Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ? ВАЛИНИУ - ВЪЗДУШНИЯТ (6)

Submitted by admin 2 on Вт., 19/04/2022 - 21:31
Германия

ПРИРОДНИ ДУХОВЕ

Какво казват те?

Интервюта с Верене Щаел Холщайн

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор от Волфганг Вайраух 

Предварителни бележки от Верена Щаел фон Холщайн 

Живот с духовнитe същества

Верена Щаел фон Холщайн, интервюирана от Волфганг Вайраух  

Природни духове, интервюирани от Волфганг Вайраух чрез посредничеството на Верена Щаел фон Холщайн

1. Милер, Домашният дух 

2. Ечевит, Водният 

3. Капуву, Каменният 

4. Валиниу, Въздушният 

5. Екнатон, Огненият 

6. Четирите групи елементарни същества през годината 

7. Висшият 

8. Хартиеното същество 

9. Злото 

10. Цикълът на годината и християнските празници 

11. Колий - Този от блатото 

12. Лунната светлина - Сребърната 

13. Малкият стъклен човек 

14. Кахин – Детето на солта 

15. Хармонични елементарни същества 

16. Връзката между хората и природните духове 

17. Мадлен - Господарката на боровете 

18. Дъбовиден 

19. Квадром  

20. Кнут - Пясъчният 

21. Лунната светлина, сребърната  

22. Хартиеното същество  

23. Кахин – Детето на солта  

24. Кафявият 

25. Гнуно, Зеленият 

26. Капуву – Каменният 

27. Екнатон – Огненият 

28. Валиниу – Въздушният 

29. Ечевит - Водният 

30. Катастрофалното наводнение 

31. Висшият 

32. Други 

33. Кафявият 

34. Гнуно - Зеленият 

35. Ечевит – Водният 

36. Висшият 

37. Капуву – Каменният 

Моите способности за духовно възприятие Верена Щаел фон Холщайн 

Да се научиш да се отваряш към природата 

            Фридрих Фаненшмид интервюиран от Волфганг Вайраух

Тематичен указател 

4. ВАЛИНИУ – ВЪЗДУШНИЯТ

Волфганг Вайраух: Сега бих искал да говоря с Валиниу, Въздушният. Казваш, че не го виждаш. Защо?

Верена Щаел ван Холщайн: Той твърди, че това е, защото съм прекалено подобна на него. И затова не мога да го виждам. Родена съм под въздушния знак Везни. И съм много свързана с въздуха. Във всеки случай мога да разговарям с Въздушния, дори повече от просто говорене, но не мога да го възприемам пряко.

ВВ: Здравей. Какво същество си и какви са твоите задачи?

Въздушният: Аз съм вятър. Основната ми задача е да донеса светлина на Земята, да дам възможност на светлината да достигне до Земята. Друга моя задача, подобна на тази, е да пренасям света, да пренасям например прашец и облаци. А облаците са същества, но ти го знаеш.

ВВ: На колко години си и кога си роден?

Въздушният: Във вашия език няма термини за това.

ВВ: Толкова си стар?

Въздушният: Да, по-стар, отколкото предполагаш.

ВВ: Можеш ли да кажеш нещо за това как възникват бурите?

Въздушният: В момента много бури се пораждат, за да бъдат пренесени мислите от Централна Европа в Близкия изток. Една от задачите на бурите е да пренасят мисли. От друга страна, в момента се произвеждат бури, за да се стимулира водата. Това се случва на базата на споразумение между висшите водни духове и нас. Определена информация идва от топлинната сфера, която ние, въздушните духове, получаваме, и ние предаваме тази информация чрез въздушните течения на водата. Накрая идва ред на каменните същества, които получават тази информация и от нея формират структурите на земята. Тук дейността на йерархиите, които инициират този процес, се среща с дейността на елементарните духове. Това се случва, защото намеренията на отделните същества си съвпадат.

ВВ: Би ли обяснил малко по-подробно кои мисли се пренасят от Централна Европа в Близкия изток?

Въздушният: Всичките. И добрите, и лошите, и сложните, и простите.

ВВ: А защо мислите се пренасят от Централна Европа в Близкия изток?

Въздушният: Те са тези, които ще бъдат следващите носители на човешката култура. В момента е ред на хората в Централна Европа. Те вече остаряват, а младите хора от Източна Европа и Близкия изток се преместват тук.

ВВ: Защо мислите не се движат в обратна посока?

Въздушният: Хората са тези, които се движат в друга посока. Хората винаги се движат към мислите. Хората като маса винаги се придвижват към мислите. Мислите се движат от старото към новото, а хората се движат от новото към старото. Така трябва да бъде. Това е основен закон на развитието на Земята.

ВВ: Откога тези мисли се движат от Европа към Близкия изток?

Въздушният: От няколко години. Драстичната промяна настъпи неотдавна. Имаше борба в йерархиите и това я направи възможна.

ВВ: Как се движеха ветровете преди?

Въздушният: Те се движеха по целия свят и се подготвяха за глобализация. Глобализацията е процес, който в духовен план вече е завършен.

ВВ: Как сте свързани със силфите?

Въздушният: Силфите са малки, деликатни същества, които се грижат за растенията на местно ниво и за цветята. Силфите са ми като сестри.

ВВ: Как са свързани въздухът и светлината?

Въздушият: В основата си те са едно и също. Едното е аспект на другото. Ако погледнете от едната страна, това е въздух, ако погледнете от другата страна - светлина.

ВВ: Доколко дейността на силфите зависи от състоянието на въздуха и светлината?

Въздушният: Зависимостта е голяма. Силфите са пратеници на светлината в малък мащаб. Силфите не са големи същества. Казано на човешки език, те са по-малки от птичките колибри. Освен това са зависими от положението на звездите. Например Уран, като планета на светлината, преминава пред едно светлинно съзвездие - Водолей. Това се случва в продължение на няколко месеца и оттогава силфите са активни по други начини. Много хора са забелязали какво става с Уран по това, че получават главоболие като седят на слънце, въпреки че слънцето не е греело силно. Това са ефектите на Уран. Тези ефекти са много силни и в определени сфери предизвикват един вид свръхреакция. Ще го забележите, когато се вгледате в цветята. През тази година те някак не са във форма, понякога придобиват много странни форми.

ВВ: Можеш ли да кажеш нещо за това как се е променила светлината чрез възкресението на Христос?

Въздушният: Станала е по-цветна.

ВВ: Физическият въздух също ли се е променил оттогава?

Въздушният: Разбира се.

ВВ: Как?

Въздушният: Съставът му се е променил, всъщност толкова много, че малко преди раждането на Христос хората със съвременни дробове не биха могли да живеят, без да претърпят вредни последици. Те щяха да страдат от астматични пристъпи.

 

торнадо

 

ВВ: Как е променен въздухът чрез замърсяването му и какво означава това за природните духове?

Въздушният: За духовните същества това означава много повече работа, тъй като независимо от това растенията трябва да растат, а в зоната близо до растенията, имаме огромно увеличение на работния товар. Самите растения са невинни. И една от най-важните ни задачи е да осигурим растенията да страдат възможно най-малко от замърсяването на въздуха. Това означава, че в една много тясна зона, тънка като силф, въздухът около растението все още е чист. Ето защо е много по-приятно да се диша в гората. Ние правим това, което трябва, и предаваме мръсотията от въздуха на водата. И, представете си само, вие не замърсявате само въздуха, но и светлината.

ВВ: С какво?

Въздушният: Със замърсители на въздуха. Това е едновременно и замърсяване

на светлината. Мъдростта съответства в духовно отношение на светлината. И когато въздухът е замърсен чрез човешките дела - това се случва и чрез делата на земята, например чрез вулканични изригвания с прах и други подобни, - тогава това, което носи въздухът, мъдростта на небето в светлина, достига до земята в замърсен вид.

ВВ: Светлината замърсява ли се и от мислите?

Въздушният: Да, разбира се. Това може да се случи.

ВВ: Можеш ли да кажеш нещо за това какво представлява северното сияние?

Въздушният: Северното сияние е част от видимия език на ангелите.

ВВ: Искат ли ангелите да съобщят нещо на хората чрез северното сияние?

Въздушният: И да, и не. Те искат да покажат красотата си един на друг и искат духовният свят да не бъде забравен. Хората, които живеят под северното сияние, е по-вероятно да имат способността да виждат природните същества. Хората в Исландия, например, все още виждат "малките хора". Това също е свързано със северното сияние.

ВВ: Какво се случва в момента в етерната сфера на Земята?

Въздушният: Много неща. Всичко, което е свързано с раждането на Христос в етерната сфера. И това е върху което работим в момента. Това раждане вече се е състояло, но и досега си остава сравнително незабелязано. Само много малко хора са го забелязали. Чрез това раждане на Земята дойде нова светлина – всъщност, етерна светлина. Тази светлина трябва да бъде вплетена в битието на света.

ВВ: Какво могат да направят хората, за да се вплете тази етерна светлина?

Въздушният: Използвайте по-малко автомобили.

ВВ: Какво още?

Въздушният: Молете се. Молитвата почти винаги помага.

ВВ: Как въздушните същества или силфите получават планетарните сили и как ги предават на хората и растенията?

Въздушният: Получаваме планетарните сили от топлината, която обгръща Земята и която всъщност е Слънцето. Слънцето е същество на топлината и в духовен смисъл е Христос - поне една част, космически аспект от Неговото същество. Мъдростта се взема от тази сфера и тази мъдрост се предава на Земята.

ВВ: Съществува ли и небесна музика?

Въздушният: Да.

ВВ: Можете ли да я опишете малко?

Въздушният: Чуваш я всяка нощ. Но вие, хората, не можете да помните. Но ще дойде и това време. Слушайте Моцарт, той най-много се доближава до тази небесна музика.

ВВ: Как се появява небесната музика и какво въздействие оказва върху вас?

Въздушният: Ние, въздушните същества, не се интересуваме толкова от музиката. Ние я пренасяме на Земята. Музикалните тонове привличат ангелите и това също е красиво. Водата прилича повече на музика. Стъклото е втвърдена музика.

ВВ: Има ли разлика между музиката, която хората създават с акустични инструменти, и електронната музика, която излиза от високоговорител?

Въздушният: Има огромна разлика. Зависи от мястото. Музиката е реална само когато звучи на мястото, където се изпълнява. Музиката има характер, свързан с мястото. Когато музиката се възпроизвежда на компакт диск, тя не е вредна, но всъщност вече не е музика, а по-скоро звук. Музиката е музика само в момента на нейното създаване. Но произведената по електронен път музика е безвредна.

ВВ: Със сигурност мнозина ще се учудят, че вие, природните духове, сте запознати с електронната музика.

Въздушният: Трябва да я носим. Постоянно ни товарите с нея.

ВВ: Познати ли са ти някои филми, като например "Междузвездни войни"?

Въздушният: Да.

ВВ: Какво мислиш за него?

Въздушният: Джордж Лукас вкара много мисли, добри мисли, във форма, чрез която да бъдат предадени с по-малко усилия на много хора. Освен това филмът е подходящо временно средство за предаване на добри мисли на хората. Това важи особено за "Междузвездни войни". Не се отнася за всички научно-фантастичните филми.

ВВ: Има ли хора, които разпространяват един вид астрална воня?

Въздушният: Да.

ВВ: Можеш ли да опишеш това малко?

Въздушният: С неохота.

ВВ: Защо неохотно?

Въздушният: Защото мирише. Ако трябва да опиша тази миризма, ще трябва да я създам. Когато човек има разрушителна нагласа, в духовен план се случва същото, както с труповете на физически план. А за нас вонята е също тъй силна.

ВВ: Какъв ефект имат злите мисли на хората в духовния свят?

Въздушният: Те пораждат зли същества. Всяка мисъл води до появата на същество. Ние сме в контакт с всички същества, които се произвеждат. И когато се произвеждат зли същества, ние изпитваме стрес – казано на човешки език. Всяка мисъл е същество.

ВВ: Какво се случва, когато човек медитира или се моли?

Въздушният: Когато медитира, той изгражда дърво по духовен начин. Когато се моли, той разговаря с духовния свят. Какво друго да се случва? Това е като директна връзка към небето.

ВВ: Мислех, че чрез медитация или молитва се излъчва повече светлина.

