При сърдечно-съдови нарушения и заболявания - антропософските препарати Primula comp. или Cardiodoron

Submitted by admin 2 on Пет., 01/09/2017 - 17:50
Primula comp.

Рецептата Primula композитум е създадена от Рудолф Щайнер – препаратът Cardiodoron на фирма Weleda. Д-р Ита Вегман приготвя Primula comp. в лабораториите на Клинико-терапевтичния институт в Арлесхайм по същата рецепта, но съгласно метода на ритмична обработка на растенията – топлина-пепел, светлина-пепел.

Като допълнително развитие на този фармацевтичен подход без използване на спирт, Primula comp. е включена в указателя за лекарствените средства на WALA.

Primula e floribusferm 33c D2

(Цвят от пролетна иглика, Primula veris; Семейство Primulaceae)

 

Иглика

 

В морфологията на игликата се отразява интензивната връзка на водния листен принцип с мощно късо коренище, от които излизат множество истински корени. От друга страна, при нея е подчертан стебленият принцип – от центъра на листната розетка излиза устремяващо се към слънцето стъбло, носещ жълто сенниковидно съцветие. Какво означава това?

Ние многократно сме говорили за това, че подчертаването на стебления принцип показва активен светлинен процес в растението. Това се изразява в игликата като дълго безлистно, финовлакнесто стъбло, но и в интензивното развитие на жилките в месестите финовлакнести и леко вълнисти по краищата листа. И коренището, с което остава свързана листната розетка, в края на краищата представлява подземния стеблен принцип. В топло-златистия цвят на цвета, също така виждаме пролетното качество на светлината. В противоположност на него, в лежащата на земята листна розетка, в едва оформените по краищата листни пластинки, се проявява течният процес, подчиняващ се на химизма на растението. Разделянето на цветния и стебления принцип, от една страна, и на листния и кореновия принцип, от друга страна, е друга характеристика на игликата като лечебно растение, като топлинно-светлинният процес и течно-кореновият процес се разделят и поляризират.

Когато процеси, съпоставими с тези, се проявяват при човека, т.е. когато се разделят топлинно-светлинно-етерното от химическо-жизнено-етерното, това води до патология. Ето защо, при фитотерапевтично използване на иглика се фокусира върху ревматични и други заболявания, свързани с отлагания. Полярната противоположност на възпалителните явления, от една страна, и литиази - от друга страна, показва родствен естествен процес в игликата. Възпалителните процеси съответстват на изолиращото се формиране на стъблото, докато ревматичните, с тенденция към физическо втвърдяване, се отнасят до ставащия едностранен коренов процес.

В растението се откриват такива вещества, като Vit.С и смоли, което показва, че светлината (Vit.C) оказва дълбоко влияние на растението, и че топлината се сгъстява в смолите, първоначално в областта на корените. От друга страна се достига до образуването на сапонин, при който винаги се показва интензивно разделяне на светлинния и химическия етер. Това също означава, че цветно-топлинният импулс, с помощта на това вещество, достига до хладната зона на растението, до корена, и там се оказва подложен на охлаждане и минерализация. По такъв начин игликата демонстрира при своето формиране следните особености: разделяне на цветно-топлинния, светлинно-стебления процес, от една страна, и листно-кореневия принцип, от друга страна, което отчетливо се проявява в строежа на растението, и се изразява в процесите на образуване на веществата. Това достига до образуването на сапонин; имащите сродство с цвета вещества (смоли, салицилати) пронизват растението, достигайки до областта на корените.

Когато игликата се използва за сърдечно лекарствено средство, трябва да отчитаме нейното действие дотолкова, доколкото в резултат на влиянията на цивилизацията, химически-етерните сили на дясната половина на сърцето и светлинно-топлинните процеси на лявата половина на сърцето сами вече не могат да достигнат до състояние на хармония. Става дума за разиграващ се в сърцето патологичен двойствен процес на разделяне и едностранно подчертаване на намираща се в дясната половина на сърцето връзка на Аз-а и астралното тяло с образуването на вещества, от една страна, и освобождаването в лявата половина на сърцето на висшите членове на човека с освобождението на светлинни и топлинни сили, от друга страна.

Игликата може да окаже терапевтично въздействие в тези случаи, когато сърцето получава твърде интензивно натоварване от периферията: от страна на черния дроб, което в игликата съответства на необичайния белтъчно-течен процес в листната розетка, или от страна на бъбреците, посредством силното подчертаване на влиянието на светлината, изразяващо се в стебления принцип. Многократно се говори, че сърцето е длъжно да доведе до състояние на равновесие полярните процеси на химизма на черния дроб и светлинно-бъбречния процес. Благоприятно въздействие при това оказва игликата.

