Предстои издаването на "Приказки и лечебни средства" - автор Хенинг Шрам

Submitted by admin 2 on Пон., 30/10/2017 - 07:27
Хенинг Шрам

Скъпи приятели, в момента тече превод на уникалната за България книга "Приказки и лечебни средства" от антропософския автор Хенинг Шрам. Той е доктор по ветеринарна медицина, роден през 1942 год. в Хамбург. От 2008 год. работи в изследователски институт за ракови заболявания, насочен към изследване на антитуморното лечебно средство имел и антитуморната активност на различни природни вещества. От 1975 до 2008 г. работи във фармацевтична компания, акцентирайки върху същите въпроси като изследва и други антропософски и хомеопатични вещества, използвани при лечението на различни заболявания. Д-р Шрам учи ветеринарна медицина в Хановер, Германия и пише своята теза по паразитологията. В Швейцария изучава природната медицина и практикува като натуропат. Автор е и на книгите: "Лечебната сила на планетарните метали в антропософската и хомеопатичната медицина", "Металите и минералите в терапията", "Лечебните средства - наръчник по антропософска медицина", "Човек и лечебно средство".

Започва събирането на средства за издаване на книгата "Приказки и лечебни средства", с преводач Димитър Левашки. Планира се да бъде готова за издаване в края на ноември. За да се случи това е нужна освен нашата приятелска и душевна подкрепа, също така и финансова помощ, за което скоро ще бъде публикувана и банкова сметка.

 

Приказки и лечебни средства" - Хенинг Шрам

 

Ето какво се казва във въведението на превежданата книга:

"Това проучване на лечебните средства ще се опита да развие образно разбиране на някои лечебни средства за защита и тяхното въздействие върху хората. Като лечебно средство ще бъдат разгледани така наречените основни или планетарни метали и техните съединения, които играят централна роля в антропософската медицина. За картинно описание на лечебните средства ще ни послужат седем приказки от съчиненията на Братя Грим. Като пример ние искаме тук да поясним как една приказка ще бъде описана като лечебно средство.
Като лечебно средство при различни заболявания, които можем да обединим в лекарствена картина, се предписва например медта, използвана в потенцирана форма. Освен това чрез духовната наука на Рудолф Щайнер съществуват допълнителни разбирания, които представят процесуалните събития, лежащи в основата на болестите в техните различни аспекти. Когато ние с концентрация и постоянство отпечатаме в нашето съзнание тези познания за медните процеси, оставим ги да ни затрогнат и въздействат, така, че те да придобият известна оживеност, тогава стигаме до картините, които ние в имагинативна форма можем да разпознаем в приказката "Снежанка". С помощта на картините в приказката "Снежанка" ние можем по нагледен /жив,образен/ начин да опишем процеса на медта, как той работи в хората и кои заболявания са свързани с него. Приказката ни показва, също така, колко едностранно, медните патологични процеси могат да бъдат отново върнати в хармония. В лицето на Снежанка е описан определен меден процесес, в нейната мащеха - друг, и още един в седемте джуджета. Заедно те дават описание на процеса на медта в различните му аспекти. Към това се добавя също и хода на събитията в приказката, чрез което се изясняват динамиката на медния процес в живота или определени фази от човешкия живот..."

* * *

Съдържание на превежданата книга:

ПРИКАЗКИ И ЛЕЧЕБНИ СРЕДСТВА

Едно имагинативно въведение
в антропософската металотерапия

АСПЕКТИ НА ПОЗНАНИЕТО ЗА ИМАГИНАЦИИТЕ КАТО ВЪВЕДЕНИЕ
Какво описва това проучване?
Научността на народните приказки - Източникът на нашите познания
Развитието на имагинативните способности - една временна необходимост
На въпроса за способноста за интерпретация на приказката
За историята на приказките
Планети, метали и характер
ОПИСАНИЕ НА СЕДЕМТЕ ОСНОВНИ МЕТАЛА КАТО ЛЕЧЕБНО СРЕДСТВО ОТРАЗЕНО В ПРИКАЗКИТЕ
Оловото като лечебно средство и приказката на Братя Грим „Верния Йохан“
Калаят като лечебно средство за защита и приказката на Братя Грим „Гъсарката“
Желязото като лечебно средство и приказката на Братя Грим „Железния Ханс“
Златото като лечебно средство и приказката на Братя Грим „ Късметливият Ханс“
Медта като лечебно средство и приказката на Братя Грим „Снежанка"
Живакът лечебно средство и приказката на Братя Грим „Кралят на крадците“
Среброто като лечебно средство и приказката на Братя Грим „Шестте лебеда“

ТИПОВЕ ХАРАКТЕРИ И ДУШЕВНО СЪЗРАВАНЕ В СВЕТЛИНАТА НА ДВОЙНИТЕ (ДВУСТРАННИТЕ) МЕТАЛНИ - ИЛИ ПЛАНЕТАРНИ ПРОЦЕСИ
Динамичната наука за душата според седемте метални процеси
Двойният планетарен процес и динамиката на душевните процеси
Биографични описания на характера в планетарен аспект
Откровенията на планетарните влияния върху оформянето на личността през жизнения
цикъл
Наклонности на характера, повлияни от процесите на оловото и среброто
Наклонности на характера, повлияни от процесите на калай и живак
Наклонности на характера, повлияни от процесите на желязото и медта
Наклонности на характера, повлияни от процесите на златото, обобщена типология на характера
Мотиви на себепознанието и разпореждане на болести
Седемте метални процеси, седемте вида на характера
и свързаните с тях приказки на Братя Грим
Четирите планетарни етапа

ПРИКАЗКИТЕ КАТО ЛЕЧЕБНО СРЕДСТВО И АНТРОПОСОФСКАТА МЕДИЦИНА
Единството на човека и природата – от болестта и лечебното средство

Разпознаването и разбирането на въображението като художествена наука
Антропософската медицина като мистерийна медицина
Защо самите приказките представляват лечебно средство
Обобщение и перспектива за по-нататъшни имагинативни лечебни наблюдения

ДОПЪЛНЕНИЕ
Обяснения към таблицата за терапевтичното прилагане на седемте основни метали
Таблици
Репродукции за доказтелство
Бележки и библиография