Д-р Маргарете Хаушка: Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман. Лемниската и пентаграмът (22)

Submitted by admin 2 on Нед., 17/09/2023 - 12:52
Масаж

ЛЕМНИСКАТА И ПЕНТАГРАМЪТ

Ритмическият масаж, както беше описано, се състои от т.нар. основни форми и техните вариации. Основните форми и т.нар. праобрази, които се отбелязват на тялото, образуват определен вариант от техники за всяка телесна област. Само когато масажисът овладее тези основни форми, той може да ги използва по-свободно и да ги трансформира за всеки определен случай, като според обстоятелствата свързва няколко или прилага специални варианти. Но лечението трябва винаги да се базира на определена основа, за да стане то цялостно като своеобразен организъм. Това няма нищо общо с продължителността на лечението. Дори няколко техники могат да са достатъчни, тъй като става въпрос най-вече за вътрешна дисциплина.

В началния курс на подготовка се преподават основните форми, а при следващите курсове – възможните варианти. Това са вътрешно подвижни форми, които в началото се състоят от течащи кръгове и линии, а лемниската е дадена като специална форма на движение.

За разбирането на лемниската като форма на движение, подчинена на жизнения свят на Слънцето, насочвам към работата на Джордж Адамс („Растенията между Слънцето и Земята“) и Рудолф Хаушка („Учение за лечебните субстанции“, глава XIV). В лемниската се отразяват едни в други преплетените земни и космически сили. Тя е също основополагаща за всички физическо-етерни процеси на живота, по-богато представени при растенията, тъй като те имат само етерно тяло, а висшите принципи им действат още отвън. Двете сфери, които обгръщат лемниската, представят етерното пространсто на Слънцето с излъчваните сили, и земното пространство, към което се излъчва, и което приема тези сили. За съжаление, тук е невъзможно да се дадат отделно конструкциите, които водят до тези рисунки. Лемниската е крива, която е хармонична функция на изравняване между тези две полярности. По този начин, тя играе преобладаваща роля в организма. Тя представя висшия принцип, който действа в топлината на слънчевия Аз и се повтаря постоянно дори и в най-малкото, като функционална крива, която уравновесява в центъра нервно-сетивния полюс с полюса на веществообмена. Искам да припомня за лемниската между пространството на гръбначния стълб и ребрата, която лежи в основата на метаморфозата на целия скелет, или лемниската на линиите в сърдечния мускул. Всяко дихателно движение е функционално лемнискатно; образът на Меркурий съдържа лемниската. Според гръцките вярвания Аполон подарява на Меркурий жезъл със змии, за да завързва и развързва, да приспива и пробужда с негова помощ. Това са две посоки на движение в рамките на лемниската: от слънчевото пространство към земното пространство - пробуждане; от земното пространство към слънчевото пространство - заспиване.

 

Схема

 

Символът на Меркурий има много значения, но един е ясен, той принадлежи на Бога на изкуството на лечение, както и лечението се състои от изравняващи се два полюса, които отделно, сами по себе си, действат болестотворно. Оттук става ясно, че лемниската като форма се прилага навсякъде, където се налата специалната активност на Аза, произвеждаща топлина, т.е. където е необходимо хармонично събиране. По този начин, тя се прилага много на гърба, а също на всички стави, които са места на засилено действие на Аза, и са повторение в малка главова формация (каквото са ставите, бел.пр.). Накрая, лемниската се налага при втриването на органи, които се нуждаят от дишаща, многократно повтаряща се форма на движение.

Втората форма, свързана със слънчевия Аз на човека е пентаграмът, който също има ориентиращо значение във физическото тяло. Докато лемниската е кривата функция на хармонично изравняване, пентаграмът е математически образ на съотношението между процесите на крайниците към процесите на формиране на главата. Пентаграмът също характеризира структурата на човека, което е известно във всички древни мистерии. Нарисуваната форма в кръга на пентаграма е човешката форма. Тази човешка форма е проникната от етерното тяло. Повдигнатото благодарение на Аза на човешко ниво етерно тяло, струи във формата на пентаграма.

 

схема

 

Това движение може добре да се направи в евритмията, когато пет човека едновременно се придвижват по формата на пентаграма последователно от връх към връх. Тогава стават видими чудесните образи на систолата и диастолата, свиването и разпускането, пражестовете на слънчевите, дихателни формообразуащи сили. Етерното тяло се впечатва в потока под формата на пентаграм благодарение на действието на Аза. По този начин човекът е проникнат от силите на Аза, на Духа, в крайниците. Тук си спомням казаното от Рудолф Щайнер в «Общото човекознание» за учителите от валдорфското училище. Там той казва директно:

«Вие трябва да мислите за крайниците като за издърпани... Духът се намира в системата на човешките крайници. Тялото е заловено в крайниците..., но там вътре има също душевно и вътре има духовно, което в основата обхваща целия свят (в крайниците ние преди всичко срещаме телесното, но там също е и духовното, и душевното).»

Това означава, че не главата има връзка с духовния Макрокосмос, тя е отделно от света и ние притежаваме собствени мисли. Но крайниците може да се сравнят с радиуси, чрез които в нас се излъчва духовност. Затова, казаното че краката и ръцете са специални образувания на Аза, за разлика от подобни образувания на животните, е оправдано. Благодарение на крайниците можем да получим сили, оживяващи централните части, които са втвърдени само по себе си. Пентаграмният поток на етерното тяло може също внимателно да се привлече в процеса на лечение, ако се осъзнае, че тук става дума за насочване на потоците, а не за качествени характеристики. Масажът може само да проправи пътя за силите. Дали висшите качества на същността ще навлязат в тях, зависи от всевъзможни неподдаващи се на анализ фактори, а за нас остава само спокойно да изчакаме.

Превод: Дорина Василева