В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНА ОБУЧЕНИЕ ПО АНТРОПОСОФСКА МЕДИЦИНА

Submitted by admin 2 on Пет., 15/09/2023 - 17:52
Щайнер, Вегман

В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНА ОБУЧЕНИЕ

ПО АНТРОПОСОФСКА МЕДИЦИНА

 

В България е вече факт първото системно обучение по Антропософска медицина. То стартира през месец май тази година във Варна.

Акценти в първия тридневен модул бяха темите за: същността на това медицинско направление; исторически ракурс на развитие; съвременни акценти на дейност в световен мащаб; полярните процеси в природните царства и в човека, троичността в човешкото същество; четирите стихии и връзката им с четирите човешки тела; алхимията и връзката й с Антропософската медицина; разгледаха се важни антропософски препарати; спряхме се на Гьотеанистичния подход като основен в нашата бъдеща работа по отношение на диагностика и лечение; скицирахме основните методи на лечение – това са фармакотерапията с нейните препарати на основата на растенията, минералите, металите и органопрепаратите, както и външните методи – компреси, ритмичен масаж, втривания и др., двигателна терапия чрез лечебна евритмия; художествена терапия под формата на говорно формиране, живопис, работа с глина, музикотерапия и др., работа с биографията в антропософската психотерапия.

Вторият модул беше отново във Варна от 7 до 9.09. Запознахме се с различни хигиенични упражнения от лечебната евритмия, с жестовете на планетите, на гласните и съгласните; с това как се снема анамнеза според четирите измерения в човешкото същество; от предишния модул сега продължи нашата работа с Гьотеанистичното наблюдение на представители на растителния свят и на четирите елемента, които прекрасно се съчетаваха на морския бряг; основна тема на този модул бяха четирите главни органа – бели дробове, бъбреци, черен дроб и сърце; продължи работата ни върху втора глава от Събр.съч 27 „Основи на едно разширено лечебно изкуство“, на Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман; бяха засегнати образи и процеси, представени в древногръцката митология, които си кореспондират със структурата, функционирането и значението на тези органи за човека; разясни се лечението с основни препарати при заболявания на тези органи.

 

Семинар

 

От 12-ти до 18-ти май 2024 год. предстои трети модул на обучението. Скоро ще бъдат известни темите за него. В един от модулите през 2025 год. лектор ще ни бъде д-р Георг Золднер, изявен антропософски лекар и педиатър. Нашите основни лектори са руските лекари Денис Кошечкин и Вадим Сивалобав. Те са хората, които събират и международния екип за обучението ни, в който ще са представени специалисти от различните направления на Антропософската медицина.

Самото обучение ще продължи три години. Всяка година ще се провеждат по две присъствени едноседмични обучения през пролетта и есента, както и по две тридневни онлайн срещи. В него участват главно лекари, фармацевти, зъболекари, психотерапевти, психолози и други специалисти. Обучението ще завърши със събеседване и с представяне на клиничен случай, като преди това студентите ще работят със свой ментор. Медицинските лица и специалисти ще имат правото след успешно полагане на крайния изпит и призната диплома от Медицинската секция на Гьотеанума в Дорнах, Швейцария, да практикуват антропософска медицина по цял свят. Освен успешно издържан изпит се изисква 75% посещаемост на цялото обучение. При невъзможност за участие, но желание да се продължи, съответният модул са заплаща и се изслушват лекциите на запис. Но реално практическите занимания по наблюдение, работата с изкуствата от различните терапевтични направления не се записват, а те трябва да бъдат преживени и осмислени, т.е. човекът до голяма степен, ако не присъства, пропуска важни неща, свързани с неговата бъдеща работа като антропософски лекар. Все още има възможност за участие в цялостното обучение – можете да се свържете с Радослава Ангелова на тел. 0878 478 638.

 

Семинар

 

Антропософската медицина се прилага в 80 страни по света. В 11 държави – Германия, Швейцария, Швеция, Нидерландия, Великобритания, Италия, САЩ, Бразилия, Румъния, Дания и Русия има над 30 болници, както и огромен брой антропософски частни медицински и терапевтични практики. В университети в Германия, Швейцария, Нидерлания и Унгария има катедри по Антропософска медицина. Функционират научно-изследователски институти в редица държави, като те се занимават с изследвания на методите на лечение, практикувани от Антропософската медицина. Според качеството на отношението си към пациента и неговото лечение антропософската болницата „Хавелхое“ в Берлин е на първо място според мнението на 161 230 пациенти, а клиниката „Хердеке“ на 22-ро място, измежду 2150 болници в цяла Германия. Обучения по Антропософска медицина се провеждат по цял свят под формата на следдипломни квалификации.

В края на март 2023 год. секцията за традиционно, комплементарно и алтернативно здравеопазване на Световната здравна организация публикува критерии за обучение на преподаватели по Антропософска медицина. Тя е призната за систематично направление в света на медицината със своя философска основа, методи и практики, разширяващи възможностите на конвенционалната медицина.

Нека пожелаем успех, дълготрайност и плодотворна реализация на обучението в България. С надеждата да имаме тук не само практикуващи антропософски лекари, зъболекари, фармацевти и терапевти, но да имаме възможността и в България да навлязат антропософските медикаменти и терапии.

Повече информация и осветляване на същността и прилагането на Антропософската медицина можете да получите чрез изданията на Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия, както и чрез сайта по Антропософска медицина.

Дорина Василева

(педагог, клиничен и социален психолог,

възпитаник на обучението по

антропософска лечебна педагогика

и социална терапия – България, 2007-2010 год.)