Рудолф Щайнер: РОЛЯТА НА СЪЩЕСТВОТО ХРИСТОС В КОСМИЧЕСКО-ЗЕМНАТА ЕВОЛЮЦИЯ (12)

Submitted by admin 2 on Нед., 27/03/2022 - 10:44
Христос

Христовата мистерия

...Втората страна на инициацията, животът навън в Макрокосмоса, в големия свят, в Слънцето и звездите, наистина се изпълнява с човешката природа чрез Христос. Той първо е миропомазан като всеки друг човек, за да стане чист и неуязвим срещу всичко, което първоначално може да го пресрещне от физическия свят. Тук виждаме как миропомазването, което играе важна роля в древните мистерии, отново застава пред нас на по-висша степен на историческата сцена, докато иначе то бива храмово миропомазване. Ние виждаме как Христос сега дава израз на навлизането в целия свят при Тайната вечеря, където обяснява на стоящите около него, че той се чувства в твърдия елемент на Земята – което е споменато в думите «Аз съм хлябът...» и във всичко течно. В Тайната вечеря е изразено това съзнателно навлизане в големия свят, както човек го прави несъзнателно по време на сън.

А усещането на всичко това, което човек трябва да чувства като наближаващо заслепяване, го виждаме изразено в грандиозните думи: «Душата ми е опечалена до смърт!». Христос Исус действително изживява същото, което хората иначе изживяват като един вид умъртвяване, като заслепяване. В Гетсеманската градина той изживява това, което можем да наречем: Напуснатото от душата физическо тяло показва своите собствени състояния на страх.

И всичко, което тогава следва действително, трябва да опише навлизането в Макрокосмоса; «разпъването на кръста» и това, което се изразява с «полагането в гроба». След като Христос наистина изпълнява това, което по-рано се извършва с чужда помощ за три и половина дни в мистериите, след като извършва това, за което е обвинен, понеже казва, че ако този храм бъде разрушен, той отново би го изградил за три дни – с което ясно е посочено извършеното за три и половина дни посвещение в Макрокосмоса – той също посочва, че след тази сцена няма повече да бъде там, където сред физическия свят същността на Христос Исус е затворена, а навън в духа, който прониква мировите пространства. Това обикновено се превежда така: – но дори в лошите преводи на по-новото време то звучи към нас с цялото си величие – Отсега нататък ще търсите съществото, което е родено от човешката еволюция, от дясната страна на Мощта, и ще ви се яви от облаците. Там трябва да търсите Христос, разлят в света като образец на великото посвещение, което човек изживява, когато напусне тялото си и се разлее в Макрокосмоса,... Събр. съч. 123, стр. 145 Окултното развитие на човека и значението му за физическото, етерното, астралното тяло и аза и сл., немско издание 1959 г.

Христос – Мистерия на Голгота

...Каквото се случва на Голгота, посветените могат да възприемат и днес. Хората, които преминат през посвещението, през инициационния принцип, и днес виждат в Акашовата хроника. Авторите на евангелията (без Йоан) също черпят от Акашовата хроника. От сетивния свят не могат да се почерпят правилни сведения за тези събития... Събр. съч. 143, стр. 141 и сл., немско издание 1970 г.

* * *

...Мистерията на Голгота никога не би могла да се случи във висшите светове. Тя няма първообраз във висшите светове, в девахана, а е събитие, което е затворено във физическия свят, понеже включва смъртта. Така и разбирането за нея трябва да се постигне на физическия план. Да, дори към задачите на човека на Земята принадлежи в някоя инкарнация той да стигне до това разбиране... Събр. съч. 132, стр. 90 и сл., немско издание 1979 год.

* * *

...Това, което става факт на външния физически план, има общо с всички надсетивни факти, т.е. че те не могат да се докажат външно. Участвалите в по-късното изработване на евангелията, сами се убеждават в тези събития – с изключение на автора на евангелието на Йоан, който е съвременик на събитието – от констелациите на звездите, защото те много задълбочено познавали взаимовръзката между Макрокосмоса и микрокосмоса. Съдържанието спечелват ясновидски, но убеждението постигат чрез констелациите на Макрокосмоса.... Събр. съч. 132, стр. 92 и сл., немско издание 1979 г.

* * *

...В петък, 3 април 33-та година, в три часа следобяд се извършва Мистерията на Голгота. Става раждането на аза.... Събр. съч. 143, стр. 163, стр. 154, немско издание 1970 г.

* * *

...Мистерията на Голгота призовава на световноисторическия план като мистерия за цялото човечество онова, което на отделни места символично и алегорично сгъстено в ритуал в древните мистерии се извършва като отражение. Сега това става действителност за цялото човечество... Събр. съч. 198, немско издание 1984 г.

* * *

...Каквото изживява душата на всеки стремящ се към посвещение човек, Христос Исус го извършва до тялото, следователно просто на друго ниво. Понеже Христос не като земен човек, а като Слънчево същество в тялото на Исус от Назарет извършва това, което древният посветен в мистериите е изживявал в душата си, но прониквайки цялата човешка природа. Христос Исус го извършва в Мистерията на Голгота. възкръсването на Христос се извършва въпреки смъртта на тялото, въпреки разтварянето на тялото на Исус от Назарет в смъртната Земя, понеже Христос се издига по-високо, отколкото е можела душата на кандидата за посвещение.

Тялото на кандидата за посвещение не е стигало до толкова дълбоки области на подсетивното, както го прави Христос Исус. Затова кандидатът за посвещение не се изкачва толкова високо, както Христос при възкресението, но освен тази разлика относно мировото значение, древното посвещение се извършва като исторически факт на свещеното място на Голгота... Събр. съч. 233a, стр. 110 и сл., немско издание 1980 г.

