Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (15)

Submitted by admin 2 on Вт., 16/06/2022 - 07:47
Етерно тяло

Етерно тяло – мислене и воля

…Ако с познанието си за същността на човека стигнем до етерното тяло, виждаме като проявени във физическото тяло, намиращи се в движение мисли, чувства и воля. Но там мислене, чувстване и воля се преплитат. Колкото и парадоксално да звучи, в етерното тяло е така, че волята мисли, а мисленето иска. Тези две дейности, воля и мислене, могат да се преплитат, а чувството винаги остава по средата. Говорът произлиза от чувството. Той преминава от чувството в дишането и мисълта формира това, което се изговаря. Чувството преминава и в циркулацията на кръвта… 277. 359

Етерно тяло – тенденция за завъртване

…Етерното тяло на човека в детството не свиква съвсем лесно с изправения стоеж и иска постоянно да следва въртенето на Земята. Когато изпадате в несвяст, азът или астралното тяло се измъкват от физическото и етерното ви тяло. При това чувствате, че етерното тяло иска да се върти. Когато човек получи например замайване, душевността му иска просто да се върти. А когато вървите без да мислите, етерното тяло вмъква физическото движение на Земята във физическото ви тяло и вие го следвате като, например, ако се заблудите в гората, описвате кръг… 350.19 и сл.

* * *

…Виждате, че етерното тяло показва своето присъствие в човека чрез такива кръгообразни движения, които човек иска да направи поради копнежа си да танцува или в объркването и вървенето в кръг… 350.26

Етерно тяло – отпечатъци на астралното тяло

…Днешното ни етерно тяло се намира много повече под влиянието на физическото тяло, отколкото е било при древните индийци. Сега трябва да работим вътрешно много по-силно и интимно, за да повлияем етерното тяло. Не можем да си служим с полусъзнателни представи. Трябва да поставим всичко в ясни граници, да работим върху душевността си чрез силно душевно концентриране в чисто надсетивната същност, а не само чрез картинни понятия.

Представа, която предизвиква силно концентриране на вътрешното ни същество, може да въздейства много по-силно върху тясно обвързаното с физическото тяло етерно тяло. За да може астралното тяло да действа върху етерното тяло, в предишни времена е трябвало то да излезе извън етерното тяло. Но сега етерното тяло може да бъде повлияно от астралното тяло и вътре във физическото тяло.

Ако направим същия експеримент, който е бил обичаен в древните мистерийни школи и създадем летаргично състояние, ще можем да повлияем етерното тяло. Но когато земното съзнание, способността за подвижното мислене се завърне, веднага ще изтрие всичко, което астралното тяло е отпечатало в етерното тяло. Ние трябва силно да въздействаме на етерното тяло, за да може да се запази това, което сме отпечатали в него. Окултната задача днес е съвсем друга, тя е повече вътрешна. И така виждате, как в течение на времето се появяват големи различия в следващите една след друга окултни школи… 93.206

Етерно тяло – развитие

…Да бъде човек ясновидец, означава да може да си служи с органите на своето етерно тяло. Когато човек може да си служи само с органите на астралното си тяло, може вътрешно да чувства и усеща, вътрешно да изживява най-дълбоки тайни, но не може да ги «съзерцава». Едва когато изживяното в астралното тяло си създаде, така да се каже, отпечатък в етерното тяло, едва тогава човек става ясновидец. И древното смътно ясновидство на човечеството се е пораждало, понеже още не напълно навлязлото във физическото тяло етерно тяло е имало органи, с които древното човечество е можело да си служи… 114.67

* * *

…Начало на възприемането на етерното тяло е, когато човек сънува отделните си мускули, когато има съноподобна представа за себе си както в анатомичните учебници е показан без кожа, а само в своите мускули. Подобно е на сън за някоя група от телесните членове, който сън се постига, когато човек започне да възприема етерното си същество.

По-неприятно е, но не може да се избегне, чувството, когато в съзнанието се появи костната система. Това е по-неприятно, защото, когато човек възприеме костната система, постепенно започва да чувства, да осъзнава своето остаряване. Когато човек се развива етерно, започва да чувства нещо като сянка в костната си система. И тогава му става ясно, че древното ясновидство наистина е имало право, когато е смятало, че черепът и костите са символ на смъртта. Хората тогава са знаели, че в своите кости могат постепенно да се научат да чувстват приближаването на смъртта. Ако се изключи дейността на сетивата, се вижда да се проявява природата на тези сетивни органи, като включени в човека етерни организации… 145. 45 и сл.

