Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ? ЕКНАТОН - ОГНЕНИЯТ (7)

Submitted by admin 2 on Нед., 01/05/2022 - 18:42
Германия

ПРИРОДНИ ДУХОВЕ

Какво казват те?

Интервюта с Верене Щаел Холщайн

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор от Волфганг Вайраух 

Предварителни бележки от Верена Щаел фон Холщайн 

Живот с духовнитe същества

Верена Щаел фон Холщайн, интервюирана от Волфганг Вайраух  

Природни духове, интервюирани от Волфганг Вайраух чрез посредничеството на Верена Щаел фон Холщайн

1. Милер, Домашният дух 

2. Ечевит, Водният 

3. Капуву, Каменният 

4. Валиниу, Въздушният 

5. Екнатон, Огненият 

6. Четирите групи елементарни същества през годината 

7. Висшият 

8. Хартиеното същество 

9. Злото 

10. Цикълът на годината и християнските празници 

11. Колий - Този от блатото 

12. Лунната светлина - Сребърната 

13. Малкият стъклен човек 

14. Кахин – Детето на солта 

15. Хармонични елементарни същества 

16. Връзката между хората и природните духове 

17. Мадлен - Господарката на боровете 

18. Дъбовиден 

19. Квадром  

20. Кнут - Пясъчният 

21. Лунната светлина, сребърната  

22. Хартиеното същество  

23. Кахин – Детето на солта  

24. Кафявият 

25. Гнуно, Зеленият 

26. Капуву – Каменният 

27. Екнатон – Огненият 

28. Валиниу – Въздушният 

29. Ечевит - Водният 

30. Катастрофалното наводнение 

31. Висшият 

32. Други 

33. Кафявият 

34. Гнуно - Зеленият 

35. Ечевит – Водният 

36. Висшият 

37. Капуву – Каменният 

Моите способности за духовно възприятие Верена Щаел фон Холщайн 

Да се научиш да се отваряш към природата 

Фридрих Фаненшмид интервюиран от Волфганг Вайраух

Тематичен указател

* * * 

5. ЕКНАТОН – ОГНЕНИЯТ

Волфганг Вайраух: И сега да продължим с Огнения. Здравей, Екнатон.

Огненият: Здравей.

ВВ: Можеш ли да кажеш нещо за своето същество?

Огненият: Аз съм пламъкът.

ВВ: Какви са твоите задачи?

Огненият: Аз горя. Това е главната ми задача. Когато ме съзерцават, хората могат да гледат директно в духовния свят. Когато гледаш пламък, гледаш в духовния свят. Директно. Освен това, аз топля ред неща. Плюс това съм символ на любовта, тъй като топлината е любов. Също така карам плодовете да зреят, а това е огромна и комплексна задача. През различните годишни сезони, стига да е в съответствие с позициите на планетите, аз вая топлина из света. Тогава плодовете ще са хубави. Тази година нямаше много топлина и водните същества вплетоха студенина около света. Затова тази година реколтата няма да бъде добра.

ВВ: Кога си роден и как?

Огненият: Аз постоянно се раждам. Винаги съм нов. Всеки пламък ме пресъздава.

ВВ: Няма ли начало твоето същество?

Огненият: Не и на този свят.

ВВ: Каква е връзката ти със саламандрите?

Огненият: Те са мои братя.

ВВ: И ти ли си саламандър?

Огненият: Да и не.

ВВ: Защо не?

Огненият: Защото съм нещо повече от саламандър.

ВВ: Саламандрите и огнените същества само в огъня ли могат да живеят или също и на други  места?

Огненият: Не само в огъня, но поне в топлина.

ВВ: Те никога ли не могат да напускат сферата на топлината и огъня?

Огненият: Не, защото тогава ще престанат да съществуват.

ВВ: Тогава умират ли?

Огненият: Ние не можем да умираме. Ние постоянно се раждаме, а това изключва смъртта. Това е безкрайно раждане. Ако искаш да ни убиеш, трябва да убиеш Христос. Но вие хората не бива да пробвате.

ВВ: Като огнено същество, какви са ти отношенията с другите природни същества?

Огненият: Те се боят от мен, защото нося духовния свят непосредствено в себе си. Всички се боят от мен, дори и животните.

ВВ: Как общуваш с останалите природни същества щом всички се страхуват от теб?

Огненият: Не общувам много с тях и това ми е проблемът. Ето защо е хубаво да водим разговор тук с другите природни същества. Това е нещо доста рядко, защото обикновено те се страхуват от мен.

ВВ: В момента държиш ли се малко настрана от другите същества?

Огненият: Донякъде. Те са там, където винаги се намират, но не са вътре в пламъка ми.

ВВ: Какво би казал Милер, ако изгориш тази мелница? Възможно ли е нещо такова да се случи?

Огненият: Да. Но няма да го направя, защото лястовиците все още гнездят тук.

ВВ: Можеш ли да опишеш малко съществото на пламъка и на огъня?

Огненият: Мога да кажа и много, и малко за това. Тъй като пламъкът е нещо духовно, нищо материално не може да му устои. Материята и пламъкът взаимно се изключват. Материята не може да остане там, където се намирам аз – тя единствено може да изчезне в пламъците. През мен сияе това, което виждате всяка нощ, докато спите. Децата все още го знаят.

ВВ: Ти не си само пламък, а също си топлина. Топлината е във всички живи тела. А другите същества не се боят от топлината.

Огненият: Вярно. Страхуват се само от чистата ми форма. Топлината е друг мой аспект. Тя може да се разстила наоколо, но и тя също не е материална субстанция. Топлината може да се изпита и в душата. В процеса на топлината нещо наистина се преобразява, но не и материята. Под формата на топлина мога да бъда навсякъде, тъй като топлината е нещо много, много малко. Затова и топлината може да прониква навсякъде, може навсякъде да навлезе.

ВВ: Можеш ли да кажеш как възникват светкавиците?

Огненият: Светкавици се появяват там, където волята на йерархиите се проявява активно.

ВВ: Какви са задачите на огнените същества, когато святкат светкавици?

Огненият: Те трябва да придружат блясъка и биват понесени от него. Понеже светкавицата това е духовният свят във физическия свят, огнените същества също трябва да участват. Иначе няма как да се получи.

ВВ: Всеки блясък на светкавица ли представлява отделно същество?

Огненият: Да и не. Тя е първично същество, съпроводено от множество по-малки. Тя е общата воля на много същества.

ВВ: И когато се появи блясъкът на светкавицата, тогава ли се раждат тези същества и изчезват ли отново, когато спре светкавицата?

Огненият: Ние само се раждаме, не умираме. Тогава просто сме някъде другаде отново. Тогава сме топлина.

ВВ: Защо има все повече гръмотевични бури напоследък и особено тази година?

Огненият: Защото е настанало времето!

ВВ: Моля да обясниш това по-точно. Защо е време за гръмотевични бури?

Огненият: Освен други причини, време е защото звездите се намират в определени съзвездия, защото хората се държат много лошо и защото средната и горната йерархии изпращат намеренията си долу на земята под формата на силни импулси.

ВВ: Кои лоши мисли, чувства и дела на хората причиняват гръмотевични бури и как са свързани помежду си?

Огненият: Гръмотевична буря се създава, например, когато една група хора се опитва да експлоатира други групи хора, експлоатира ги на икономическо ниво. Нечестната търговия произвежда много гръмотевични бури.

ВВ: В курса на глобализацията се върши доста много нечестна търговия.

Огненият: Точно така.

ВВ: Имаш предвид експлоатацията на хората в бедните страни ли?

Огненият: Да, точно така. Виждам, че ме разбираш.

ВВ: Кои импулси от волята на йерархиите пристигат на земята с бурите?

Огненият: Попитай Висшия.

 

огън

 

ВВ: Какво е вечността; какво е времето?

Огненият: Вечността е постоянността на огъня, за вас хората, както и за мен. Времето е друг вид пространство. Времето възниква на мястото, където материалният свят е проникнат от духовния свят, за да накара материалния свят да възникне или да отмре, или да се промени. Това е причината за съществуването на времето.

ВВ: Вечността само извън времето ли съществува или също така и във времето?

Огненият: Всяко нещо притежава собствена вечност. Докато съществува то само за себе си е вечно.

ВВ: Защо си изгаряме пръста, когато го държим над пламъка?

Огненият: Защото тогава той се докосва до духовния свят.

ВВ: Можеш ли да го обясниш по-подробно?

Огненият: Материята и духовният свят не могат да съществуват едновременно на едно и също място, поне засега този вид материя не може.

ВВ: Какво се случва с човешкото етерно тяло при изгаряне?

Огненият: Всяко изгаряне оставя белези в етерното тяло. Всяко нараняване на физическото тяло определено създава белези в етерното тяло. При белезите от изгаряне, етерното тяло изтънява; при белези от други телесни увреждания, етерното тяло се удебелява.

ВВ: Какво означава това? По-чувствителен ли става човек към духовното на местата, където изгаряния са оставили етерни белези или това са слаби места?

Огненият: Става по-чувствителен.

ВВ: Каква е връзката на огнените същества с човешия език?

Огненият: Всъщност, никаква.

ВВ: Каква е връзката на огнените същества с електричеството?

Огненият: Когато се жертваме, се получава електричество.

ВВ: Как се жертвате за електричество?

Огненият: Ние се метаморфозираме; трудно е да се опише. До известна степен умираме и слизаме в по-дълбок материален план.

ВВ: С други думи, превръщате се в тежка светлина?

Огненият: Превръщаме се в тежък огън.

ВВ: Какво ти е мнението за интернета?

Огненият: Той е в съответствие със съвременния дух.

Каменният:Бил е необходим. Интернетът е една от възможностите за съществуване на ариманическите същества. А тези същества са необходими.

ВВ: За какво са необходими?

Каменният: За да превърнат хората в богове.

ВВ: Но хората трябва да се предпазват от тези същества.

Огненият: Да, разбира се. Те трябва да ги преодолеят или поне да се наложат, когато се изправят срещу тях. Трябва да запазят човешкото. Ариманическите същества нямат никакъв интерес хората да запазят човешкото в себе си, а искат хората да изостанат колкото се може по-назад до равнището на животните.

ВВ: Когато огнените същества се жертват, умират в електричество, принудени ли са да го направят от по-висши същества?

Огненият: Ние сме само полу-свободни, но не търпим никаква принуда, в човешкия смисъл на думата.

ВВ: Можеш ли да кажеш нещо за това как хората постепенно ще станат отново ясновидци?

Огненият: Това ще се случи бързо, но повечето хора се страхуват от това и по тази причина не го разбират.

ВВ: Как става така, че все повече хора стават ясновидци?

Огненият: Защото е необходимо.

ВВ: Необходимо за какво?

Огненият: За напредъка на човечеството.

ВВ: Какво започва да се променя в човешкия организъм, за да станат те ясновидци?

Огненият: Те се разтрисат вътрешно.

ВВ: Дали в близко бъдеще хората ще придобият и други способности – нови способности на душата?

Огненият: “Тъмновидството” също съществува, с други думи – способността да се извършват велики дела с помощта на черна магия. Това става, когато се правят глупости с химическите сили на човека.

ВВ: Ще могат ли все повече хора в бъдеще да възприемат кои са били през последния си живот на земята?

Огненият: Да. Много деца и сега вече го правят.

ВВ: А дали хората, когато извършат някаква постъпка, вече ще имат своеобразен предварителен поглед към кармичната компенсация за тази постъпка в някой бъдещ живот?

