Алън Тюлес: ДНЕВНИК НА СВЕТИТЕ НОЩИ. 2 ЯНУАРИ (12)

Submitted by admin 2 on Вт., 22/12/2022 - 17:44
Ирис Съливан

2-ри януари 2023г.

Посвещение: Цар Мелхиор, носещ дар от злато

Добродетел за месец септември (свързан с Дева) – Учтивостта става сърдечна тактичност

Нейното противоположно проявление: Пренебрежение

Преглед на миналия септември и визия за идващия септември

 

Дневник и предложени въпроси:

- Кога за последен път изпитах, че сдържайки се съм помогнал да се справим с някакво социално предизвикателство?

- Кога за последен път усетих как съм пропуснал възможността да представя полезна гледна точка?

- Кое докосва сърцето ми с Преданост?

Космически съображения за нощта

на 2-ри срещу 3-ти януари

„Надписът е прочетен: ти ще бъдеш Господар на Граала…Но дори и никога да не чуеш други добри вести, освен тези: че благородните ти устни ще отправят сега поздрав към онзи благороден и мил човек, и че сега въпросът от твоите уста ще върне здравето на Крал Амфортас и ще го избави от въздишките и огромното му страдание -  къде другаде ще се намери равен на теб по блаженство?“

Сега тя назовава седем звезди на езическия език. Имената бяха познати на богатия и благороден Фейрефиз, който седеше до нея,…

(Обръщение на Кундри към Парсифал, от “Парсифал” на Ешенбах.

Луната напредва с голяма бързина на фона на звездите, като всеки ден покрива около 12° от зодиака, поради което геометричните връзки, аспектите с планетите, се формират бързо и след това се разсейват. В този процес наблюдаваме нещо като дишане: натрупване и после освобождаване. Тази вечер, при навлизането си в началните градуси на Телец, Луната бързо образува фини геометрични аспекти с Венера, Плутон и Юпитер. С комбинираните планети, Венера и Плутон, се създава хармонична връзка от 120°, а в същото време Юпитер може да се види точно по средата между Венера и Луната, на 60° от двете. Поради бързината на Луната времето на горепосочените позиции също варира в зависимост от нашето местоположение. Космическата драма се развива бързо през настоящата вечер и през следващия ден, след което отношенията се променят допълнително и се появяват нови схеми. В този процес се забелязват намеци за космически език, който в наше време се развива на фона на дълбока тишина. Езикът, който се появява, се появява постепенно, докато издигаме сърцата си към това, което космосът е готов да покаже.

Във връзка с горното можем да видим, че възниква особено важен момент, свързан с това, което звучи от Юпитер откъм звездния фон на Риби. Тъй като позицията на Юпитер е от особено важно значение, поради близостта си сега до Пролетното равноденствие, вече сме давали различни указания за неговото значение, а то е свързано предимно с изискванията и възможностите, които изпъкват в човешкото съзнание, готово да излезе от черупката на материализма. Навлизайки в деня на Марс, можем да проникнем по-надълбоко в проблемите и въпросите, отнасящи се до личната власт. Именно от това, на което ни учат Рибите, разбираме как човешкото ни развитие върви ръка за ръка с пробуждането на съдбовните нишки, които действат в човешките същества: в нас самите и в другите хора. В по-широкия контекст на световната цивилизация, понастоящем може би се питаме как ще се развива темата на нашата епоха – или, по-скоро, може би изпитваме болка от затвърдяващото се разделение между народите и силите, които сякаш са решени да разпространяват това втвърдяване чрез своите програми за омраза и страх. Изображението, което принадлежи на Риби, а именно двете вечно свързани риби, притежава дълбока мъдрост и съдържа многопластов смисъл, а като картина на това как плуваме в теченията на живота, неразривно свързани със съдбите на онези, с които кармата ни е сближила, тази картина е особено значима. Това е образ, намиращ се на портата при навлизането ни в храма на социалните мистерии. Това е както личен въпрос, така и въпрос, свързан с цивилизацията ако се имат предвид отношенията, които трябва да съзреят между групите и дори между народите. Един важен въпрос, който се поставя в съвременните психо-социални среди е: “дали изхождаме от импулсите за власт над някого или от импулсите за споделена власт”. Отвън погледнато, човешките същества наистина искат да работят за доброто. Под повърхността, обаче, съществува объркване и ние лесно се поддаваме на външни влияния и натиск, които не са устремени към доброто. Поради това, няма лесен отговор на въпроса за личната власт – “власт над или взаимна власт”. Наистина, това е нещо, което изисква много внимание, особено когато сме лидери или поемаме инициатива. В основата на въпроса стои нашето разбиране за човечеството, към което се стремим и което се стремим да въплътим. Сърцевината на въпроса е в самото сърце и това, което се пробужда там, за да информира главата относно истинския образ на човешкото същество.

 

Космос

 

Влиянието, което Плутон упражнява върху Юпитер (около 60°, секстилен аспект) е особено силно през Светите нощи и е свързано с въпроса за властта. Освен това имаме и това, което вече отбелязахме във връзка с влиянието на Марс, а именно – нуждата да преценим как използваме силата си. Юпитер е на страната на суверенитета, който е даден на всеки индивид чрез дарения му собствен “аз”, и което е налице чрез неговото влияние, когато ни подтиква към поемане на духовна отговорност в обширните сфери на вътрешния и външния ни живот.

Интересно е да се разгледа горното във връзка с хелиоцентричния хороскоп. Тук Юпитер се намира в централната област на Риби. Вчера той пряко вдъхновяваше Меркурий, чрез своята 60° връзка с тази планета. Днес Юпитер образува идеален 90° аспект, квадрат, със Земята. Това изкарва много отчетливо на преден план споменатите теми, свързани с Юпитер, в геоцентричния хороскоп. 90° аспекти винаги представляват едно предизвикателство, но то е от онзи вид предизвикателства, които могат да запалят искрата, която да задвижи нещата. Тук, чрез позицията на Земята в Близнаци, ние сме призовани да реализираме най-високия потенциал на това съзвездие и да преодолеем неговите опасности. Опасността, свързана с Близнаци, е “прекалената хитрост” и свързаната с нея способност да се заобикалят неудобните истини. Можем да разпознаем начина, по който това умение се проявява често в наше време, когато интелектуалните способности могат да представят доброто като зло и злото като добро. Следователно, предизвикателството, вдъхновено от висшите интелигентности на Юпитер – духовете на мъдростта – е да се придържаме вярно и смело към тези основни въпроси на нашето време, за да развием качества, които наистина са в подкрепа на човешкото достойнство и великите цели на човешкото развитие.

Полунощ 2-ри ян.2023г.

Геоцентричен поглед

Полунощ 2-ри ян.2023г.

Хелиоцентричен поглед

 

схема

 

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева

Художник: Ирис Съливан