Алън Тюлес: ДНЕВНИК НА СВЕТИТЕ НОЩИ. 1 ЯНУАРИ, НОВОГОДИШНИЯТ ДЕН (11)

Submitted by admin 2 on Вт., 22/12/2022 - 17:21
Ирис Съливан

1-ви януари 2023г., Новогодишният ден

Посвещение: Осми ден след Рождество Христово. Ден на именуването

Добродетел за месец август (свързана с Лъв) – Съпричастието води до Духовна дейност (свобода)

Нейното противоположно проявление: Безсърдечие, безчувственост

Преглед на миналия август и визия за идващия август

 

Дневник и предложени въпроси:

- Имам ли решения, които смятам да приложа през идващата година?

- В коя област от своя живот ще положа най-много усилия да казвам истината внимателно и съобразявайки се с другите?

- Как ще изследвам темата за Вярност в живота си?

Космически съображения за нощта на новогодишния ден,

1-ви срещу 2-ри януари, 2023г.

Той заяви, че има едно нещо, наречено Граал, чието име бил прочел ясно в съзвездията.

Група Ангели го били оставили на Земята. (от Парсифал на Ешенбах)

Преминавайки в понеделник, Луната завършва пътешествието си през звездите на Овен. Тя е преминала през възходящия си възел, мястото където нейният път се пресича с пътя на Слънцето, и сега се движи над пътя на Слънцето – еклиптика – така че навлиза в областите, които, в Северното полукълбо, са винаги над Слънцето. След това тя минава покрай Уран и скоро ще навлезе в съзвездие Телец, където ще се срещне с Марс. Светлината й и силата й да въплъщава – да дава на нещата материален израз на Земята – нарастват и, по подобен начин, и ние можем да усетим узряване на идеите в душевния ни живот. Идеи, които по-рано са били във форма на зародиш, сега придобиват по-ясни очертания. И инициативите ни също могат да станат по-явни, макар че е нужно човек да обръща внимание, ако иска да забележи и разпознае тези работи.

От съзвездията, Овен е най-свързан с темите за инициатива и водачество. Да си припомним добре познатия образ на Овена, който се движи решително напред и същевременно поглежда назад, към множеството съзвездия, които го следват. Виждаме колко добре са представени характерните черти на Овен чрез този образ. Можем също така да зърнем и подобни човешки качества и черти – нали се казва, че Овенът винаги иска да води и никога не може да следва. И все пак, именно за това велико съзвездие на инициативността Рудолф Щайнер е дал израза: “Предаността се превръща в жертвоготовност”. Именно с добродетелта на предаността усещаме висшия характер на Овен.

Можем да добавим, че при допълнителното разглеждане на дълбоките качества на Овен, получаваме образ, който значително се различава от този за напористия Овен. Ако доразвием този образ, получаваме образа на Агнеца – нежният Агнец като жертвоприношение, от което бликат най-велики дела на инициативност и преданост. Със срещата на Луната с Уран в Овен, гореописаните теми получават възможност за “пробив в нови посоки” по пътя, изминаван от човечеството – възможността да пробудят дремещия понякога в нас дух, чрез който получаваме напътствия.

В хелиоцентричния хороскоп ще обърнем допълнително внимание на Овен, но с това ще захванем една нова тема, която не сме разглеждали преди и която е свързана по-скоро с планетните орбити, а не толкова със самите планетни тела. Тук ще вникнем в природата на планетните сфери. Астрософът Вили Зухер (1902-1985г.) е провеждал задълбочени изследвания на планетните сфери и в многото си писма до изучаващите астрософия, бе успял да сподели голяма част от своите изследвания. Тук ще се заемем с една от темите, свързани с това, тема, която хвърля допълнителна светлина върху природата и значението на Уран по време на настоящите Свети нощи.

Погледната откъм Слънцето, Земята очертава определен път около зодиака – можем да си представим тази траектория като ръб на диск или равнина, със Слънцето в средата. Макар и всички останали планети да се движат по широкото “шосе” на зодиака, те въпреки това се движат по пътища, които не са съвсем като този на Земята. Техните пътища пресичат равнината Слънце/Земя и се движат известно време над равнината, а после я пресичат и се движат под нея. Тези пресечни точки се наричат планетни възли. Когато една планета пресече равнината Слънце/Земя, за да се движи над нея, казваме че тя преминава през портата на възходящия планетен възел. Когато планетата премине през равнината Слънце/Земя в посока надолу, казваме че преминава през портата на низходящия си възел. На свой ред, планетните възли се движат и обикалят около зодиака в хода на огромни периоди от време. Тези движения ни разкриват много неща за живота на всяка от планетните сфери.

 

Космос

 

Ако се обърнем сега към позицията на Уран в хелиоцентричния хороскоп, установяваме, че се намира близо до много важна позиция в Овен, а именно – възходящия възел на Марс. Възходящият възел на Марс понастоящем е тясно свързан с развитието на човека и то във връзка с материалното. Възходящият възел на Марс е навлязъл в Овен в началото на 1400-те години, когато Ренесансът в изкуствата и науката е довел до осъзнаване у хората за важността на подхода към световните явления – той трябва вярно да отразява реалните сетивни впечатления – впечатленията от материалния свят. Преди това в западния свят външните реалности се разглеждали главно през призмата на църковния авторитет. Ренесансът е времето когато човешкото съзнание само поема отговорността да определя кое е реално и истинско. Това започва с пълното стъпване на човека на твърдата почва на земните явления. Това дълбоко развитие в съзнанието ни въведе в една нова епоха, наречена от езотеричното познание “Епохата на съзнателната душа”.

Застанал близо до възходящия възел на Марс, Уран отново отправя към нас предизвикателството да се запознаем с нови истини за човешкото същество и света. След като вече сме заздравили мисленето си в “школата на материализма”, сега можем да започнем да проникваме отвъд завесата на чисто материалния живот и да се запознаем с духовно-моралните светове на душата и духа. В тази сфера, където съзнанието прави нова крачка към съзряване, има един период на несигурност и съпротива към промяната. Днес съществуват мощни интереси, които се стремят да възпрепятстват чувството на човека за реалността на свръхсетивните си усещания, подобно на времето на Ренесанса, когато е имало определени интереси да се поддържат у хората единствено представите за света, предлагани от църковната власт. В днешно време всеки от нас носи огромната отговорност лично да търси и открива златните нишки на истината, в сферата на своя опит дори когато те се простират в духовно-нравствените свръхсетивни светове. Именно това начинание придобива важност докато пътуваме през нова повратна точка в Епохата на съзнателната душа. Това пътешествие започна, когато възходящият възел на Марс навлезе в Овен, в началото на VIв. И сега отново преминава през повратна точка – през един нов Ренесанс. В това отношение срещата на Уран с възходящия възел на Марс по време на Светите нощи сочи към една пробуждаща се светлинка, един знак за прагове в човешкия опит, които със сигурност се придвижват към нови области на възприятие в сферите на душата и духа. Воденето на дневник на Светите нощи само по себе си е част от процеса на създаване на връзка между нашето самопознание и задълбочаващото се познание за света.

Полунощ Новогодишен ден 1-ви януари 2023г.

Геоцентричен поглед

Полунощ Новогодишен ден 1-ви януари 2023г.

Хелиоцентричен поглед

 

схема

 

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева

Рисунка: Ирис Съливан