Огненият: Ако се упражняват, ще придобият това умение.

ВВ: Природните духове притежават ли памет?

Огненият: За какво?

ВВ: Не ви е нужна памет, защото и без това винаги знаете всичко, затова ли?

Огненият: Ние сме духовни същества. Ние, огнените същества, сме много сходни с хората. Имаме азо-подобно тяло. Не ни е нужна памет в човешкия смисъл, защото сме само азо-подобни. Имаме достъп, подобен на памет, до етерния свят.

ВВ: Винаги ли виждате всичко?

Огненият: Да, всичко.

ВВ: Приятно ли е или неприятно е да не можеш нищо да забравяш?

Огненият: Не познаваме друго състояние.

ВВ: Но знаеш, че хората забравят?

Огненият: Да.

ВВ: Можеж ли да си представиш какво им е?

Огненият: Питам се каква ли е ползата от това.

ВВ: Когато, например, някой преживее нещо неприятно и се вкопчва в него, това може много да го обезсили. От друга страна, когато го забрави това може бъде и лечебно.

Огненият: Това несъмнено има връзка със свободата.

ВВ: Би ли искал да си човек поне веднъж, за малко?

Огненият: Не.

ВВ: Защо не?

Огненият: Защото съм саламандър. Тогава няма да мога вече да горя.

ВВ: Къде е твоето убежище?

Огненият: Тук в калената печка.

ВВ: Кога се прибираш там?

Огненият: Най-често през лятото защото печката е изгасена по това време. И там преминавам в сгънатата си форма.

ВВ: А когато някой запали свещ по това време, налага ли ти се да излизаш от убежището си?

Огненият: Не, помощникът ми ме замества.

ВВ: Така че никога не може да стане така, че всички огнени същества по едно и също време да се приберат в убежищата си?

Огненият: Тогава светът ще се разпадне. 

Верена Щаел Холщайн: Този въпрос му се стори много странен.

ВВ: Каква е връзката между огнените духове и любовта?

Огненият: Ние сме аспект на любовта и всъщност аспект от универсалната субстанция на любовта. Ние сме това, което остава от любовта, когато хората не съумеят да изградят истинска любов. Когато хората не успяват, тогава има “само” обикновен огън.

ВВ: Така че хората могат да превръщат огъня в любов?

Огненият:Да.

ВВ: А по време на този процес могат ли да преобразуват и саламандър?

Огненият: Да.

ВВ: А този саламандър превръща ли се в по-висше същество по време на този процес?

Огненият: Да.

ВВ: И на вас ви харесва, когато хората успеят да извършат подобна трансформация?

Огненият: Да, защото тогава самите ние сме любов.

ВВ: Превръщате се от огнено същество в любов?

Огненият: Точно така.

ВВ: Какво са ледените великани?

Огненият: Те живеят в Хифлхайм. Те са противоположни на нас, тъмният аспект на огъня. Там, където няма огън, има студ. Където е хладно, там и двете са еднакво представени. Ледените великани са големи и студени.

ВВ: Ледените великани имат ли нещо общо с човешката омраза?

Огненият: Да.

ВВ: Човешката омраза ли ги създава?

Огненият: И тя. Те са взаимно зависими. Те са съществували преди хората, но след това са се превърнали в това, което съответства на омразата у хората.

ВВ: Нямат ли ледените великани и те усещане за природата?

Огненият: Също като всички нас! Освен това, ние не се мразим един друг. Единият край на везната не мрази другия.

ВВ: Може ли да се случи така, че да се карате един с друг?

Огненият: Това може да се случи, но е по-скоро игра. Най-лошото, което може да се случи, е всичко да стане хладно.

ВВ: Тогава всичко ще бъде маловажно?

Огненият: Да, точно така, тогава всичко ще бъде наистина без значение.

ВВ: Много ти благодаря.

Огненият: Няма за какво. Пожелавам ти добър огън!

 

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева