Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (27)

Submitted by admin 2 on Ср., 16/08/2023 - 09:57
космос

Етерно тяло и ръст

…Етерното тяло в интензивността на дейността си може да се прецени от това как въпросният човек расте… 312.97

Етерното тяло и Космосът

…В своята същност етерното тяло е идентично с Космоса. То съдържа мислите на целия свят… 224.103

* * *

…Етерното тяло се изживява като концентрация на всеобхващащата закономерност на Макрокосмоса. То не е нищо друго, освен сгъстен, отразяващ мировата закономерност образ на космическата закономерност… 35.126 и сл.

* * *

…Ако за момент изгубим физическото си тяло в живота, етерното тяло веднага ще получи чрез една еластична сила тенденцията да се разтвори в целия Космос. Цялото звездно небе се намира същевременно в етерното тяло. Не можете да разглеждате етерното тяло отделено от физическото тяло, без то навсякъде да ви показва звездния свят, планетите и неподвижните звезди. А тези планети и неподвижни звезди накрая поемат етерното тяло… 218.160 и сл.

* * *

…Това, което действа в етерното ни тяло, изобщо не бива да го търсим на Земята, а в просторите на Всемира, в известна степен в една неопределена, далеч от нас отдалечена кълбовидна (вътрешна) повърхност. Оттам силите действат от всички страни навътре и обуславят нашето етерно тяло… 224.94

Етерното тяло и изкуството

…Етерното тяло е изградено според творческите (художествените) закони. Никой не може да го обхване, нито при себе си, нито при друг човек, ако няма в себе си артистичен, художествен дух (талант)… 192.213

* * *

…Изкуството, необходимо за оформянето на етерното тяло от физическото, е много по-голямо от каквото и да било изкуство, което човек упражнява на Земята. Човекът е наистина най-великото произведение на изкуството. И всички импулси за оформянето на физическото човешко тяло се намират в етерното тяло. И човекът на изкуството, когато художествено твори, той ги изважда от своето етерно тяло, … 168.47

* * *

…Ако човек действа чрез изкуството или възпитанието, той въздейства върху етерното тяло. Една художествено създадена скулптура или картина действа непосредствено върху етерното тяло. А една добродетел въздейства върху астралното тяло. Някои благородни, добродетелни хора, които се връщат от девахана, ако не са направили нищо в смисъла на създаваща красота дейност, срещат едно етерно тяло, което изобщо не е подходящо за тяхното напреднало астрално тяло. Поради това се случва, че много хора, които в последната си инкарнация са живели свято, но без да се занимават с външно сетивно красивото и благородното, при прераждането си се страхуват от въплъщението, понеже етерното им тяло не се е облагородило чрез сетивно красивото. Това много често предизвиква страх от въплъщението и в краен случай предизвиква идиотизъм. Когато човек изживее всички недостатъци на етерното си тяло в един живот на идиот, това се изравнява за следващите въплъщения. Затова свободните зидари са приели красотата като свой девиз и втори принцип, защото мъдрост, красота и сила са трите изграждащи сили, които трябва да бъдат развити. Който притежава и трите, ще стане човек, намиращ се през следващото си въплъщение в хармония с всичките си три тела… 93a.163

 

Етерно тяло

 

Етерно тяло и кириотетес

…От субстанцията на творческата мъдрост е всъщност изградено това, което наричаме етерно тяло. (Кириотетес са духовете на мъдростта)… 134.47

Етерно тяло и светлината

…Етерното тяло е светлинният етер, който сам е тъчаща светлина… 164.261

* * *

…Физическият организъм вдишва и издишва въздух. Етерният организъм издишва светлина, дава ни тази светлина и ние живеем чрез неговата светлина. И когато етерното тяло вдишва светлина, то преработва светлината в себе си в тъмнина и в тази тъмнина може да приеме като своя храна мировия тон (звук), който живее в хармонията на сферите и жизнените импулси. Както ние преработваме в нас въздуха като кислород във въглена киселина, така етерното тяло преработва светлината и я пронизва с тъмнина, чрез което тя се проявява в багри и етерното тяло в нас се възприема от ясновиждащия поглед в преливащи багри. Но докато етерното тяло подготвя светлината за тъмнината и чрез това извършва вътрешна дихателна дейност, то живее, приемайки мировия тон и преработвайки го в миров живот. Днес още не е възможно да посочим обстоятелствата как човешкото етерно тяло слиза надолу по лъчите на светлината, когато тези лъчи на светлината се насочват по определен начин от звездните констелации. За да може някога да се каже, че хората трябва да се издигнат на още по-висока степен на морала… 171.206

Етерното тяло и любовта

…Силите, които първоначално се издигат към нас от дълбините на нашето същество, от етерното ни тяло, са силите, които се проявяват така, че човек може да обича, да обича на всички степени от своето съществуване. Парализирането на силите на обичта можем да наречем парализиране на силите на етерното тяло, защото етерното тяло е същевременно тяло на обичта… 130.174 и сл.

Етерното тяло и Логосът

…Етерното тяло отговаря на слънчевия принцип или на Логоса, Словото. Както физическото тяло се движи от Атма, така етерното тяло се движи от Будхи, формира се вътрешно и се поставя в трептения чрез вибрациите на слънчевия принцип… 93.177

Етерното тяло и материята

…Чрез етерното тяло в човека се случва нещо, което не лежи в продължението на закономерната дейност на силите на физическото тяло, а физическите вещества, когато навлязат в етерността, първо се освобождават от физическите сили… 27.12

* * *

…Развитието на Земята се намира под влиянието на мировата музика. Материалните неща се формират като отделни вещества от недиференцираната обща материя. Земните вещества започват да танцуват под влиянието на мировата музика. Това е диференцирането на веществата в органични вещества, например в белтъчини. Така под влиянието на мировата музика се поражда органичната материя, протоплазмата, подобно на Хладниевите фигури. Тези вещества, белтъчните, слузестите субстанции се вмъкват в предишните силови линии на човешкото устройство. Клетките, които днес се смятат за първите в историческото развитие на организма, се пораждат много по-късно. Те се пораждат първо от определени същества. Също и атомът изобщо не е първоначалното, а това, което изпада от общото… 98.215

Откъсите са предложени от Нели Хорински