Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (22)

Submitted by admin 2 on Пет., 03/02/2023 - 16:41
космос

Етерно тяло – изграждащо органите

…В етерното тяло лежи една сила, от която се изграждат сърцето, стомахът, мозъкът и т.н. Така за всеки орган в нашето физическо тяло има заложба в етерното тяло, но тези заложби не са веществени, а силови потоци. В долния девахан се коренят силите, които изграждат нашето физическо тяло, т.е. силите на етерното ни тяло… 100.34 и сл.

Етерно тяло – отслабване

…Колкото повече човек трябва да прави това, което не го интересува, толкова повече той отслабва своето етерно тяло…143.12

 * * *

…Етерното тяло е нещо в човека, което при повечето хора, които не се интересуват от обкръжението си, се втвърдява… 315.68

* * *

…Спортуването се състои в това, че човек още повече се нагажда към Земята. Човек спортува, за да се отдели повече от етерното си тяло, да не го следва винаги. Спортът има като резултат, че човек напълно излиза от етерното си тяло и следва само физическите земни движения. Поради това той все повече се сприятелява със Земята и се отчуждава от духовния свят… 350.21 и сл.

Етерното тяло цъфти

…Етерното тяло постоянно се стреми да покълне и да даде плодове, а астралното тяло да отслаби, да разруши това, което етерното тяло изгражда. Когато в съня сме безсъзнателни, от духовния свят протича това, което може да замести разрушеното. Прекалено много сън предизвиква прекалено много жизнена сила, която избуява и човек се пръска от жизнена сила. Това естествено води до болест… 154.127

Етерното тяло – огледало на душата

…Своеобразното на човешкото етерно тяло е, че не можем да проникнем в него, а то отразява нашия собствен душевен живот… 119.52

* * *

…Чрез старото ясновидство човек е виждал картинните образи на духовните същества в духовния свят. Виждал е един свят от образи. Тези образи се предизвикват чрез силите на астралното тяло, но астралното тяло не може само по себе си да го вижда. Колкото малко човек сам се вижда, когато върви напред, ако няма огледало, толкова малко астралното тяло може да възприеме породените от него образи, ако дейността му в човешката природа не се отразява от етерното тяло.

* * *

Оттам общата представа за света, която човек може да си създаде, цялото съдържание на съзнанието му е отражение, породено от етерното тяло. На него се дължи, че човек изобщо знае нещо за света. Ключът към опознаването на света лежи в етерното тяло. В астралното тяло познанието само се възпламенява, но се осъзнава чрез етерното тяло. Един образ, една мисъл се осъзнава от нас поради това, че имаме етерно тяло. Те биха се намирали в нас и ако нямахме етерно тяло, но нямаше да знаем за тях… 129.43 и сл.

Етерното тяло и Ариман

…В човешката природа се изживяват Луцифер и Ариман. Ариман в етерното тяло, а Луцифер в астралното тяло на човека… Приноси 45.4

Етерното тяло и архангелите

…По отношение на етерното си тяло ние сме обградени с територията на царството на архангелите. Когато преминем през портата на смъртта, за кратко време задържаме това етерно тяло. Знаем, че след това то се разтваря, но неговото разтваряне не означава, че изчезва в нищото, а че то се връща в царството на архангелите. Те отново го изискват и потопяват същевременно част от своята същност в човешкото царство, и чрез това конституират човешкото етерно тяло през времето на съществуването му. Можем да кажем, че от човешкото етерно тяло нещо преминава в света на архангелите… 205.231 и сл.

 

Етерно тяло

 

Етерно тяло и астрално тяло

…Когато разгледаме цялостния човек, той естествено се състои от материя, както и другите външни неща се състоят от материя и от етерна същност, която той притежава вътрешно; тя влиза в отношения с външния етер и може да го обхване с подсъзнателния душевен живот, който навлиза изграждащо в етера… 65.661

* * *

…Етерното тяло е силова организация и се състои от действащи сили, не от вещества. Астралното тяло е организация от подвижни в себе си цветни светещи образи… 34.316

* * *

…Няма ясна граница между етерното и астралното тяло… 96.177

* * *

…Нашето етерно тяло е образувание, формирано от астралното ни тяло. Физическото тяло бавно кристализира от основата на етерното тяло…93.211

* * *

…Какво например представлява физическият пръст, как е оформен, как кръвта тече в него, как са разпространени нервите, всичко това е формирано от етерния пръст. Той е строителят и се грижи и днес нервите да са подредени по съответния начин, кръвта да протича правилно и т.н. Как етерното тяло формира, се управлява чрез астралното тяло, което прониква цялото… 116.50

* * *

…Астралното тяло при човека и животното държи отвътре етерността… 136.189

* * *

…Минералът става астрален и отвън бива концентриран чрез това, че концентрирането се определя от различните положения на Слънцето спрямо Земята. От силите, които принадлежат на сферата на духовете на мъдростта, кириотетес… 136.190

* * *

…Това, което е въздействало за промяна на обвивките, трябва да го търсим предимно в човешкото етерно тяло, то е всъщност действащата сила. То е сгъстило физическото тяло и променило астралното тяло, така че да не развива повече ясновидски способности, а само интелектуалните сили на човешката природа. Същинските действащи сили, преди всичко силите на Ерос и Деметра, трябва да ги търсим в етерното тяло… 129.41 и сл.

* * *

…Етерното тяло потъва в несъзнанието, когато не се просветлява от астралното тяло… 13.62

* * *

…Редом с много други представи, чрез които може да се предизвика разбиране на астралното тяло, имаме и тези, че то е читател на окултния шрифт, а етерното тяло е – освен някои други качества, които има – нещо като плоча за писане, върху която чрез различните процеси на света непрекъснато се нанася окултният шрифт. А астралното тяло непрекъснато чете това, което светът е вписал в етерното тяло, това става в подсъзнанието… 156.115

* * *

…С етерните сили, които падат върху Земята от обкръжението на Космоса, слизат и онези мирови импулси, които действат в астралното тяло на човека. Етерът е като море, в което плуващите астрални сили от всички мирови простори се приближават към Земята.. 26.224

* * *

…Етерното тяло на едно същество може да бъде повлияно от астралния свят… 11.177

Етерното тяло и астралният план

…Със своето етерно тяло човек принадлежи към астралния свят. Физическият свят ни предоставя възприятията. Но от него трябва да се отдръпнем и тогава ни остават представите. Те вече са нещо надсетивно. Човек ги има затова, защото силите на астралния свят проникват в етерното тяло, така че чрез своите представи човек се намира в определена взаимовръзка с астралния свят… 143.35

Извадките са предложени от Нели Хорински