НОВА КНИГА: ВЗЕМИ ЖИВОТА СИ В РЪЦЕ - РАБОТА СЪС СОБСТВЕНАТА БИОГРАФИЯ

Submitted by admin 2 on Пет., 25/08/2023 - 13:31
Г.Буркхард

"Вземи живота си в ръце - работа със собствената биография", с автор Гудрун Буркхард е чудесно ръководство да навлезем осъзнато в изучаване на собствената си биография и да намерим в нея източник на сили и мотивация.

Из въведението:

"Днес все повече хора страдат от самота. Днешното време ни доведе до това, че сме откъснати от духовния свят. Нашите предци все още са имали естествена връзка с религиозното. Като съвременни, запознати с науката хора, сме загубили тази връзка. Освен това сме се освободили от старата принадлежност към семейството. Днес всеки иска да върви по собствен път. Все по-рядко младото поколение поема работата и задачите от по-възрастните или син поема от баща си предприятието. Чувството за принадлежност към собствената страна, собствения народ, също все повече намалява. Все повече се превръщаме в граждани на Земята в широкия смисъл на думата. Съвременните средства за комуникация ни позволяват за няколко секунди да възприемем всичко, което се случва по целия свят. Загубихме и естествената връзка със Земята, природата и нейните проявления, която нашите предци са имали. Да, ние дори разрушаваме природата около нас.

Въпреки че постоянно се намираме сред хора, ние се чувстваме самотни, нашият контакт с тях е отслабен. Големият въпрос е: как да преодолеем тази самота? Само чрез съзнателен контакт с духовното, чрез нова форма на отношение към семейството, към природата и преди всичко към нашите близки. Първата крачка в това направление се състои в това да се заинтересуваш от другия човек, да се обърнеш към него, а не да чакаш той да дойде при теб, и сега да се опиташ по-добре да разбереш неговата индивидуалност. Затова помощ ще бъде, ако знаеш биографията на близкия човек и не подхождаш към нея с критика, а с възхищение. Колко великолепна и неповторима е всяка биография и как по особен начин всеки решава един или друг проблем! Ние сме изумени.

Съзнателната работа над собствената биография създава в нас разбиране за биографията на другия човек - и с това строим нови мостове към него. В Гьотевата "Приказка за Зелената змия и Красивата лилия", Кралят пита Змията: "Кое е по-блестящо от златото?" - "Светлината" - отговаря Змията. "Кое е по-освежаващо от светлината?" - пита той. "Разговорът" - отговаря тя.

Съзнателният разговор носи свързващ елемент: той строи мостове!“

МОЖЕ ДА ПОРЪЧАТЕ ТУК!

 

Корица

 

* * *

Съдържание:

ПЪРВА ЧАСТ

Закономерности в човешката биографията

Общ преглед

Биография 1

Биография 2

Развитието до 21-вата година: "Ставането на човека" - подготовка за живота

21-вата година от живота

Фазата от 21-вата до 42-рата година: "Да бъдеш човек" - душевно развитие

Писмото на 22-годишния студент медик

Фазата на развитие от 21 до 28 години

28-ата година: криза на умиращите дарования

От 28-ата до 35-ата година от живота: "Да умреш и отново да възкръснеш"

Биография 3: преживявания между 30-тата и 33-тата година от живота

Биография 4

35-ата година от живота и фазата от 35 до 42 години

Биография 5

Кризата около 42-рата година от живота

Биография 6

От 42-рата до 63-тата година от живота: "Осъществяване на човека" - духовно развитие

От 42-рата до 49-ата година от живота: Ново творчество и ново виждане

От 49-ата до 56-ата година от живота: Ново слушане

Биография 7

От 56-ата до 63-ата година от живота: "Интуитивната страна"

Биография 8: разказ за живота под формата на приказка

Последните години от живота

Ритми и отражения в биографията

ВТОРА ЧАСТ

Работа над собствената биография

Методика

Жизнената мотивация или тайната на предназначението

Схематично ръководство за постановка на личните цели

Някои въпроси за работа със собствената биография

Автобиография на авторката

Заявка за закупуване на книгата можете да направите тук: http://oporabg.com/?q=node/2099