Д-р Инго Юнге: КОСМИЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ И КАРМА - МОСТ КЪМ СЪВРЕМИЕТО

Submitted by admin 2 on Нед., 19/12/2021 - 13:41
Инго Юнге

КОСМИЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНТОСТ, НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ И КАРМА - МОСТ КЪМ СЪВРЕМИЕТО

Лекция на д-р Инго Юнге, гр.Олденбург, Германия

Скъпи приятели,

Ако искаме да разберем всичко, което се случва сега, да разберем причината за цялата жестокост на продължаващата борба, се нуждаем от дълбок поглед върху цялата широта на историческия хоризонт. Всичко, което се случва сега, е планирано, но то е планирано до средата на 21-ви век. Това е планът на тайните ложи. Обаче, изключителната алчност на властващите ги принуди да бързат. И всичко, което се случва сега, всичко, което се случва, изглежда просто ужасно! Очевидно е, че случващото се, е излязло извън контрола на тези, които започнаха и планираха всичко.

Наскоро прочетох сравнителна статистика за Германия. Оказа се, че имаме най-високи данъци, най-скъп ток и най-малка пенсия. Виждаме дълбоко разделение в социално-икономическата сфера.

Вече споменах в лекцията си, че по времето на Карл Велики в Европа едва започват да се преподават и да се разбират първите основи на граматиката, когато в двора на Харун ал Рашид научното мислене достига необикновени висоти. И вече говорих за това как това научно мислене е въведено в европейската култура, първо по един войнствен начин, чрез опити за завладяване на Европа, а след това и чрез процесите на прераждане. Имената, известни по целия свят, като Коменски и Франсис Бейкън, са резултат от арабските прераждания. Така това мислене и тази култура се настаняват в европейската среда. Напомням ви за това, за което говорихме миналия път.

Но нека да направим историческа крачка назад и да разгледаме всички онези събития, случили се хиляда години преди раждането на Христос. Това е по време на управлението на Гавраил, който е отговорен за връзките между поколенията и тяхното предаване. Докато четем Библията, виждаме списък от поколения. Вече казахме, че всички тези вериги от поколения от Авраам до Исус следват специални ритми. Те съответстват на движенията на Луната, Меркурий и Юпитер. И можем да наблюдаваме действието на тези ритми навсякъде. 49 тук се умножава по 354. Това е броят на лунните години. Но това са и периоди на промяна в управлението на Архангелите. Цялата смяна на поколенията от Авраам към Исус е резултат от космически процеси. Всички тези процеси са устроени така заради движението на Христос към Земята.

Смяната на поколенията е синхронна с пътищата на планетите. Гавраил е отговорен за смяната на поколенията. Архангел Гавраил управлява бременността и раждането. Той е този, който съобщава на Мария вестта за раждането на Исус. Това е негов дълг. Именно той свърза поколенията на Исус, приспособявайки рода към хода на планетите. По време на неговото управление – 955 г.пр.н.е. – 601 г.пр.н.е. – се случва нещо специално.

През 800 г.пр.н.е. Юпитер и Сатурн съвпадат в знака на Стрелец. Тази връзка коренно променя съзнанието на хората. До този момент хората са имали съзнателен спомен за живота преди раждането в материалния свят. Те лесно можели да си спомнят живота си с Ангелите и Архангелите, с йерархиите. И този спомен бил толкова естествен, колкото може да бъде споменът ни за това, което сме правили вчера. И ето, че този спомен за живота преди раждането изчезва. Хората престават да познават и разбират собствения си произход. Способността да се помни животът в духовния свят е загубена. Всичко изчезва.

И можете да си представите за момент какво внезапно чувство на страх и безпокойство обзема хората. Свърза ги ужасният страх от смъртта. Преди това са знаели и разбирали целия си произход, как е устроен и уреден небесният им дом. Те  са знаели кой е Христос, знаели са, че ще го срещнат след смъртта. Това знание е изчезнало.

През 747 г.пр.н.е. е основан град Рим. Тогава започва периодът на новата култура. Свързва се с епохата на Овена, която продължава до 413 г.пр.н.е. Следва епохата на Риби. И така, през 800 г.пр.н.е. имаме първото значимо събитие, което е важно за съзнанието на хората. Съвпадът на Юпитер и Сатурн в Стрелец се повтаря на всеки 800 години. Планетите се свързват отново по време на Смяната на епохите, през нулевата година. Тук се случва промяна в мисленето, т. нар. Мистерия на Голгота, когато Христос започва да прониква в човешките души и да заживява в сърцата им. Хората се освобождават от робството на груповата душа и придобиват индивидуални уникални качества. Те все още не могат активно, самостоятелно да действат в духа на това състояние, но промяната вече е настъпила.

Минават още 800 години и отново Юпитер се свързва със Сатурн в знака на Стрелец. Тази промяна е свързана с Махаил. Той следва след Гавраил. Махаил управлява мистериите. Той е слънчев Архангел, стоящ пред Христос. До този исторически момент Михаил отговаря за космическата интелигентност на Земята. Той следи за правилното, постепенното развитие на мисленето на хората на Земята. Преди мистерията на Голгота хората не са имали възможност за индивидуално и самостоятелно мислене. Началото му съвпада с гръко-римската култура и постепенно започва да се установява.

Пример за такова усвояване е раждането и развитието на философията. Мисленето има два пътя на развитие. Има и такива, на които Михаил преподава директно. Той има връзка с посветените.

Един от тези посветени е Платон. Хората от този кръг се наричат ​​платоници. Това са хора, които са приобщени към знанието на космическата интелигентност. Но има и друг кръг от хора, които живеят в епохата на Александър Велики. Всички познават Аристотел. В мисленето си той се опира на силата на собствената си логика. Когато веднъж се опитва да обясни на Александър Велики основните принципи на своята философия, Александър се оплаква и в отговор казва: „Ти сякаш трошиш костите на черепа ми“. Това е началото на интелектуалното, логическото мислене.

Тези два вида мислене – платониците, които по-късно стават християни, и аристотелиците – имат свое собствено териториално разпределение.

Започват навсякъде да се създават школи. Връх на това мислене може да се нарече Шартърската школа през 13-ти век. Така космическата интелигентност, вдъхновена от Михаил, намира своето разпространение на Земята. Но през 800г.сл.Хр. отново става промяна. Потокът на космическата интелигентност спира. И от този момент нататък мисленето на Земята започна да се извращава. То стана жертва на орди от ариманични същества. Доказателство за това извращение е забраната на духа, провъзгласена на вселенския събор в Константинопол през 869 г.

В този момент е необходимо да се направи малко отклонение и да се обърне внимание на реда на смяната на Архангелите. Гавраил отговаря за приемствеността на поколенията и чистотата на кръвта. След него е Михаил, който открива космическата интелигентност за хората. През периода на Смяната на епохите управлява Урифиел, той е духът на Сатурн. Този ред е подобен на реда на дните от седмицата, но върви в обратна посока – понеделник, неделя, събота...

Времето на управлението на Урифиел е много трудно. Това е връзката със Сатурн, известен с характера си на „косач“. През 107г. управлението на Архангела се променя и идва Анаил. Това е Архангелът на Венера, даряващ на хората любов. След него християнството става сърдечно. То придобива ново духовно качество. Започва да се разпространява на изток, преминавайки през Сирия до Персия. Това е периодът от време преди превръщането на Гондишапур в център на черната магия. Сърдечното християнство възниква по времето на управлението на Анаил. Можем да кажем, че това е най-високото ниво на развитие на християнството, особено на Изток. Обикновено, когато говорим за християнство, се сещаме за Италия и Рим. Обаче най-високата си точка на развитие християнството достига в Сирия. В същото време, под натиска на римляните, гръцките философи емигрират в Сирия.

 

Христос

 

Но в периода на управлението на Харун ал Рашид се извършва арабизация на мисленето. Чистото мислене на Аристотел е покварено. То се арабизира и се озовава в Европа. Разпространението на това мислене става не само чрез завоеванията, но и чрез прераждането на арабските мислители в европейската среда.

От 416 до 816 г. управлява архангел Захариил. Започва загуба на интелигентността в поредица от важни събития. Папата от онези времена, Николай, усеща и разбира възможността за загуба на властта от църквата. Това е подобно на онова, което се случва днес. Хората се стремят към Христос, а не към папата. Благодарение на развитието на сърдечното мислене сред християните започва да се появява ясновидство.

Отговорът на църквата на това предизвикателство е тоталната чистка на езотеричните школи и преследването на ясновидците. Създаден е и комитет за преследване на ясновидците. Той се заема с тяхното идентифициране и унищожаване. Но много ясновидци успяват да се измъкнат от преследването. Те преминават през Испания до Ирландия, където са съхранени култовите мистерийни центрове.

Има и такива, които успяват да създадат езотерични центрове в северната част на Русия. Като цяло папа Николай се проваля. Но неговият наследник по дух е Григорий VIII, който въвежда нов календар и по този начин се отказва от Възкресението, поставяйки началото на годината на 1 януари. Това е направено, за да могат хората да загубят връзка с основополагащ момент на християнството. В същото време управлението на християнството става механично, бюрократично, църковно. Анаел е последван от Захариел 461-816 г. Захариел е Архангелът на Юпитер, който управлява мъдростта. Тук трябва да помним, че владетелят на мъдростта е Луцифер. Луциферическа мъдрост.

Подготовката за Вселенския събор в Константинопол през 869 г. е под най-силното влияние на луциферическата мъдрост. Това се дължи на загубата на управлениено над космическата интелигентност от Михаил. И само защото времето на епохата на Архангела е предопределено, човечеството не се среща с участта на тоталното варварство. Рудолф Щайнер описва подробно тези ужасни събития в съдбата на човечеството.

През 816 г. Рафаел става управляващ Архангел. Той успява да смекчи пагубното влияние на Вселенския събор. Успява да спаси християнските идеали, ценности и достойнство. Не се случва тотална арабизация на християнството. То не се превръща в отпечатък на арабската култура. Подчинението е в основата на исляма. Човекът в исляма трябва безпрекословно да се подчинява на авторитета на висшето ръководство.

Но нека да направим крачка назад и да погледнем какво се случва през 650 г. Това е периодът на зората на исляма и времето на появата на Сорат. През 1323 г. той се появява отново. През 1998 г. това се повтаря.

Ритъмът на проявленията на Антихриста на Земята трябва да бъде внимателно обмислен. Всичко започва с Мистерията на Голгота, с преодоляването на Сорат от Христос. Той се появява на Земята на всеки 666 години. Следователно със смяната на Архангелите и пристигането на Архангел Самаил през 1170 г. става идването на Антихриста. Има влияние на силите на Марс и се случват ужасни неща. Инквизицията преследва хората, които са инакомислещи. Тамплиерите са унищожени. Но Самаил е заменен от Габриел. В същото време, в резултат на събитията на Константинополския събор през 869 г., шестима Архангели отстъпват от Христос.

В епохата на Риби Гавраил не служи на Христос, а на Ариман. По време на неговото управление природните науки започват да се развиват бързо.

Създатели на естествените науки са йезуитите. Те формулират повечето от основните закони на природните науки. Всички тези теории - за вълните или предаването на наследствените черти - всичко това се случва по време на управлението на Габриел. Осъществява се ариманизация на космическите процеси. Изначалната космическа интелигентност пада под властта на Ариман. Веднага възникна необходимостта за противопоставяне на тези процеса. В духовния свят е направен опит да се свържат двата вида мислене заедно – платоническото и аристотелианското.

Мистериите на Древна Гърция трябвало да бъдат свързани с логическото мислене. Но Европа вече била арабизирана в мисленето си и за аристотелиците било изключително трудно. Броят на платониците също бил ограничен. Имало високо образовани хора, но те били твърде малко. Школата в Шартър вече беше спомената тук като пример. В тази школа, започвайки от 12-ти век, се преподава истинското християнство. А през 13-ти век в духовния свят се състои голяма космическа конференция. Можем да кажем, че това е своеобразен небесен събор.

По това време на Земята хората се бият и враждуват, а на небето се провежда мирна конференция. Нейните участници са платониците в духовния свят, представители на школата в Шартър и аристотелицете, на които им предстои да се въплътят в земния свят. Решено е платониците да съпътстват развитието на Земята от духовния свят. А аристотелиците е трябвало да развиват интелигентността в земния свят. Това е решението на небесния съвет през 13-ти век. Така на Земята възниква Доминиканският орден. Това бил орден на представители на учението на аристотелиците. Те стават основоположници на Схоластиката.

В наши дни Схоластиката има негативен образ. Възприема се като красноречива софистика. Схоластиците стоят в основата на една тенденция, която по-късно започва да се нарича реализъм. Те съчетавали духовното мислене с реалностите на земния свят. Това е сравнимо с онова, което прави антропософията. Тя разглежда процесите, протичащи в земния свят, от гледна точка на духовния свят.

Но схоластиците са принудени да отстъпят под натиска на католическата църква и арабското мислене. Противниците на схоластиците са представители на ариманичното мислене – на номинализма. Номинализмът действа и в наши дни. Той по принцип е основата на това, което се преподава в училище. Като завършили училище, всички ние сме представители на номинализма.

Рудолф Щайнер често си припомня философа Винсент Кнауер, който обяснява принципа на номинализма на своите слушатели съвсем просто: Номиналистите възприемат явленията на света като наименования. Техните неща не са същности, а названия. Например вълкът за тях не е същество, а понятие. И овцете също. И тук Кнауер посочва парадокс в мисленето на номиналистите. Какво се случва, ако вълкът дълго време се храни изключително с овче месо?

Изхождайки от принципите на номинализма, може да се заключи, че вълкът трябва да се състои от атоми на овца. Но в действителност това не се случва, защото не понятието за вълк е действителност, а неговата същност. Т.е. това, което е той в действителност. Понятието трябва да отразява реалността.

Но днес номинализмът цари навсякъде и всичко истински духовно се счита за фантастика и измислица. И въпреки че днес антропософията е на повече от 100 години, номинализмът все още властва в науката. Аристотелиците са водили война с този вид ариманично мислене, но тъй като Михаил вече не управлява интелигентността, за тях тя се оказва много трудна. И тъй като аристотелиците не успяват да насочат европейското мислене по здравословен път на развитие, в духовния свят е взето решение за нов диалог между платониците и аристотелиците. Това се случва в края на 18-ти и началото на 19-ти век. Тогава са дадени най-силните имагинации на бъдещите светове и тези два типа мислене се сливат в едно.

Тук трябва да се отбележи, че днес в средите на антропософите се прави грешка, когато се твърди, че платониците и аристотелиците са разделени. Всъщност представители на тези две течения съжителстват в мир и хармония. Въз основа на тази съгласуваност в духовния свят се е извършил култов акт на подготовка за развитието на ново християнство. Кристиан Розенкройц е пример за това ново християнство. В това отново виждаме ритъма на 800 години, когато от 1600 г. се появяват неговите манифести.

Това е направено за развитието на новото християнство. Заедно с прехвърлянето на архангелското управление от Гавраил на Михаил през 1879 г., аристотелиците и платониците създават нещо ново на Земята. Рудолф Щайнер нарича това третият призив.

Първият призив е в гръмовния глас на планината Синай. Вторият призив е "Покайте се!" на Йоан Кръстител. Антропософията е последният призив. И с края на Тъмната епоха, през 1899 г., Рудолф Щайнер започва да преподава антропософия. Заедно с това съществата на Вулкан се връщат на Земята, за да дадат подкрепа на антропософията. Рудолф Щайнер казва, че до края на 20-ти век антропософията трябва да достигне най-високата си точка, за да спаси Европа и света. Обаче, антропософите правеха това, което им харесва, вместо това да приемат антропософията. Те се бореха помежду си за власт и влияние, стъпвайки на интриги и завист. Всичко това беше смесено с антропософията. И дори първият Гьотеанум изгоря. Днес може да се каже, че това, което Рудолф Щайнер изискваше, не беше въплътено в живота. Всичко, което Ангелите трябваше да предадат на хората, всичко се изврати.

Вижте какво наистина се случва. Технологиите са в услуга на войната и терора. Медицината осакатява хората. Любовта е извратена в секс. И остана само малка група хора, способни да видят и разберат всичко, което се случва сега.

Но нека сега повторим всичко, което беше казано по-рано: през 800 г.пр.н.е. човечеството изгубва спомена за живота преди раждането. По време на Смяната на епохите човек става свободен в собствената си индивидуалност. През 800 г.сл.Хр., Михаил губи властта си над космическата интелигентност. През 14-ти век се взема решение за мисията на аристотелиците и запазването на контрола над интелигентността. Появява се школата на схоластиците и се прави опит да се обоснове духовната култура в земния свят с помощта на реализма. Ариманичните сили оказват най-силна съпротива на този акт. Затова трябва да разберем и почувстваме ситуацията, в която се намираме сега. Можем да кажем, че претърпяхме сериозен провал и не успяхме да осъществим планираното.

Помислете за тези, които са родени в началото на 19-ти век. Гьоте загатва в „Приказката за змията и лилията“ за появата на антропософията. Кой може да разбере Гьоте днес, освен тези, които четат произведенията на Рудолф Щайнер?

Ще можем да се справим с това, което се случва сега, само когато придобием правилно и сериозно отношение към антропософията. Антропософията е последният шанс за човечеството да предотврати краха и да не загине.

Превод: Дорина Василева