Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (23)

Submitted by admin 2 on Нед., 26/03/2023 - 12:47
Светлина

Етерното тяло и движенията

…Всичко в етерното тяло е всъщност ритъм, циклично протичане на движения, на дейности, а пространствения си характер етерното тяло има чрез това, че изпълва физическото тяло.

За човешкото имагинативно възприятие е необходимо да си представим етерното тяло и като пространствени образи, но това не е същественото за него. Същественото е цикличността, ритмичността, протичащото във времето.

За да стигнем до ясна представа за етерното тяло, трябва да вземем на помощ музикалните представи, а не пространствените. Етерното тяло е извор от сили, представител на сили. Тези сили ги забелязваме при явленията, които се извършват при човека в течение на живота му. Едно от тези явления е заемането на изправен стоеж. Това постигане на изправената фигура идва от астралното тяло, което трябва да предаде на етерното тяло силата на изправянето, а в течение на времето то работи, за да изправя човешкия стоеж. Всеки път, когато вдигнем ръка, протича подобен процес. В нашия аз можем да имаме само мисълта за това вдигане на ръката, тази мисъл трябва същевременно да действа върху астралното тяло, а то да предаде своята дейност на етерното тяло.

Да предположим, че един човек държи ръката си в хоризонтално положение. Той си създава представата: аз искам да вдигна ръката си малко по-нагоре. Тази представа преминава върху астралното тяло, в него се образува импулс от астралното към етерното тяло и сега в етерното тяло, когато ръката е била в хоризонтално положение, се случва следното: Етерното тяло първо се издига нагоре и физическата ръка го следва. При всяко движение имаме проява на сила, след което идва равновесно положение. С проявата на сила и следващото равновесно положение непрекъснато имаме работа в живота с нашия организъм. В момента, когато азът изпраща представата за импулсите в астралното тяло, едно същество от йерархията на ангелите трябва да ни помогне. При най-малкото движение на пръстите, едно такова същество, което е много по-напреднало от човешката мъдрост, ни помага. Ние не можем да правим нищо друго, освен да лежим неподвижно и да си представяме, че се намираме в света спазматично вцепенени, ако съществата на по-висшите йерархии не извършваха непрекъснато своите дейности… 275.40 и сл.

* * *

…Когато се движим, нещо в нас постоянно загива. Ако прегледам тялото си, след като съм вървял, ще намеря повече пепел в него, отколкото е имало преди, понеже междувременно в него са изгорени вещества… 349.84

* * *

…Поради това, че в нас имаме етерното тяло, можем отново да неутрализираме процесът на изгарянето, който протича при нашите движения. Етерното тяло не се изразходва чрез работа… 349.85 и сл.

Етерното тяло и изграждащите сили

…Това, което действа върху етерното тяло, са образувания - форми, които сами сте породили по-рано на астралния план. Вие постоянно носите в себе си въздействията от предишния си живот. Постоянно изживявате въздействията на предишните въплъщения… 99.68

* * *

…Нашата мисловна дейност се импулсира от астралното тяло, но действа надолу в етерното тяло. Мисълта протича в етерното тяло, поражда движение в етерната субстанция и етерната субстанция поражда празнина в обкръжението си. Защото това, от което там се нуждае етерната субстанция, тя го взима от обкръжението си и затова се пораждат празни пространства.

Тези празни пространства се пораждат, когато човек мисли или когато по-висшите същества – ангели, архангели вливат своите мисли в него, което постоянно става. Ние виждаме етерът да се движи поради въздействието на мислите и между тях са празните пространства. Тези празни пространства са всъщност физическото тяло. По-рядката, разредената субстанция изглежда за същество, което живее в по-гъстия елемент, ужасно твърда. Така не можем да навлезем в същинските празни пространства само защото там няма нищо, там е празно… 162.273

* * *

…Астралните субстанции, които създават физическото и етерното тяло, участват в неговото сътворяване, отново ги поемат в себе си, когато човек ги напусне. При това те са по-различни от преди, когато са дадени на човека… 98.238

 

Етерно тяло

 

Етерното тяло и будхи

…Във физическото човешко тяло днес вече се намира това, което някога ще бъде притежание на човека, когато той постигне върха на своето развитие, но сега то е божествен атма, божествено-духовна същност, а в етерното тяло се намира вече будхи, но още като божествен дух-живот… 103.42

Етерното тяло и Христовият импулс

…За съдбата на нашата душа, т.е. астралното тяло и аза, е характерно, че тя съзерцава това, което е извършила сама в съдбата на своето етерно тяло, което повече не може да бъде променено, когато човек се освободи от физическото тяло. Това дори е главното съзерцание, което човек има след смъртта. Както той е виждал преди в сетивния свят облаците, планините и т.н., сега, след смъртта, като фон на съзерцанието пред него стои това, което е положил в етерното си тяло чрез душевната си нагласа, чрез склонностите и убежденията си… 148.201

* * *

…Когато след смъртта гледаме назад етерното тяло, ни прави впечатление определено усещане на това етерно тяло, че една част от свойствата му е свързана с това, което в земната област изпада под влиянието на топлинната смърт, ентропията, което се разпада. Такива сили в етерното ни тяло действат за довеждането на Земята до топлинната ѝ смърт. Там има и други сили.

Втори вид сили в това етерно тяло се държат спрямо всичко земно така, сякаш човек поглежда към растителния зародиш и вижда как той е обкръжен от растителна субстанция, от която ще израсне следващото растение. По подобен начин изглежда в етерното тяло. Там са силите, които трябва да действат за Земята, докато тя съществува, докато настъпи топлинната смърт. Но освен това там са младежките сили, свързани с това, което Земята съдържа като зародиш в Космоса и което ще премине в следващото въплъщение на Земята.

Но тази същевременно зародишна част на етерното тяло може да се види – и с това докосваме важна тайна от науката за духа – само когато човек е постигнал определено отношение към Христовата същност, към Христовия импулс. Защото тази част е пронизана от Христовите сили, които се изливат в духовната земна сфера чрез Мистерията на Голгота. Тези Христови сили представляват това, което заедно със зародишите от хората ще премине в бъдещия Юпитер… 148.202

* * *

…За човек, който е роден вече с ясно азово съзнание, както е при западните народи, наистина е нещо трагично да погледне етерното си тяло и да види там само разрушителните за земното развитие сили, но да не може да съзре, че вътре като субстанция се намира Христовият импулс. Така е, сякаш човек непрекъснато би трябвало непрекъснато да живее след смъртта под впечатлението на едно земетресение или изригване на вулкан, ако не може да съзира младежките зародишни сили на Христовия импулс в етерното тяло.

Какво представляват тези зародишни сили? Кръвта принадлежи към субстанциите на тялото и за обикновеното човешко тяло принадлежи към това, което със смъртта физически се разтваря в елементите. Не е така при част от кръвта на Христос Исус, която изтича от раните му и попива в земята. Тази част се етеризира, наистина се приема от етерните сили на Земята, така че кръвта, изтекла тогава от раните, се превръща в етерна субстанция. И тази етерна субстанция заблестява, просветлява, искри в етерното тяло и – след смъртта се усеща – се вижда така, че човек знае: Това е свеж кълнящ живот, който води човека жизненоспособен към бъдещето. И от друга страна ингредиенциите навлизат в етерното тяло.

Петото евангелие ни показва, че става вълнообразно земетресение и Земята се разцепва. В тази цепнатина пада трупът на Христос Исус. Тя отново се затваря след това. Това, което се поема в цепнатината, прониква всичко, което нарекохме проблясваща и искряща кръв в етерната субстанция и поради това тази проблясваща и искряща кръв в етерното тяло става видима, така че човек има усещането, че след смъртта етерното тяло се разпростира нашироко и се вижда като един вид небосвод, от който всичко друго се отличава, тя се разгръща в това разширяващо се етерно тяло, като основна субстанция на тялото, на празното от кръвта тяло на Христос, прието в земната цепнатина, и така преминава в Земята и в етерното тяло, както то се появява оживяващо… 148.204 и сл.

Извадките са предоставени от Нели Хорински

Редакция: Дорина Василева