Onopordum e floribusferm 33c D2

(Магарешки бодил, Onopordum acanthium; Семейство – Compositae)

 

Магарешки бодил

 

В магарешкия бодил, в неговата сигнатура, се проявява двойствената активност на мощното, сукулентно-воднисто образуване на листните пластинки, от една страна, и идващата отстрани, от периферията, преминаваща в шиповидните твърди краища на листата активност на светлината, от друга страна. Тази полярност има съществено значение.

Onopordum се използва в терапията, когато черният дроб, вече и в неговата анатомично близка връзка с дясната половина на сърцето, се оказва под влияние на излишък на въздушно-светлинния процес, което отслабва неговата всмукваща сила. Действието на магарешкия бодил върху черния дроб се основава на факта, че течният процес на черния дроб се оказва под твърде силно влияние на дихателната дейност и, следователно, на кислородния процес. Интерстициалният течен процес, свързан със съединителнотъканната течност, при това, губи своята пластичност. При хронично влияние на такава прекомерна артериализация, в края на краищата се достига до циротично, дегенеративно изменение в основната тъкан на черния дроб. Тази тенденция трябва винаги да бъде преодолявана с помощта на магарешкия бодил в момента на възникването. Отражение на прекалено интензивния светлинен процес в магарешкия бодил се явява втвърдяването на върховете на листата - до образуването на бодлива обвивка в областта на цвета. По такъв начин интензивният топлинно-светлинен процес на растението се изравнява и компенсира, благодарение на неговата първоначална пластична жизненост. В процеса на формирането на магарешкия бодил се достига до оживяване на прекалено включващия се в този процес импулс към втвърдяване. Съответно, в сърдечния препарат Primula comp., магарешкият бодил освобождава предимно дясната сърдечна половина и нейните диастолни "всмукващи" сили от влиянията на твърде силните светлинно-дихателни явления.

Магарешкият бодил и игликата в тази лекарствена композиция представляват полярност, която след това се свързва с действието на черния оман и особено се допълва от Conchae.

Космическата небесна иглика, чрез която пролетните сили могат отново да бъдат включени в земния свят на растенията, се противопоставя на масивния, висок, колкото един човешки ръст, абсолютно земния магарешки бодил, който с неговия дълъг главен корен здраво се закрепва в почвата, и със свойствената му жизненост се съпротивлява на светлото, топло и сухо лято. С помощта на своята дълга дръжка, издигаща се над основната листна розетка, игликата разделя топлинно-светлинните и водно-земните явления, в същото време, когато магарешкият бодил обединява тези сили – неговите листа са шиповидно заострени, а по протежение на стъблото минава двоен, също втвърдяващ се криловиден придатък. В сърцето и кръвоносната система на човека ние отново намираме Onopordun и Primula ситуации: свободното движение на кръвта, благодарение на ритмично освобождаване и повторно включване на по-висшите членове на човека, променя характера на своя поток. Свободното движение на кръвта в областта на малките капиляри преминава във всмукване в областта на черния дроб. В сърцето кръвотокът се подлага на застой и накрая, в някакъв момент, спира напълно, преди новото ускорение. В този променящ се поток на кръвта се включват, регулирайки го, игликата и магарешкият бодил.

Hyoscyamus ex herba ferm 33d D3

(Черен оман, Hyoscyamus niger; Семейство – Solanaceae)

 

Черен оман

 

Сигнатурата на черният оман, подобно на беладоната, показва дълбокото включване на астралното във вегетативния процес. Изражение на това се явява достигащото до листните кухини съцветие и почти напомнящият на животно начин на образуване на листата, които, като висящи крила на прилеп, излизат от стъблата без дръжки. В образуването на алкалоидите - хиосциамин, атропин и скополамин, се отразява включването в растението на астралното.

При избора на черния оман, като част от „сърдечно лекарствено средство" се отразява това, че сърцето може да изпитва натоварване от периферията на тялото - особено, когато в резултат на многократни шокови явления етернaта и астралната организация се отделят относително от репродуктивните органи и трябва да бъдат подчинени на централната, ритмична организация. В този случай може да се достигне до прекомерно натоварване на сърцето, когато „долното aстрално тяло" и „горните" астрални въздействия се наслагват едно над друго чрез нервната система и дишането, непосредствено в областта на сърцето. Налице е сърдечна тревога, аритмия, редуващи се тахикардия и брадикардия.

Съпровождащи психически симптоми

Тази повишена чувствителност на сърцето се придружава от психични симптоми – чувство на страх, редуващи се смях и сълзи, недостатъчно осъзнаване на ситуацията, липсата на критично отношение, недоверчивост.

Собствените сърдечни сили се оказват твърде слаби, т.е. душевните и физическите хармонизиращи, изравняващи сили. Фактът, че астралната организация и в останалата част от организма вече не се удържа органично, може да се види, наред с други неща, от изтръпването на крайниците при заспиване (бъбречен симптом). Съставката Hyoscyamus е особено насочена към широко разпространените вредни влияния на цивилизацията вследствие на тежки шокове.

По такъв начин, концепцията Primula comp. e основана на първо място на това, което произтича от разединението на диференцираната етерна и астрална организация. На това, по различен начин съответстват растителните съставни части на препарата: Primula, Onopordun и Hyoscyamus.

Conchae D9

(Варовик от черупки на Европейска плоска стрида, Калциев карбонат от Ostrea edulis)

 

Мида

 

Двучерупковото мекотело, стоящо на нивото на развитие на лимфната система, може да запази своята жизненост благодарениe на това, че то постоянно преодолява астрализацията с помощта на варовикови явления в белтъка, посредством отделяне на варовик. Conchae е отдавна използвано средство за контролиране на лимфната система и образуването на белтъчини.

Conchae е компонент, добавен към предложения от Рудолф Щайнер оригинален продукт, така че с използването на този препарат от животински произход да може да се повлияе върху обособяващата се етерна организацията в лимфната област. Всички условия, свързани с набъбване (подуване), особено охлаждането на тялото и обособяването на лимфните явления в областта на кръвта, могат да бъдат изложени на терапевтични въздействия от Calcium carbonicum (Conchae). Етерната организация, отделяща се от астралната и Азовата организация, трябва отново в резултат на възстановеното управление на калциевите процеси от астралното тяло, да се окаже проникната от дихателния процес и се присъедини към целостта на топлинния организъм. Това можем да постигнем с варовик от черупката на двучерупчести мекотели, както с минерално лекарствено средство, действащо върху дейността на Аз-а, така и с помощта на животински препарат (варовик от животински произход), действащ на етерната организация. В същото време лимфната система се оживява и загрява. Добавянето на Conchae намалява безпокойството, което може да обхване целия организъм при нарушения на централната система и особено подобрява процеса на вечерното заспиване.

Обобщавайки, можем да кажем, че препаратът Primula comp. може да се използва особено в случаи на свързани с цивилизацията нарушения на собствената сърдечната дейност, освобождавайки я от едностранната тежест на периферията. По този начин, това е - съответстващ на изискванията за хигиена и противопоставяне на причинените от цивилизацията вреди, препарат.

История на произхода: препарата Primula comp., без Conchae, е бил изготвен още през 1928 г. в кръг от лекари под ръководството на Д-р Ита Вегман в Клинико-терапевтичния институт в Arlesheim. В регистъра на лекарствените средства на Wala е включен в 1952 г., а в 1965 г. е допълнен с Conchae: WALA-Ärztekreis, Д-р Маргарет Хаушка, Д-р Х.-Х. Фогел.

Лекарствени форми:

1. Инжекционен разтвор

2. Globuli velati

Състав:

10 г. глобули съдържат

Conchae Dil. D9 0,1 g; Hyoscyamus niger ex herba ferm 33d Dil. D3 0,1 g (HAB, Vs. 33d); Onopordum acanthium e floribus ferm 33c Dil. D2 0,1 g (HAB, Vs. 33c); Primula veris e floribus ferm 33c Dil. D2 0,1 g (HAB, Vs. 33c).
Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker).

Дозировка

  1. Деца от 1-6 години 3 пъти дневно 3-5 глобули
  2. Деца от 7 до 12 години 3 пъти дневно 5-7 глобули,
  3. Възрастни и деца над 12 години 3 пъти дневни 5-10 глобули да стопят под езика.

Показания:

За преодоляване на полярните сили от метаболитните и невро-сетивните процеси, които трябва да бъдат изравнени от сърдечната дейност, например:

1. Нарушения на сърдечния ритъм

2. Тахикардия (при Базедова болест)

3. Невроза на сърцето

4. След увреждане на миокарда

5. Ортостатично нарушаване на регулацията

6. Склонност към припадъци

7. Поддържане на сърдечната и кръвоносната система, действащи при състояния на изтощение и в периода на възстановяване.

Източници:

  1. "ПУТИ ПОИСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" - Хайнц-Хармут Фогель
  2. https://www.apo-rot.de/details/primula-comp-globuli-velati/8787117.html?_nav=suche&_searchkeyword=primula

 

Превод: д-р Донко Дончев, кардиолог