Д-р Маргарете Хаушка: Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман. Качества на маслата (20)

Submitted by admin 2 on Вт., 24/08/2023 - 07:00
Масаж

КАЧЕСТВА НА МАСЛАТА

При ритмическия масаж маслото се прилага не само в качеството му на биологическо средство, което подпомага приплъзването, но е и специално лечебно вещество, предписвано от лекар.

За да демонстрирам качествата на маслата, както на етеричните, така и на мазните масла, мога да посоча изказването на Рудолф Хаушка върху учението за субстанциите, където маслата се разглеждат при изучаването на всички растителни субстанции. В резултат на това става очевидно, че образуването на маслото е последният и най-висш синтез в съзряването на семената, с които растението увенчава своето развитие.

Рудолф Хаушка говори за етеричните масла като за предварителна стъпка, като за детството на истинските масла. Дадената рисунка в «Лечебните средства и учението за субстанциите» прави много по-ясна последователността на процесите на растението.

Първата рисунка се показва потокът на образуване на субстанцията в растението между Космоса и Земята. Горе са обозначени субстанциите, които то развива в цвета при взаимодействието с космическите сили.

 

Масаж

 

Огледалното изображение е това, което човешкият интелект би могъл да развие от каменовъгленния катран. Горе управляват законите на живота, долу – законите на атомната и молекулярната химия.

Втората рисунка отделно обяснява възникването на маслата. Под въздействието на основи маслото се разделя на две части - на маслена (или мастна) киселина и многовалентен алкохол - глицерин. Киселата част е в подутия яйчник на растението. Рудолф Хаушка нарича тези растителни киселини в зачатието на семето съд, „в който се възприема същността на аромата, излъчван от периферията на света. Огнената сила на тази същност затопля и пронизва възникващите образувания; и като израз на това взаимодействие пред нас се появява субстанцията на маслото. В този смисъл маслото трябва да се нарече съвършената субстанция на растенията. Поради тази причина маслото винаги е било култова субстанция, която, поради произхода си от носещия духа миров Огън, е била използвана за миропомазване на главите на свещеници и царе, или е бил извършван обредът на помазване с масло, когато са били изпращани в последния им път към Духовния свят.

 

Масажи

 

Точно както солта се образува от киселина и основа, така маслото се образува от растителна киселина и глицерин. Това е най-висшият биологичен синтез. Тези масла и смоли, приготвени от мировата топлина, обединяват растението с неговия праобраз. Те внасят чрез състоянието на семето, благодарение на тяхната съпричастност с Огъня, духовния праобраз в бъдещото развитие и създават гаранция за ново развитие на кълнове със същата форма.

Основополагащото въздействие на мастните масла върху кожата е да обединят тялото в цялостно единство и да отслабят уплътняващите и изолиращи сили на Земята и най-вече подсетивните, нисши сили от електромагнитните полета. Така чрез Аза ние обхващаме и укрепваме своята духовно-душевна същност; маслото също помага за по-добро, по-подредено проникване в биологичните процеси чрез консолидирането на топлинния организъм на този Аз.

Ако разглеждаме мастните масла като съвършена субстанция, като почиваща сама в себе си, тогава етеричните масла стават по-летливи поради обогатяване с водород. Ароматът им е приятен само когато са разредени. Смолите, обратно, обогатявайки ги с кислород, отново стават земни. Те крият огнената си природа вътре и разкриват аромата си само при горене. Горейки, те излъчват своя "дух", както се наричат ​​летливите вещества, отделящи се при силно нагряване на смолата. Така например, терпентиновите смоли при силно нагряване първо отделят терпентинов дух, след това тежко терпентиново масло, а в останалата част получаваме колофон, вещество, подобно на восък. Друга смола е тамянът. Изгореният тамян символизира на езика на култа, че човешките гърди са пълни с молба и молитва към Бога. Смолата крие спяща заключена сила, която се освобождава от огъня.

За производството на масажни масла като основа се използва мастното масло, в което е разтворено етерично масло или друго лечебно средство по избор. Ако искаме да съотнесем растителните процеси с това, което се случва в човека, тогава трябва да обърнем растението. Техният коренов солеви процес въздейства върху областта на главата с нейните солеви процеси, с помощта на които се образуват невросетивните процеси. Листата съответстват на областта на меркуриалния процес на дишане и кръвообращение. Веществата на цветето са сулфуричиски свързани с областта на метаболизма. И накрая, въздействието на семето е насочено предимно към сърцето, което като ембрион обединява всичко. Това е само обща закономерност. Но вече всяко растение измества тези процеси в структурата си в зависимост от вида и в резултат на това има цял набор от особености и вариации.

Ако не е предписано друго от лекар, се използва масло, което стимулира общите функции на кожата. Лабораторията за лечебни средства VALA има собствена програма за производство на масло, в която дълбоките качества на маслото се подчертават допълнително чрез прилагане на топлинен ритъм към процеса на екстракция. От само себе си се разбира, че може да се използва всяко друго добро масло.

С маслото трябва да се работи пестеливо, така че твърде дебелият слой да не попречи на добрите масажни техники. Излишното масло трябва да се отстрани, така че останалият слой да не се охлади. В зависимост от конституцията на пациента маслото се абсорбира по различни начини и разбирането за това идва с опита.

Никога не се използват минерални масла и талк за ритмичен масаж.