 

Христос

 

* * *

...Нека да си представим акта на инициацията, разпрострян над цялата Земя. Да си представим цялата Земя като един вид съзнателно живо същество, каквото тя е в действителност, и тогава да си кажем: До Мистерията на Голгота в течение на историческото развитие на човечеството Земята е нямала своя висш аз. Този висш аз навлиза в човека Исус от Назарет чрез Йоановото кръщение на река Йордан и от извършването на Мистерията на Голгота е действащият импулс в земния живот. Чрез това земният живот получава своя висш аз... Събр. съч. 198, стр. 232, немско издание 1984 г.

* * *

...Луцифер не притежава тенденцията и стремежа да поведе хората чрез своите действия по наклонена плоскост, а да се опълчи срещу горните богове. Той искал да победи своите врагове, а не да поведе хората по наклонена плоскост. Човекът е включен в тази борба между боговете от началото на земното развитие. Това е нещо, което боговете имали да уреждат във висшите светове едни с други, но поради кавгата на боговете, хората са въвлечени по-дълбоко в света на материята, отколкото трябвало да стане. Сега боговете отново трябва да създадат равновесието, компенсацията за това. Трябвало е хората отново да бъдат издигнати нагоре, да се поправи направеното от Луцифер. Само чрез едно божествено дело е можело да се направи това.

Смърт има само на Земята. Във висшите светове има само преобразяване, метаморфози. Но смъртта се дължи на това, което навлиза в хората чрез Луцифер и ако не е било направено нещо от страна на боговете, цялото човечество все повече би било вплетено в една водеща до смъртта тенденция. От страна на боговете трябвало да се извърши една жертва: Един от тях трябвало да слезе и да изживее смъртта, която може да бъде изживяна само между земните деца, като уравняващо луциферичните дела действие. И от тази божествена смърт се излъчва силата, която навлиза в човешките души и отново може да ги издигне от мрака, в който те са навлезли чрез луциферичните действия. Това не засяга хората директно, те наблюдавали едно божествено събитие. Не е за чудене, че това, което е работа на висшите светове, не може да бъде предадено с физически средства, защото то надхвърля физическия свят... Събр. съч. 130, стр. 285 и сл., немско издание 1962 г.

* * *

...Взаимодействията на ариманичните и луциферичните сили (ариманичните като следствие на луциферичните) води дотам, че по времето на Мистерията на Голгота човечеството на Земята би следвало всъщност да измре. И чрез това, което се случва с Мистерията на Голгота, човечеството е спасено, така да се каже, от измирането. Физическото тяло на човека получава съответна освежаваща сила. Чрез Мистерията на Голгота отново били разпалени растежните и оздравяващите сили на физическия човек. Чрез това е дадена възможност човек да получи импулс в състоянията на сън, който иначе не би получил. По време на отделянето на астралното тяло и аза в съня, именно Христовата сила въздейства на тези хора, които се подготвят чрез необходимото душевно съдържание по подходящ начин за заспиването... Събр. съч. 224, стр. 148 и сл., немско издание 1966 г.

* * *

...Когато наближава този преломен момент, боговете от висшите йерархии си казват: „Ние изгубваме възможността нашите служители да навлизат в човешките души. Поради това, че не можахме да спрем Луцифер и Ариман, сме в състояние да действаме с нашите служители само до този момент. След него в човешките души се пораждат сили, които не могат повече да се дирижират от ангели, архангели и архаи. Хората ни се изплъзват чрез силите на Луцифер и Ариман.“ Тогава се поражда решението да се изпрати долу Слънчевият дух и да се пожертва, за което се казвало: „Отсега-нататък той трябва да избере друга съдба, вместо да остане в съвета на боговете. Той ще слезе на сцената, където живеят човешките души. Сега Той навлиза в земната аура чрез портата на Исус.“ Така че ние имаме не само един човешки проблем, а един проблем на управляващите Земята богове... Събр. съч. 148, стр. 313 и сл., немско издание 1980 г.

* * *

...По отношение на всичко останало на човечеството му е предоставено свободно да търси исторически сведения, но по отношение на Мистерията на Голгота историческите сведения никога няма да ползват човека, а хората ще са принудени да разберат това важно събитие на Земята не по физическо-исторически начин, а да започнат с духовно разбиране. Който не иска да разбере Мистерията на Голгота без исторически документи чрез духовното разбиране на нашето земно развитие, той няма да го разбере. Това е волята на боговете. Относно най-важния земен въпрос човечеството ще е принудено да се обърне към духовността. То ще може да разбере Мистерията на Голгота само когато се издигне до духовното схващане на света, иначе тя винаги ще бъде исторически оспорвана... Събр. съч. 182, стр. 24 и сл., немско издание 1976 г.

* * *

...Някога преди Мистерията на Голгота Земята имала атмосфера, в която се намирала душата, принадлежаща към душевността на човека. Сега Земята има атмосфера, изпразнена от душевното, принадлежащо към душевността на човека. Но затова пък същата душевна същност, която някога била във въздуха, сега се намира в светлината, която ни облива от сутрин до вечер. Това става възможно чрез факта, че Христос се свързва със Земята. Така в течение на земното развитие въздухът и светлината се променят и духовно-душевно... Събр. съч. 194, стр. 115, немско издание 1983 г.

 

Страхът на Христос

...Образът на Христос в Гетсеманската градина застава пред нас, както той изживява страха в невероятно засилена степен, която сами трябва да почувстваме по пътя на познанието, страха, който кара да избие кървава пот на челото му. Тази картина се появява пред нас в определен момент от нашия окултен път без външни свидетелства... Събр. съч.131 От Исус към Христос (1911) издание 1958 г.

Извадките са по предложение на Нели Хорински