Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (30)

Submitted by admin 2 on Съб., 04/11/2023 - 09:00
космос

Етерното тяло се подмладява

…Външното физическо тяло на човека все повече остарява. При етерното тяло не е така. То се подмладява в същата степен, в която физическото тяло остарява… 159.279

* * *

…Нашето етерно тяло е старо поради силите, чрез които то е образувано. Когато се довежда до зачатието, то е оформено и изваяно, има много вътрешни формообразувания и движения. Те му се отнемат в течение на живота, но за това се повишава силата да живее и то е дете, когато ние остаряваме и умираме. Етерното тяло преминава през точно обратното развитие на развитието на физическото тяло. В момента, когато сме били дете, неговата връзка с Космоса е била непрекъсната, тогава то е трябвало да изпрати всичките си сили в единственото пространство, обградено с човешката кожа; тогава то е концентрирано до една точка на света. След това отново се подмладява и отново заема мястото си в Космоса в същата степен, в която физическото тяло остарява… 157a.93

Етерното тяло на починали лица

…Когато обикновеният човек умира, етерното му тяло се разтваря в Космоса. Но от разтварящото се етерно тяло винаги се запазва една част и така сме изцяло обградени от остатъците на етерните тела на умрелите, за наше добро или зло. Те ни въздействат в добър или лош смисъл, според това доколко сами сме добри или зли. Силни въздействия произлизат от етерните тела на велики индивидуалности и ни въздействат в този смисъл… 130.57

Етерното тяло – възприемателни органи

…Странстването на душата води в области, които могат да се съзрат, когато се напусне сетивното тяло до признаването на елементарното ни етерното тяло, тялото на изграждащите сили… 16.28

* * *

…Физическото тяло обособява от себе си очите, чрез които виждаме, ушите, чрез които можем само да чуваме, сетивото за топлина, чрез което можем да почувстваме сами топлината и т.н. Етерното тяло не е разчленено по този начин, а като застане пред етерния свят, то се формира импулсирано чрез това, което стои насреща му, така че духовните очи и уши се изграждат в момента, когато нещо трябва да се възприеме по някакъв начин в духовния свят. Така откриваме съвсем друга вътрешна подвижност, вътрешна формообразуваща способност на това тяло на изграждащите сили. Човешкото етерно тяло е всъщност зависимо от целия Универсум, така че за него вертикалната или хоризонталната посока означава нещо в зависимост дали се намира в светлинната маса, която произлиза от Слънцето или се намира под влиянията на гравитационната сила на Земята, и когато се намира в тъмнината и т.н… 67.151 и сл.

* * *

…Тази вътрешна подвижност и определеност на формиращите сили на етерното тяло, чрез които то следва вертикалната посока, или хоризонталната посока, към които то управлява органите си, или светлината и тъмнината и към тях ориентира своите органи и т.н.. Ако искаме да намерим подобен образ във външната природа на тази вътрешна способност на етерното тяло, която е открита чрез духовното съзерцание, я намираме при нисшите организми, които в своята физическа конфигурация не са подобни на физическото човешко тяло, а на етерното му тяло. Те материално изграждат това, което човек на по-висша степен изгражда духовно-душевно… 67.152 и сл.

 

Етерно тяло

 

Етерното тяло – значение

…За всичко, което човек си изработва през живота чрез мисленето, чувстването и волята си, чрез своята работа през цялото си съществуване и от това, което чрез него се е вляло в етерното му тяло на Земята, за всичко това небесата са изпълнени с благодарност, когато го получават… 163.127 и сл.

Етерното тяло – времево тяло

…Етерното тяло, което за обикновеното съзнание се проявява като сенчестите абстрактни мисли, изобщо не е нищо пространствено, то е нещо, което протича във времето… 84.76

* * *

…Етерното тяло участва като земен процес във времето, астралното тяло може да се открие едва когато се излезе извън времето… 194.200

Етерното тяло – консолидиране

…Етерното тяло трябва да се консолидира чрез вътрешните сили на човешката организация, за да не се разлети… 308.52

Етер – макрокосмически

…В основата на общия Макрокосмос лежи един етерен Макрокосмос, едно етерно тяло, както човекът има своето етерно тяло… 130.65

* * *

…Ще видим безкрайно възвишения образ на Космоса, ако поне веднъж можем да обхванем всичко, което покълва от всяко растение на нашата Земя, като, бих казал, от духовни огнени пламъци, линии и вълни и стига до най-отдалечените области на пространството. Така че действително имаме пред себе си земното кълбо и от най-отдалечените точки на пространството прииждащите сили, които пораждат вегетацията на Земята и повтарят това земно пораждане, покълване във всеки отделен спящ човек. Можем да си създадем представа за мировия етер, когато просто проследим навън това, което е тук, на Земята, когато се понесем духовно все по-далеч навън. Тук, на Земята едва ли може лесно да се възприеме дейността на етера, защото тя е най-слаба тук. Когато излезем навън в мировите простори същинската същност на етерната дейност става все повече факт. Светът е затворено цяло и когато се дойде до края – трябва да си го представите само картинно, – тогава навсякъде опираме до вътрешната повърхност на едно кълбо. Оттам навътре лъчи астралността. Астралността започва да действа отвън навътре, като завладява етерната същност… 224.100 и сл.

Етер – материя

…Това, което е мисъл във вътрешността ни, е етер навън, както жадуванията, страстите са астралност навън. Едва когато започне чистото мислене, ще се изпрати етерна субстанция в астралните импулси. Докато мислите още не са чисти, имаме астрална материя около етерната форма. Това, което се нарича мисловни форми, е съставено от ядро от етерна материя, обгърнато от астрална материя… 93a.93

Етер – физическо доказателство

…Днес се зане, че чрез експериментите с вакуумните тръби, не се получава нищо друго освен лъчиста материя, не е това, което може да се нарече етер. По пътя на физическото изследване не може да се стигне до нищо друго, освен до това, което отразява. Ако искаме да стигнем по-далеч, трябва да се има предвид – но това е възможно само чрез съзерцателното съзнание – това, което общо взето се отразява. И то е това, което живее в истинския одушевен с мисли етер. Опознае ли се мисловно одушевеният подвижен етер в себе си чрез имагинативното познание, тогава ще се стигне и до това, да го търсим и зад червеното, зад тоновете, зад всяко външно сетивно възприятие… 66.251 и сл.

Извадките са предложени от Нели Хорински