Въздушният: Във връзката има светлина, а дървото също произвежда светлина, да. Очевидно.

ВВ: Всяка мисъл, мислена от човека, записва ли се в световния етер?

Въздушният: Всяка една.

ВВ: И завинаги ли остават там?

Въздушният: Завинаги. Откакто съм жив винаги е било така.

ВВ: Ако човек по погрешка мисли една мисъл, трябва ли после да бъде мислена правилно, за да бъде уравновесена погрешната мисъл?

Въздушният: Не става точно така. Мислите могат да бъдат изтрити, но изтритото място все пак остава видимо.

ВВ: Мисли, мислени от хората, това отпечатъци в етерния свят ли са или са също така и същества?

Въздушният: И двете.

ВВ: С други думи, всяка мисъл, която някой мисли, се превръща в същество?

Въздушният: Да, и в същото време е отпечатък.

ВВ: Човек изобщо не може да мисли, без да създава елементарни същества?

Въздушният: Така е, а всички тези същества са свързани с въздушните същества. Ето защо за нас е особено важно хората най-сетне да разберат това. Това се отнася за всяка най-проста мисъл. Когато някой мисли да си вземе билет от автомата за билети, тогава той създава същество, което си купува билет. И това важи също така и за всяка абсурдна и лъжлива мисъл.

ВВ: Следователно би било разумно хората да бъдат по-отговорни за собствените си мисли?

Въздушният: Това би било много разумно.

ВВ: Тогава сигурно наистина гъмжи от подобни същества и са безкрайно много.

Въздушният: Да.

ВВ: Не е ли ужасно за теб, че толкова много абсурдни и зли мисловни същества се създават?

Въздушният: Много.

ВВ: Разкарвате ли тези същества, сортирате ли ги или какво правите с тях?

Въздушният: Ние ги разтърсваме, опитваме се да ги сортираме, а те в известен смисъл дори не са способни да живеят. Много от тях са съвсем малки, но пък те не са и толкова смущаващи.

ВВ: Вечно ли ще съществуват тези същества?

Въздушният: Те изчезват. Ако това е билетно същество, то избледнява и то за сравнително кратко време и се превръща в обща мисловна каша, ако ми бъде позволено да се изразя така на вашия специфичен език.

ВВ: Но важните мисли остават да съществуват по-дълго?

Въздушният: Много по-дълго. Има мисли, които са много стари.

ВВ: Коя е най-старата мисъл?

Въздушният: "В началото бе Словото".

ВВ: Докъде се простира сферата на твоята дейност?

Въздушният: Докъдето стигат границите на Слънчевото същество. Отвъд Плутон има една друга планета. Ние също така сме й дали име, което, обаче, не е много хубаво, и то е Еребос. Нашата сфера на дейност се простира дотам.

ВВ: Каква планета е Еребос?

Въздушният: Еребос е много студена. Външно тя съответства на Земята. Това е първото място, на което ще кацнат извънземните.

ВВ: Извънземното Ариман ли е?

Въздушният: Не.

ВВ: Тогава кой?

Въздушният: Не мога да кажа името.

ВВ: Имаш предвид Сорат?

Въздушният: Не.

ВВ: Каква задача има извънземният?

Въздушният: Попитайте Висшия.

ВВ: Благодаря ви за разговора.

Въздушният: Няма за какво.

ВВ: Въздушният е много бърз.

ВЩ: Толкова е бърз, че понякога едва успявам да схвана всичко, което казва.

ВВ: Той ми направи съвсем различно впечатление от Каменния. Когато предавахте мислите на Каменния, говорехте много бавно, а с Въздушния беше раз-два. Забелязах, че получавахте отговора от духовното същество, още докато задавах въпроса си. В момента, в който формулирах въпроса си ли получавахте вече отговора? В кой момент от формулирането на въпроса, духовните същества вече знаят какво питам? Тук имам предвид най-вече въпросите, за които не бях съвсем наясно, поради което се налагаше да погледна бележките си да видя какво пише там.

ВЩ: Те още докато питаш, вече знаят всичко – всъщност, още от първата дума на въпроса ти. В същия момент и аз получавам отговора.

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева