца ежеседмични сеанси, пациентът е вече в процес да се чувства по-добре и може да продължи според необходимостта:
„За креативността няма възраст. Арт-терапията е адресирана към детето, което може по този начин да освободи емоциите си, често трудни да се изразят с езика и които, поради това, лошо разбрани, могат да създадат вълнения в поведението. Към юношата, който може да изрази своите терзания в тази възраст от живота си. И към възрастния, който може да осъзнае своите оскърбления, да погребе изпитанията от миналото, да изостави безпокойствата на бъдещето и да се довери на настоящия момент.

Не е задължително да имаш артистични таланти, защото арт-терапията извиква вродения творчески подем, който е във всеки от нас.

Арт-терапията е показала изненадващи резултати в развитието и в оздравяването, тя трябва да бъде по-добре и задълбочено опозната от специалиститe, за да се използа като полезно терапевтично средство, в екипна работа с медиците.