Трети клиничен случай от практиката на Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман

Submitted by admin 2 on Съб., 26/08/2017 - 21:32
Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман

31-годишен пациент, художник, потърси през време на пътуване нашата клиника. Намира се в състояние на силно възпалително нарушение на функцията на пикочните органи; катарални явления, треска, преуморено тяло, обща слабост, неработоспособност. Анамнезата показва, че при пациента същото състояние се е повтаряло.

Изследването на духовното устройства на пациента показва свръхчувствително, изтощено астрално тяло. Като следствие от това физическото и етерното тяло се поддават лесно на катарални и възпалителни състояния. Пациентът е имал още като дете слабо, неподдържано от астралното тяло физическо тяло. От тук и честото му заболяване от морбили, скарлатина, варицела, коклюш, ангина. На 14 год. възпаление на пикочната тръба, което на 29 годишна възраст се повтаря в комбинация с възпаление на пикочния мехур; на 18 годишна възраст се явява възпаление на белите дробове и на плеврата; на 29 год. при заболяване от грип получава възпаление на плеврата; на 30 год. - катар на челните кухини (синузит). Има непрестанна склонност към катар на конюнктива на очите. Кривата на треската (повишена температура) през време на двумесечния престой на пациента в клиниката беше отначало 38,9 градуса. След това спадна, за да се покачи отново на 14-я ден; след това се движеше на вълни между 37 и 36, понякога се качваше над 37 и слизаше до 35. Тази крива на температурата (треска) е ясна картина на сменящите се настроения в азовия организъм. Такива крива се ражда, когато действията на полусъзнателните съдържания на азовия организъм се изчерпват в топлинните процеси на физическото и етерното тяло, без астралното тяло да бъде сведено до нормален ритъм.

Общата дееспособност на астралното тяло е концентрирана в този случай върху ритмичната система и се проявява в художествената дарба. При това другите системи биват ощетени. Едно важно последствие от това е силната умореност и безсъние през време на лятото. През време на лятото астралното тяло е много заангажирано с външния свят. Неговата вътрешна дееспособност намалява. Силите на физическото и етерното тяло вземат надмощие. В общото жизнеусещане настъпва силна умореност. Възпрепятстваната дееспособност на астралното тяло пречи на същото да се отдели от физическото тяло. Поради това се явява безсъние. Слабата отделеност на астралното тяло от етерното тяло се проявява във възбуждащи и неприятни сънища, които се дължат на чувствителността на това тяло към уврежданията на физическия организъм. Характерно е, че сънищата символизират тези увреждания на физическото тяло в образи на човешки обезобразявания. Тези образи на сънищата в тяхното природосъобразно чувствено подчертаване всяват страх и уплаха. Едно последствие на слабо функциониращото астралното тяло в системата на обмяната на веществата е склонността към запичане. Чрез самостоятелността на етерното тяло, което е много малко повлияно от астралното тяло, приетият с храната белтък не може да бъде напълно превърнат от растителен и животински белтък в човешки белтък. Ето защо в урината се отделя белтък, така че белтъчната реакция е положителна. Когато астралното тяло функционира незадоволително, във физическото тяло настъпват процеси, които са процеси чужди на човешкия организъм. Резултатът на такива процеси е образуването на гной. Това образуване на гной представлява един извънчовешки процес за човека. Ето защо в отлагането на урината се констатира чиста гной. Това образуване на гной има успореден душевен процес. Астралното тяло преработва опитностите на живота също така малко, както малко преработва и физическите вещества. Образуват се извънчовешки форми на веществото като гной, а също така психически съдържания с извънчовешки характер като интереси към анормални жизнени връзки, предчувствия, предупредителни сигнали и пр.

Лечение

Нашата задача беше да въздействаме на астралното тяло уравновесяващо, пречистващо. Тъй като азовият организъм е много жив, подвижен, неговата дейност може да бъде използвана, така да се каже, като носител на действието на лечебното средство. С азовия организъм, който е насочен към външния свят, можем да се справим най-добре, когато прибегнем към действия отвън-навътре. Това се постига чрез компреси. Първо сложихме компреси с Мелилотус (комунига). Такъв компрес действа върху астралното тяло така, че то изпитва уравновесяване в разпределението на неговите сили и се действа срещу едностранчивото насочване към ритмичната система. Естествено компресите не трябва да се слагат върху онази част на организма, в която ритмичната система е особено концентрирана. Ние ги поставяме около органите, в които са концентрирани обмяната на веществата и двигателната система. Компреси на главата избягвахме поради това, че смяната на настроението на азовия организъм, което изхожда от главата, би парализирало действието. Ето защо трябваше да бъдат поощрени астралното тяло и азовият организъм, които трябваше да бъдат впрегнати заедно в действието на комунигата.

 

Комунига

 

Опитахме се да постигнем това чрез добавката на оксалова киселина, която бе извлечена от корени на репей. Оксаловата киселина действа така, че дейността на азовия организъм бива превърната в такава на астралното тяло. Към всичко това вътрешно давахме средства в много слаба доза, които имаха задачата да доведат отделянията (екскрециите) в редовно включване в действията на астралното тяло. Отделянията, които са управлявани от организма на главата, ние се опитахме да нормализираме чрез калиев сулфат. Онези процеси, които са зависими в тесен смисъл от системата на обмяната на веществата, се опитахме да повлияем чрез калиев карбонат. Отделянето на урината регулирахме чрез теукриум /подъбиче/.

 

Подъбиче

 

Ето защо давахме препарат, който се състоеше в равни части от калиев сулфат, калиев карбонат и теукриум. Цялото третиране трябваше да държи сметка за много лабилното равновесие на физическия, психическия и духовния общ организъм. Ето защо за физическото равновесие трябваше да се погрижим чрез постоянно лежене в леглото, а за духовното равновесие - чрез душевно спокойствие, тъй като единствено това позволи действието едно в друго на лечебните средства. Движението и възбудата правят почти невъзможен такъв сложен процес на лечение.

След завършване на лечението пациентът беше телесно силен и укрепнал, а душевно в добро настроение. Ясно е, че при такова лабилно здравословно състояние при някое въздействие отвън може отново да настъпи смущение, това е самопонятно. За цялостното лечение в такъв случай е необходимо да се избягнат силните въздействия отвън.

Събр.съч.27