Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ? ЧЕТИРИТЕ ГРУПИ ЕЛЕМЕНТАРНИ СЪЩЕСТВА ПРЕЗ ГОДИНАТА (8)

Submitted by admin 2 on Съб., 14/05/2022 - 07:58
Германия

ПРИРОДНИ ДУХОВЕ

Какво казват те?

Интервюта с Верене Щаел Холщайн

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор от Волфганг Вайраух 

Предварителни бележки от Верена Щаел фон Холщайн 

Живот с духовнитe същества

Верена Щаел фон Холщайн, интервюирана от Волфганг Вайраух  

Природни духове, интервюирани от Волфганг Вайраух чрез посредничеството на Верена Щаел фон Холщайн

1. Милер, Домашният дух 

2. Ечевит, Водният 

3. Капуву, Каменният 

4. Валиниу, Въздушният 

5. Екнатон, Огненият 

6. Четирите групи елементарни същества през годината 

7. Висшият 

8. Хартиеното същество 

9. Злото 

10. Цикълът на годината и християнските празници 

11. Колий - Този от блатото 

12. Лунната светлина - Сребърната 

13. Малкият стъклен човек 

14. Кахин – Детето на солта 

15. Хармонични елементарни същества 

16. Връзката между хората и природните духове 

17. Мадлен - Господарката на боровете 

18. Дъбовиден 

19. Квадром  

20. Кнут - Пясъчният 

21. Лунната светлина, сребърната  

22. Хартиеното същество  

23. Кахин – Детето на солта  

24. Кафявият 

25. Гнуно, Зеленият 

26. Капуву – Каменният 

27. Екнатон – Огненият 

28. Валиниу – Въздушният 

29. Ечевит - Водният 

30. Катастрофалното наводнение 

31. Висшият 

32. Други 

33. Кафявият 

34. Гнуно - Зеленият 

35. Ечевит – Водният 

36. Висшият 

37. Капуву – Каменният 

Моите способности за духовно възприятие Верена Щаел фон Холщайн 

Да се научиш да се отваряш към природата 

Фридрих Фаненшмид интервюиран от Волфганг Вайраух

Тематичен указател

 

елементи

 

* * * 

6. ЧЕТИРИТЕ ГРУПИ ЕЛЕМЕНТАРНИ СЪЩЕСТВА

ПРЕЗ ГОДИНАТА

Волфганг Вайрух: Сега бих искал да ви запитам вас, четирите елементарни същества, за някои неща, свързани с хода на годината и с растителните и животинските царства. Да започнем с теб, Екнатон. Можеш ли да опишеш що за духовно същество е пеперудата?

Огненият: Защо не попиташ Въздушния?

ВВ: Ти не можеш ли да отговориш на този въпрос?

Огненият: За мен пеперудите нямат особено значение. Пеперудата е цвете, което се е освободило от земята. А Въздушният е този, който отговаря за цветята.

ВВ: Нямат ли огнените същества специално отношение към насекомите?

Огненият: Да, ако се появим навън, във видимия свят, тогава бихме били, например, пеперуди.

ВВ: Именно това исках да чуя. Но това не е ли една доста интензивна връзка?

Огненият: В известен смисъл е така, но ние не сме пеперуди докато сме огнени духове. Ще се опитам да обясня. В мига, в който сме принудени да минем през слоя, трябва да се превърнем в пеперуди. Но тогава вече не сме огнени духове. Тогава въздухът поема отговорност за нас. Това също означава, че не сме се превърнали в същества на любовта. Ето защо се боим от пеперудите.

ВВ: Изпращат ли пеперудите духовна субстанция в космоса?

Огненият: Нещо подобно на светлина.

ВВ: Валинию, какво е духовното значение на птиците?

Въздушният: Птиците са краят на една еволюционна линия. Развитието им не продължи – всъщност, те не трябваше да се превръщат в това, което са днес. Някой е манипулирал развитието им.

ВВ: Какво е духовното значение на прилепите?

Въздушният: Прилепите имат нещо общо с огъня. Наистина, те се движат във въздуха, но всъщност летят в съвсем различна среда. През духовен поглед те приличат на фойерверки. Ето защо винаги ги наричам огнени прилепи.

ВВ: Прилепите страхуват ли се?

Въздушният: Да, от хората.

