Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ? ОКБЕЕНА (20)

Submitted by admin 2 on Ср., 24/08/2022 - 20:18
Дъб

18. ОКБЕЕНА  (ДЪБЕЕНА бел.пр.)

Волфганг Вайраух: Здравей, Окбеена.

Окбеена: Здрасти.

ВВ: Що за същество си?

Окбеена: Дъб.

ВВ: Само дъб ли?

Окбеена: Всяко дъбово същество притежава едно дъбово дърво.

ВВ: Къде растеш ти?

Окбеена: Зад къщата близо до блатото. Най-големият дъб, близо до къщата.

ВВ: Какви са ти задачите?

Окбеена: Аз съм дъб. Дъбовите същества закрилят. Ролята на дъбовете за хората е да закрилят. Хората го знаеха едно време, но сега са забравили. Тук, в селските райони, дъбовете винаги са били отглеждани за закрила.

ВВ: Закрила против какво?

Окбеена: Закрила против Другите.

ВВ: Какво става когато вече няма дъбове в района?

Окбеена: Тогава Другите могат по-лесно да стигнат до хората и да заобиколят предпазните стени.

ВВ: С други думи,  добре е хората да садят дъбови дървета на определени разстояния?

Окбеена: Да, добре е хората да садят дъбове около дома си. Дъбовите горички също са много важни за селата. Там могат и прасетата да се угояват.

ВВ: С каква гъстота трябва да е посадена мрежата от дъбове, за да бъде гарантирана защитата от Другите?

Окбеена: Зависи от размера на дъбовете. Колкото по-голям е дъбът, толкова по-голяма е защитената област, която покрива. Самият аз обхващам площ в радиус от осемдесет метра.

ВВ: Има ли и други дървета, които закрилят подобно на вас, или само дъбовете го правят?

Окбеена: Само дъбовете закрилят по начина, който споменах. Другите дървета имат други задачи. Липите имат друга защитна функция и служат на Слънчевото същество, докато ясените обединяват Христовите сили. Черешите придават сладост на живота.

 

Дъб

 

ВВ: Ти от жълъд ли си роден и после си израснал в своето дърво или си съществувал и преди?

Окбеена: Не съм съществувал преди.

ВВ: Не разбирам.

Окбеена: Вие хората все не разбирате. Родих се докато растеше този конкретен дъб. Но макар и да съм роден с това дърво, съществувах и преди. Ние винаги съществуваме във вечността, дори когато в момента сме приели настоящата си форма. Това винаги ви затруднява вас, хората, макар че при вас е същото. Ти си Волфганг единствено благодарение на това, че преди си бил някой друг.

ВВ: Какви са сходствата между хората и дърветата?

Окбеена: Всеки човек има собствено дърво. Това е така, защото ние, дърветата, сме много сходни на вас. Дървото е растителната форма в представите на Бог докато  все още обмисляше дали да разреши хората да бъдат създадени от растения.

ВВ: Има ли отделни видове хора, сходни с различни видове дървета?

Окбеена: Да. И всички хора, които приличат на дъбови дървета същевременно имат и връзка с Марс. Ако сте свързани с желязото и с Марс, тогава сте свързани и с дъба. Много от дърветата принадлежат на Венера – брезата и крушата, например. Малко са дърветата, които принадлежат на Марс, но дъбът е най-типичното. Освен това има разни видове дъб – обикновен дъб, горист дъб и най-различни други, които ние различаваме много по-точно, отколкото вие хората умеете. И всяко от тези дървета си има свой човек.

ВВ: Към кои дървета принадлежат повечето от хората днес?

Окбеена: Към иглолистните.

ВВ: Защо?

Окбеена: Защото хората имат нужда да се постоплят. Иглолистните са по-прости, не тъй сложни както широколистните дървета.

ВВ: Защо измират горите?

Окбеена: Защото вие, хората, започнахте да ги променяте. Когато, например, пренасяте в горите дървета, които не са от тази местност, на горите са им нужни десетилетия, за да асимилират тези нови растения. Накрая се появяват нов вид гори, но междувременно доста боледуват.

И друго нарушение е в резултат от хората. Когато вие, хората, смущавате планетите, които пряко ни ръководят, тогава пречите и на горите. Когато изпращате сонди на Марс, накърнявате дъбовете, разболявате дъбовете. Но най-засегнати са лунните дървета, защото толкова много отпадъци, оставени от хората,  се търкалят по Луната.

ВВ: Много ти благодаря.

Окбеена: Моля. Ако искаш, после можеш да минеш на гости.

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева