Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (29)

Submitted by admin 2 on Пет., 25/08/2023 - 13:23
етерно тяло

Етерното тяло, болката и удоволствието

…Във всяка жизнена възраст определена сила на етерната и астралната дейност отговаря за всеки орган на човешкото тяло. От правилното съотношение зависи дали астралното тяло може или не може да се включи по съответния начин в етерното тяло. Ако не може поради намалена етерна дейност, се получава болка. Ако дейността на етерното тяло надвишава нормалната степен, проникването на астралната в етерната дейност е особено интензивно. Получава се удоволствие, добро разположение. Но трябва да бъде ясно, че увеличаването на удоволствието над определена степен може да премине в болка и обратното, болката да премине в удоволствие… 27.71

Етерното тяло и вината

…Във всяка наука за духа винаги се е означавало като «вина (грях, дълг)» това, което е погрешка по отношение на общността и което произтича от неправомерното етерно тяло. Обикновената тривиална дума «дългове» има подобен произход като моралната дума «вина», която означава това, за което човек е задължен морално към другия… 96.214

Етерното тяло и сетивното възприятие

…Науката за духа говори за светлината. Тя нарича светлина и това, което лежи в основата на другите сетивни възприятия (освен зрителните), както например светлината на звуковото възприятие. Когато имаме звукови, тонови възприятия, външната физика изобщо говори само за външния корелат на тоновото възприятие, за подвижния въздух. Подвижният въздух е само медиум на истинския звуков елемент, който е етерен и вибрирането на въздуха е само следствие на етерното вибриране. Светлината живее и в мириса. Накратко, в основата на всички възприятия лежи нещо много по-общо от светлината в смисъла ѝ на това, което днес физиката нарича светлина. Признавам, че е действително заблуждаващо, така да се говори за светлината. Всъщност така се е говорило за светлината в древната наука за духа до 12-то, 13-то столетие. След това разбирането е изгубено и се прави опит да се приложат други изрази, които са още по-неразбираеми. Затова книгите за алхимията, написани след 12-то столетие, са така неразбираеми… 317.47

Етерното тяло и слънчевите сили

…От Слънцето идват силите на същества, които не бива да имат нещо общо с образуването на етерното човешко тяло. Някога се е гледало на Слънцето като нещо, което действа върху етерното тяло разтварящо, разрушително. Знаело се е, че от етерното тяло не бива да произлизат сили, които да се приемат от слънчевите същества, а силите трябва да произлизат от по-висшите членове на човешката същност, от аза и астралното тяло. Само върху това (тях) трябва да действат слънчевите сили. Знаело се е, че по отношение на етерното тяло човек принадлежи към планетната система… 233a.147

Етерното тяло и звездите

…В етерното тяло има непрекъснато движение, което е огледален образ на променящите се по време на човешкия земен живот звездни съотношения (констелации). Етерното тяло се променя съответно на промяната на небето със смяната на деня и нощта… 26.190

Етерното тяло и симпатиковата част на нервната система

…Симпатиковият нерв е вътрешно организиран от етерното тяло… 27.44

 

Етерно тяло

 

Етерното тяло и темпераментът

…Темпераментът се корени в етерното тяло… 161.38

* * *

…Четирите темперамента се коренят в етерното тяло. Има четири различни главни видове етерни тела. Те имат различни потоци и движения, които се проявяват в определени основни багри в астралното тяло. Това не зависи от астралното тяло, там те само се проявяват… 95.64

Етерното тяло и животинските форми

…Докато живеем между раждането и смъртта, етерното тяло се задържа като нещо цяло чрез еластичната сила на физическото тяло. Етерното тяло е разнообразие от много отделни части, които се обединяват само чрез еластичността на физическото тяло. Тези части биха приели най-разнообразни форми и биха били подобни на тези от цялото животинско царство. Наистина би станало така, че определена част от етерното ви тяло – тази на главата – би се формирала подобно на птиците, друга част, например в близост до ларинкса, би представлявала много красив, почти ангелски животински образ и т.н. Всъщност ние носим целия животински свят в нашето етерно тяло. В предишни древни времена изобщо целият човешки образ е бил разпространен в многото животни. С този животински свят в нас имаме всичките инстинкти, всичките различни пориви и инстинкти на животните. Те са само хармонизирани в общото съотношение, така че всичко се обединява чрез еластичността на нашето физическо тяло. Като физически човек ние държим под контрол всичко, което е в нас. От време навреме се проявява наяве един или друг инстинкт, когато някоя част от етерното тяло преобладава… 167.165f

* * *

…През земното време време ексусиаи или духовете на формата дават формата само на човека. Животинската форма е луциферичен вид форма, тя е изостанала форма от старото лунно развитие. Това, което по онова време е било само етерно, се е втвърдило… 167.167

Етерното тяло и сънуването

…Ако някой не може да отличи своите съновидения от изживяната действителност, означава, че сънотворната сила действа в него организиращо. Ако сънят овладее целия ни мозък, бихме възприемали изобщо целия свят като съновидение. В това, което укрепва в сънотворния живот, лежи същото, което в нас е организационна сила, което е растежна сила. Само защото в известна степен нашият организъм е така консолидиран в себе си, че има твърди структури, силата на обикновените съновидения няма мощта да разкъса неговата структура и човек може да отличава съновидението от реалното изживяване. Етерното тяло може да се изразява в картинни образи, то може да има сънищни имагинации, но не може да мисли (самó). И когато в някой съвременен човек етерното тяло започва да действа особено силно, той започва да става малко ясновиждащ, но тогава може по-малко да мисли, защото за мисленето се нуждае от физическото тяло… 204.27 и сл.

Етерното тяло и водата

…Водата в определена област въздейства особено силно на етерното тяло… 353.14

Етерното тяло и мировият етер

…Етерното тяло на човека има определено човешко формообразуване, то има в себе си определени форми на движение и т.н., които са различни от тези на мировия етер. Но въпреки това е така, че мировият етер е от същия вид, като това, което се намира в човешкото етерно тяло… 236.238

Етерното тяло и волята

…Волята се проявява в човека така, че първо е било въздействано върху намиращата се в него топлина, после върху въздушния организъм, и едва оттам върху водния организъм, и накрая върху това, което в човека е минерално твърд организъм. Във вътрешното организиране на топлината се състои това, което първоначално се присъединява към душевно-духовната дейност… 201.238 и сл.

Етерното тяло и знанието

…Етерното тяло в нас е много умна същност. То е всъщност ограничавано винаги да проявява своята умна същност чрез това, което в будното състояние имаме като дейност в астралното тяло и аза... 259.127

Етерното тяло и наследствеността

…Всяко етерно тяло е повторение на предците си. Само защото е така, то не се представя в произволен образ, а в този, който е унаследен… 9.68

Етерното тяло в съотношения с другите тела

…Това, което се случва в астралното тяло, е с преходна природа. Това, което се извършва в етерното тяло, оставя там трайни следи и се отпечатва върху физическото тяло… 94.40

* * *

…Всъщност само физическото тяло е продукт, който е завършен такъв, каквото е. Останалите две тела са в непрекъсната борба. И при етерното тяло има две части, които се стремят да се слеят… 93a.142

Етерното тяло – втвърдяване

…Поради това, че в света е навлязъл Ариман, етерното човешко тяло така се е втвърдило, че не е могло да развие евритмията като естествен дар… 161.16

Извадките са предоставени от Нели Хорински