* * *

…Когато възприемаме тези впечатления от етерното тяло, чувстваме сякаш те (етерните организации) не принадлежат съвсем към нас, сякаш се впиват отвън в нас. При езотеричното развитие човек постепенно започва да възприема етерното си тяло все по-директно. Най-забележителната промяна е, че силата на паметта отслабва. Отслабва паметта, която може да се означи като механична памет. А много повече остава това, с което човек се сраства душевно. Затова е добре човек да опита систематично да предизвиква това душевно срастване… 145. 50 и сл.

* * *

…По този начин може да се придобие друг вид памет. Разликата се забелязва, когато човек се ползва от нея. Когато се употребява механичната памет, е така, че нещата в душата ни се появяват като спомени. Ако систематично придобиваме памет чрез душевно срастване, е така, сякаш нещата, които изживяваме по този начин, застиват във времето. Същевременно човек се учи да наблюдава ретроспективно. Да, ще се види, че все повече нещата стават образни, паметта става имагинативна. Тя става съзерцаване на образи, които се намират във времева перспектива. Това е най-първото начало, най-елементарното постепенно започване да се чете в акашовата хроника… 145. 53 и сл.

* * *

…Когато употребявате и чувствате ръцете си, усещате физическото си тяло. Когато чрез мисловни упражнения започнете да си представяте метаморфозиращи представи, (например преобразуването на геометрични форми), ще започнете да чувствате етерното си тяло. Ако стигнете дотам да ви трябва само един тласък, за да преминете от чувстването на движенията на ръцете и краката към чувстването на вътрешните мисловни сили, в този миг изживявате етерния човек във вас. Но вие го изживявате като изцяло изтъкан от мисли.

И в този миг целият ви земен живот ще застане пред вас. Като в една панорама ще видите ретроспективно целия си земен живот до началото на детството си. Това, което изживявате като втория човек във вас, не е пространствено тяло, а времево тяло. То непрекъснато се стреми да разтвори и унищожи физическата материя във вас. Колкото се отделяме от нея чрез различните отделителни органи, толкова се преобразява в негативна материя, в негативна субстанция, която живее в нашата нервна система и особено в мозъка ни… 84.94 и сл.

* * *

…Към всичко отделено така, т.е. изпаднало в грубо материалното състояние, съществува насрещният полюс, това, което се придвижва към нервната система като етерна същност. За всичко, което отделяме като външна материална субстанция, в нас навлиза етерна същност… 84.97

 

Етерно тяло

 

* * *

…При човек, който изживява нещо в етерното тяло, изживяването лесно става обективно, когато се разхлаби връзката на етерното тяло с физическото тяло. Тогава той го вижда като нещо външно, то се излъчва навън… 172.46

* * *

…Който изведе навън етерното тяло на мозъка, първо ще има пред себе си доста бледен свят. Който изведе навън етерното тяло на вътрешните си органи, ще може да отрази в етерния свят прекрасни преливащи се цветове. За да се съедини бледността на мозъчното етерно тяло с преливащите цветове на Космоса, е необходимо първо да привлечем преливащите цветове от цялата сфера на Космоса. За да се развият преливащите цветове на етерното тяло на вътрешните органи (храносмилателния тракт), можем да ги излъчим от нас, и с постигането на ясновидството е възможно да се съзерцават прекрасни формации. Естествено, те са истински ясновидски формации, но когато бъдат изследвани, се представят като собствения храносмилателен процес, това, което прави етерното тяло по време на храносмилането. Това е проекция навън в етерното пространство. Но това не е нещо, което някак си ни доближава до великите космически реалности на света, а е нещо, което ни доближава до обикновената ни нисша природа.

И когато се издигаме ясновидски до самопознанието, откриваме, че първото, което изживяваме като прекрасни творения, отразява нисшата ни природа. И едва когато извлечем навън чрез по-големи усилия онези части на етерното тяло, които са останали като по-незначителни в нас, понеже повечето са свързани със сърцето и мозъка, едва тогава ни се удава да излъчим това, което е в нас, и да го отпечатаме чрез по-мощно приложените сили във външния етер. Тогава става следното: Когато излъчваме навън етерното тяло на физическите органи, го изблъскваме навън в пространството. Ако развием по-висше ясновидство, работим също навън, но върху това от нас, което си изграждаме между раждането и смъртта, за да се подготви развиващото се в нас между смъртта и новото раждане… 174b.72 и сл.

* * *

…Поникващ живот и разлагане, умиране, това са двете неща, които застават пред нас, когато стигнем до свързването на етерното ни тяло със света на реалността. И чрез тези две основни сили се проявява всичко, което виждаме зад сетивния свят. Зад сетивния свят виждаме в света на пораждането и умирането и това, което е зад тях, е тъчащата мъдрост. От нея е взета субстанцията на собственото ни етерно тяло… 134. 39 и сл.

* * *

…Чрез етерното тяло човек не може да гледа навън, както гледа днес (чрез физическото), а при етерното тяло всичко идва отвътре. Днешният човек получава само слаб, смътен образ от начина как става съзерцанието чрез етерното тяло, когато си спомни какви са сънищата му… 133.122

* * *

…В Средновековието, още в 10-ти век, човекът не е бил виждан само така, както днес се вижда в очите, като физическите очи просто се наблюдават. Тогава се е виждало още нещо от аурата, нещо от етерността. По известен начин се виждали честните, искрените очи и фалшивите очи, но не само чрез външно преценяване, а непосредствено се е възприемала аурата, обгръщаща очите. И така е с всичко останало. Както тази аурична същност се е възприемала при човека, тя се е възприемала много повече при животните и растенията. Това, което днес може да се предизвиква само изкуствено, когато се разглежда медитативно едно семе и се вижда, че излъчва нещо различно от друго семе, това е било още ежедневно явление за хората в предишните столетия. Човек не е трябвало първо да изследва с микроскоп от кое растение произлиза някое семе – което в повечето случаи днес също не е възможно, – а хората можели да го определят от светлината, от светлинната аура, която обгръща семето… 166.109

* * *

…Това, в което човек живее, след като е стигнал дотам да възприема етерно, е неговото етерно тяло. Но по-рано той също го е имал. Това тяло се събужда в известна степен, докато по-рано е спяло. Когато очите веднъж са подготвени за сетивния свят, те могат да виждат всичко възможно. Не е така с етерния свят. Там трябва постоянно да подготвяте частите на етерното си тяло, за да съзрете всяка частица и вид на съществата, които искате да възприемете. Защото се изгражда само отношение, сродство към това, което човек е видял някога, за което етерното тяло веднъж е било събудено и винаги трябва да се събуждат нови отношения. Етерното тяло не може да го прави само.

Човек, който е изминал първите крачки по пътя на инициацията и е възприел едно или друго същество или процес, още не може да се ориентира в духовния надсетивен свят, не може по своя воля да има достъп до съществата и свободно да ги сравнява. Ориентирането за това се научава чрез продължаване на медитирането и увеличаване на моралните сили. И тогава може да се разбере, че етерното тяло съществува и в обикновения живот, но то постоянно спи и трябва първо да се събуди за надсетивното възприемане. Но човек трябва да има в душата си сили, за да го събуди. Какво се прави тогава, се изживява по особен начин. Мога да го обясня само чрез едно сравнение… 138. 76

* * *

…Представете си, че заспивате и знаете: в леглото лежи тялото ти, ти не можеш да го помръднеш, но съзнаваш, че е там. Но ти навлизаш в един духовен свят и се връщаш след известно време, за да събудиш отново това тяло. Това може да стане съзнателно. Но в обикновения живот става несъзнателно.

Каквото ви описвам, човек го изживява. По отношение на тялото си той е буден или спи, и сам се събужда, само че не осъзнава, че той събужда физическото си тяло. Когато човек е направил първите стъпки към инициацията, тогава го осъзнава. Затова действително знае, че има своето етерно тяло. Пред него той застава така, че чувства: това е тясно свързаната част, която отговаря на мозъка, онова е подвижната част, която отговаря на ръцете, това – сега може да изглежда парадоксално – е изцяло подвижната част, която отговаря на краката. За всичко това се знае, но се проспива.

И когато човек се развива по-нататък и прави необходимите вътрешни душевни упражнения, като навлиза в духовния свят, това е непрекъснато събуждане. Първо се събужда една част, после друга и изведнъж човек възпламенява едно или друго движение. Накратко, това е съзнателно събуждане на етерното тяло, така че може да се говори за обичайното състояние на сън на етерното тяло и за будното състояние, което се постига чрез инициацията. Докато при физическото тяло е така, че то веднъж спи, друг път будува, при етерното тяло стоят една до друга будната и спящата му част. Напредъкът се състои в това, спящите части все повече да се събуждат… 138.77 и сл.

* * *

…Когато човек навлезе в етерното тяло, се разширява, разлива се… 138.79

* * *

…Интелектуалното мислене предизвиква етерното тяло да става все по-самостоятелно, за да може да бъде ползвано като самостоятелен инструмент. При това може да се забележи, че то преминава скрито през едно развитие, което позволява съзирането на Христос в етерния свят. Така че в това 20-то столетие ще настъпи като естествено събитие съзерцанието на Христос, както апостол Павел го е видял. Има голяма разлика между съзнателно развитото ясновидство и това, което ще се изживее по естествен начин. Обученият ясновидец изживява Христос от дълги години насам чрез определени упражнения… 130. 21

Откъсите са предоставени от Нели Хорински