ВВ: Има ли субстанция, която птиците предават на духовния свят, когато умрат?

Въздушният: Да, тя притежава нещо като химически характер. Прилича на гъста кремообразна вода. И блести.

ВВ: Има ли също така субстанция, която ято прилепи отделят?

Въздушният: Духовна или физическа?

ВВ: Физическа.

Въздушният: От тях остава пепел.

ВВ: А духовна?

Въздушният: Въглени.

ВВ: Когато човек вдиша тази пепел или въглените, променя ли се нещо в него?

Въздушният: Той придобива повече структура, тъмна структура. Като паяжина, която се всмуква в човека.

ВВ: Тази паяжина свързана ли е с Ариман?

Въздушният: Да и не. И двете сили на злото участват в паяжината. Паяжината е дирята, която Луциферичните и Ариманичните същества оставят след себе си. По-рано материята им бе по-скоро луциферична, а сега е по-ариманическа. Прилепите пренасят течения, които тръгват от тъмните светове.

ВВ: Капуву, какво вършиш заедно с гномите сред почвата и корените на растенията?

Каменният: Гномите са мъниците в моето семейство. Те се грижат за космическите сили. През есента те вдигат космическите сили от корените  на растенията, а през пролетта отново ги връщат, за да могат растенията да растат. За нас важното в този процес е събирането на космически сили. Останалата част от процеса е нещо като работа с любов, доколкото ни е възможно въобще да обичаме.

ВВ: Растенията събират космически сили в себе си през пролетта и лятото, а после вие ги съхранявате в земята през есента и зимата, така ли?

Каменният: Така е било и така би трябвало да бъде.

ВВ: Как съхранявате тези космически сили в земята?

Каменният: Съхраняваме ги в структурите на кристалите. Съществува нещо като матрица от кристали и космическите сили се просмукват в тази матрица. Много е красиво.

ВВ: Тоест земята сияе през зимата?

Каменният: Така е възможно да се каже.

ВВ: Можеш ли да опишеш малко по-подробно тези космически сили, които съхранявате през есента и зимата?

Каменният: Това са мислите на архангелите.

ВВ: И тези сили, когато ги избутате отново нагоре през пролетта, помагат на растението да расте?

Каменният: Това е почти така. Не ги бутаме, ундините вършат това, а ние ги информираме.

ВВ: Гномите, всъщност, обичат ли земята?

Каменният: Само човешките същества са били способни на любов.

ВВ: Каква е връзката на гномите с жабите?

Каменният: Страхували сме се от жабите. Щели сме да изглеждаме като жаби ако сте можели да ни видите с нормални очи. Жабите са доста отвратителни животни.

ВВ: Може ли гном да се превърне в жаба?

Каменният: Да и не.

ВВ: А кога може?

Каменният: Когато гледате жаба, в нея винаги има нещо подобно на гном.

ВВ: Въпросът ми бе кога гномът може да се превърне в жаба?

Каменният: Когато иска да е бъде видим. Когато е искал да почувства живота в човешкия, физическия смисъл. Нашият живот е бил различен от вашия. Ние живеем както живеят кристалите.

ВВ: Ечевит, какви са задачите на ундините, когато растенията растат?

Вдният: Ние пренасяме живот в растенията. Ние сме животът в растенията. Както кръвта тече в теб, така ундините текат в растенията, формират листата им и влизат във връзка със силфите, за да може чрез тях слънчевата светлина да огрява листата. Вие го наричате фотосинтеза.

ВВ: Ундините могат ли да се превръщат и в риби?

Водният: Да, но не са принудени да го правят. Превръщат се в риби, когато искат да живеят.

ВВ: Кой решава дали ундините да се превърнат в риби? Те нямат никаква свобода.

Водният: Йерархиите решават.

ВВ: По какъв начин ундините свързват и разхлабват веществата в растителния свят?

Водният: Ако човек вършеше това, той щеше да използва ръцете си, щеше да занесе веществата до растенията и да им ги предаде. Това съответства на духовната задача на световните химици – ундините. Химическите сили все още се намират в относителна неизвестност за човешкото разбиране. Тези химични сили позволяват дадено вещество да бъде частично сублимирано и изтласкано на друго място. Това е подобно на начина, по който Екнатон пренася огъня. Трудно е да се изрази. Сферата на химичните сили все още е до голяма степен наука, скрита от хората.

ВВ: Вилинию, коя музика виждат силфите чрез полета на птиците?

Въздушният: Музиката на сферите.

ВВ: Това красива музика ли е?

Въздушният: Зависи. Зависи коя птица и коя сфера. Може, например, да пищи доста ужасно.

ВВ: Кои птици създават най-красивата музика?

Въздушният: За теб кое е красиво?

ВВ: Обясни просто кои птици създават най-красивата музика за теб с летежа си?

Въздушният: Лястовиците.

ВВ: Каква е връзката на силфите с птиците?

Въздушният: Ние ги пренасяме, но не ги харесваме.

ВВ: Могат ли силфите да се превръщат и в птици?

Въздушният: Да.

ВВ: А каква е връзката на силфите с растенията?

Въздушният: Те ваят около растенията. Те донасят силите на светлината и ги предават на ундините. Това става в листата и около цветовете.

Верена Щаел фон Холщайн: Това е нещо доста смешно, защото изглежда сякаш издърпват цветята навън.

ВВ: Екнатон, каква е работата на саламандрите в сферата на цветята и със семената на растенията?

Огненият: Ние ваем топлина. Това създава плодове. Ние “смаляваме” космоса в семе. Всяко растение е способно да вгради голяма част от космоса в своето микрокосмическо семе.

ВВ: Каква е връзката на саламандрите с пчелите.

Огненият: Пчелите са слънчеви същества. Те живеят с ритъма на слънцето. Ние не ги обичаме особено. Но пчелите са много важни, защото умеят да ваят светлината в медните си пити. Затова питите са толкова съвършени. Медът може да се произведе единствено в тези съвършени форми. Понякога ни се налага да бъдем пчели.

ВВ: Защо не обичате пчелите? Защото можете да се превърнете в пчели ли?

Огненият: Да. Духовните същества винаги предпочитат да бъдат това, което са, и не обичат другото, равностойно, състояние, когато им се налага да влязат във физическо съществувание.

ВВ: Капуву, казват, че гномите обичат да наблюдават заспиващите хора? Какво би видял човек, ако можеше да види гномите насън, докато заспива?

Каменният: Гледката би имала ефект подобен на сърбящ прах. Гномите тогава са били като мравки.

ВВ: А защо гномите обичат да наблюдават хората, докато заспиват?

Каменният: Защото човека тогава е красиво същество. Понеже за нас, каменните същества, е красиво когато човешкото тяло се приближи по вид до камък.

ВВ: То е свързано не толкова с мислите, които отиват с човека в духовния свят, когато той заспи, а по-скоро с физическото му тяло, което остава в леглото и от което са се оттеглили астралното тяло и егото?

Каменният: Точно така е било.

ВВ: От човешка гледна точка има ли добронамерени гноми и злонамерени гноми?

Каменният: Да.

ВВ: Можеш ли да ги опишеш малко?

Каменният: Има и гноми, които са били и двете. Гномите, които са били заедно с цимент, не са били добронамерени към хората, защото са били погрешно сглобени, така да се каже. Защото хората са се опитали някак си да бъдат създатели, но не са поели никаква отговорност. Когато един гном е бил в естествена среда, например в района на Харц в Германия или в Норвегия, той е бил – с изключение на минните райони  - относително дружелюбен, защото той е могъл да живее така, както горните йерархии са си били представили за него.

ВВ: Зловредните гноми само от цимент и подобни неща ли възникват или също така и в други сфери на живот?

Каменният: Те възникват и по други начини, но не често. Например, могат да се появят следствие от налягането в земята. Това се случва на много места в мините. Това са сфери където космически сили и силите на камъните се сблъскват, където преобладава изключителна плътност и тук се появяват злонамерени гноми. Тези гноми са натъпкани плътно един до друг, което ги прави нещастни, както би се изразил човек.

ВВ: Какво въздействие оказват тези зловредни гноми върху хората?

Каменният: Неприятно.

ВВ: Какво могат да сторят?

Каменният: Да накарат човек да се спъне. Могат да строят лошо къщи. Могат да излъчват негативност от стените към човешкто тяло, с което да омекотят костите. Могат също така да сведат един ум до алчност, защото и това е характерна черта на гномите! Трупането на пари и стиснатостта са свързани с това. Вечният всезнайко също е гном.

ВВ: Валинию, съществуват ли и злонамерени силфи?

Въздушният: Да, замърсеният въздух създава злонамерени силфи. Когато индустриални заводи и високи комини биват разположени на погрешно място, там се създават вортекси, които всъщност могат да бъдат измерени, и тези вихрушки могат да бъдат много злонамерени. Вие хората често имате добър усет за ветровете. Говорите за алчни ветрове и усещате как вятърът е хаплив. Вятър, веещ на плаж край Северно море, е приятен, дори и да е силен. Но вятър, духащ през празен паркинг, където може би се търкаля празна консервена кутия, се усеща като неприятен, студен и мъртъв. Вятърните същества се чувстват точно по същия начин. Ние, вятърните същества, можем да бъдем много леки и да усещаме всичко. Ние всичко усещаме – моля, не го забравяйте!

ВВ: Какво влияние указват зловредните силфи на хората?

Въздушният: Те създават зловредни мисли. Това са мисли, които клонят към лошотия, завист и ревност.

ВВ: Ечевит, има ли и злонамерени ундини?

Водният: Да. Те са създадени от болна вода. Но могат да се появят и в някои блата и възникват между Сцила и Харибда – с други думи, чрез естествените водовъртежи в морето. Раждат се от смазващите движения на водата. Това се случва и при корабните турбини. Когато турбините смазват водата, се раждат злонамерени ундини. Всеки турбинен кораб създава злонамерени ундини.

ВВ: Как влияят злонамерените ундини на хората?

Водният: Те влияят духовно върху човешките емоционални и житейски сфери като предизвикват гадни чувства. Могат да предизвикват и заболявания. Носят чувства на неудоволетвореност, скука и депресия. Злонамерените ундини въздействат на тези чувства у хората.

ВВ: Екнатон, има ли и злонамерени саламандри?

Огненият: Да. Те са създадени от злонамерени мисли, чрез омраза.

ВВ: Какъв е ефектът им върху хората?

Огненият: Всяко чувство на омраза е един злонамерен саламанър. Когато те станат огромни, възникват войни.

ВВ: Дали чувството на омраза у човека се поражда чрез злонамерен саламандър, или хората произвеждат злонамерен саламандър чрез чувството си на омраза?

Огненият: Зависи откъде ще го погледнеш. Ако го погледнеш от една страна, саламандрите възникват от омразата, ако го погледнеш от другата посока – омразата възниква от саламандрите.

ВВ: Взаимно определящи ли са?

Огненият: Да и не. Също както всяко раждане е нещо ново, така и всяко чувство на омраза. И всеки саламандър също е нов.

ВВ: Ако злонамерен саламандър пожелае да измъкне омраза от човека, как могат хората да се защитят?

Огненият: Любов.

ВВ: Злонамерен саламандър бива отблъснат чрез любов?

Огненият: Да, трябва да се отдръпне. Любовта е най-добрата противоотрова срещу омразата.

ВВ: Ечевит, вярно ли е, че ундините имат желанието да умрат и да бъдат изядени като духовна храна за ангелите и архангелите, през лятото над Балтийско море?

Огненият: Да, разбира се.

ВВ: Можеш ли да го обясниш по-подробно?

Огненият: Ундините са живот, следователно другата им страна е смъртта. Това трябва да е така. Една ундина винаги е готова да умре с удоволствие, защото, погледнато духовно, тя е чист живот. Животът не може да съществува без смъртта. Вечният живот във физически смисъл е само човешко желание. Няма вечен живот на физическо ниво. Вечният живот е на по-високо ниво. Животът и смъртта трябва да съществуват, и то винаги едновременно, всъщност. Ако изкорените смъртта, ще изкорените и живота.

ВВ: Защо ундините искат именно да бъдат вдъхнати от висши същества над Балтийско море?

Водният: Не ми е позволено да кажа.

ВВ: Само над Балтийско море, ли?

Водният: Не, също и над Саргасово море.

ВВ: Валинию, как умират силфите?

Въздушният: Те умират в тъмнината, в инверсията.

ВЩ: Това е труден за него въпрос, не отговаря особено точно.

Въздушният: Те умират при превръщането на светлината в тъмнина. Смъртта на силфите е свързана с появата на тъмнината.

 

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева