Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (24)

Submitted by admin 2 on Съб., 29/04/2023 - 11:12
космос

Етерното тяло и мисленето

…В мига, когато в човек се поражда душевното око и духовното ухо като следствие на духовните упражнения, той започва наистина да вижда етерното тяло. В този миг знае, че мисленето, което се извършва предимно от това етерно тяло, е духовно разбиране, духовно чувстване на нещата. Но духовното се чувства така, сякаш в известна степен мислите се сгъстяват чрез такива упражнения и човек няма абстрактното чувства, че стои далеч от нещата, както е в обикновения живот. Тогава се уморява и от мисленето. Тогава иска да се отдръпне от мисленето и наистина да си отспи… 309. 31

* * *

…За надсетивното възприемане мисленето изглежда като сбор от сили, които са изградили човека, като растежни сили, като хранителни сили и т.н. Забелязва се как от мировия етер се изгражда човешката организация, защото тези сили се намират в него. Може да се разбере, че нещо е останало от мисленето, което човек е имал като малко дете. Остава нещо от имагинативното мислене и чрез упражняване и в по-късния живот то може отново да се изследва и човек да се доближи до етерното тяло… 84.78 и сл.

Етерното тяло и девахана

…Силите, които държат свързано етерното тяло, откриваме в света, който наричаме инспирирания свят или света на рупа-девахан, небесния свят или долния девахан. Всички сили, които обединяват етерното тяло, лежат една степен по-дълбоко от тези, които обединяват в едно физическото тяло, и се намират в арупа девахан или горния девахан… 99.25

* * *

…Силата, от която се нуждаем, за да работим в етерното тяло, трябва да получим от света на девахана… 283.16

Етерното тяло и елементарният свят

…Съседният духовен свят, който в известна степен граничи с нашия физически свят, е етерният или елементарният свят (виж астрален план). Когато на човека се отворят сетивата за този елементарен свят, което ще стане, когато той може да възприема имагинативно, му става ясно, че този елементарен свят е също така богато населен от същества както физическият свят. Човекът като етерно същество е гражданин на този елементарен свят… 168.199 и сл.

* * *

...Ако това, което човек постоянно изживява, но не знае в обикновеното изживяване, а именно, че като етерно същество той се намира в елементарния свят, ако този факт се осъзнае, съзнанието е съвсем различно от това при обикновеното изживяване. Там собствената азова същност се слива с определени процеси и същества от обкръжението. Етерната човешка същност трябва да се ориентира и в това, което не е нейна вътрешност, както тази «вътрешност» е свикнала да се разглежда в сетивния свят. В елементарния свят има сили, процеси и същества, които, макар в известно отношение да са «външен свят», въпреки това човек трябва да се обърне към тях, сякаш принадлежат към собствения му «аз». Като етерно човешко същество човек е вплетен в елементарната мирова същност… 17.24

Етерното тяло и елементарните царства

…Физическото тяло, етерното тяло, чувственото тяло и разсъдъчната душа трябва да се разглеждат в сетивния свят като сгъстени праобрази на духовния свят, девахана. Физическото тяло се образува така, че праобразът на човека се е сгъстил до сетивно проявление. Затова то може да се нарече сгъстено до сетивна видимост същество на първия елементарен свят.

Етерното тяло се поражда така, че създаденият по този начин образ се запазва подвижен чрез една същност, която простира дейността си в сетивното царство, но сама не е сетивно видима. Искаме ли да характеризираме изцяло тази същност, трябва да кажем, че тя първо има своя произход в най-висшите области на духовния свят и се формира след това във втората област като праобраз на живота и като такъв действа в сетивния свят.

Следователно върху трите долни члена на човека праобразите също работят под формата на същества, които по определен начин застават насреща му външно, а в разсъдъчната душа той сам работи съзнателно върху себе си. Върху етерното му тяло работят същества, които живеят в растителното царство по сетивно невъзприемаем начин, които обаче простират дейността си в тези царства… 9.153 и сл.

 

Космос

 

Етерното и астралното тяло

…Границата на чувствената душа не съвпада с тази на физическото тяло. Тази душа надхвърля границите на физическото тяло. От това се вижда, че тя е по-мощна от него. Но силата, чрез която се поставят границите ѝ, произхождат от физическото тяло. С това между физическото и етерното тяло, от една страна, и чувствената душа, от друга страна, се вмъква още един особен член, особена същност на човешкото същество. Това е душевното или чувственото тяло (астралното тяло). Можем да кажем, че една част от етерното тяло е по-фина от другата и образува единство с чувствената душа, докато по-грубата част образува единство с физическото тяло… 9.41

Етерното тяло и чувствената душа

…Чувствената душа е зависима по отношение на въздействието си от етерното тяло. Защото тя извлича от него това, което проблясва като усещане. И понеже етерното тяло представлява живота във физическото тяло, то чувствената душа също е зависима косвено от него… 9.41

Етерното тяло и центърът на Земята

…Чрез етерното си тяло човек е свързан и с центъра на Земята (подобно на груповите души на растенията… 98.255

Етерното тяло и спомените

…Също както главата и останалият организъм имат различно темпо по отношение на растежа си, така това, което живее и укрепва в етерното тяло на главата и това, което живее в етерното тяло на останалия организъм, са съвсем различни вътрешни силови въздействия, които пораждат различни вътрешни имагинации. Ако изобщо навлезем в имагинативния свят, ни пресрещат имагинациите на етерното тяло на главата, които взаимодействат с имагинациите на етерното тяло на останалия организъм. И това живо взаимодействие в човешкия етерен организъм представлява съдържанието на по-висшето самопознание. Това, че човек може да си спомни изживяното, се дължи на факта, че когато етерното тяло на главата встъпи във взаимодействия с етерното тяло на останалия организъм, това, което действа в етерното тяло на главата, предизвиква трайни промени в етерното тяло на останалия организъм, които въздействат и във физическия организъм. Само чрез това, че нещо е отпечатало впечатления, стигащи до физическото ни тяло, ние сме в състояние да го задържим в паметта си… 66.246

* * *

…Ако се издигнем до съзерцаващото съзнание, можем в известна степен да узнаем какво се случва зад спомнянето, какво протича в човека по времето, когато се появи някаква мисъл, която изглежда, че изчезва и потъва долу във физическия организъм, докато отново се извади нагоре. Това се представя само на инспирираното съзнание… 66.248

* * *

…Чрез спомнянето се съзерцава духовността на собствената душа… 26.49

Етерното тяло и познанието

…Една мисъл, един образ се възпламенява в астралното тяло. Осъзнаването става чрез етерното тяло. Те биха били в нас и ако нямаме етерно тяло, но нямаше да знаем нищо за тях… 129.45

Етерното тяло и перата на птиците

…Етерното тяло, което е импулсирано отвън чрез силите на мировото пространство, е това, което дава израз на перата на птиците.

Съвсем различно е при покритите с козина същества. Там действат предимно силите на Земята в посока нагоре, т.е. действат в противоположната посока на действието върху перата на птиците… 129.188

Етерното тяло и сферата на неподвижните звезди

…Етерното тяло има стремеж да се откъсне от Земята, докато физическото се стреми към Земята. И това откъсване не е произволно на всички страни, не е откъсване в една и съща форма. Съзвездията на Зодиака привличат етерното тяло на човека към мировите простори. Не го привличат еднакво във всички посоки. Не се образува едно разширяващо се кълбо, а когато етерното тяло иска да се разпростре, се поражда това, което може да въздейства чрез изхождащите от звездите космически сили върху определена форма в човека, докато живеем върху Земята и носим етерното тяло в нас. Виждаме как това, което формира мускула в бедрото, изхожда от звездите, и това, което формира костите, също идва от звездите. Само трябва да научим как формите произлизат от различните посоки на мировото пространство. Трябва да развием чувството, което има ваятелят по отношение на света. Това чувство е било заложено в инстинктивното съзнание на човечеството… 309.44 и сл.

* * *

…Космосът постоянно има тенденцията да разпръсне етерното тяло на човека в целия свят… 211.79

Извадките са предложени от Нели Хорински