Антропософска терапия с пеене, четвърти обучителен модул, 6 - 10 октомври 2017 г., гр.София

Submitted by admin 2 on Ср., 12/07/2017 - 15:29
Терапия с пеене, България

Скъпи приятели, предстои поредният, четвърти модул от обучението по антропософска терапия с пеене. Поради интереса към темите и методиката, със съгласието на преподавателите и общността, в модула могат да вземат участие хора, които са извън основното ядро от участници. Който желае може също така да подкрепи с дарение обучението, което в своята цялост се състои от 15 модула.

Програма

06.10.2017 (петък)

18.30 – 21.00

- Среща на всички участници и лектори; пеене;

- В началото на четвърти модул – преглед на изминалите месеци и домашната работа;

- Въпроси и отговори – организация

07.10.2017 (събота)

09.30 – 10.00 – Пеене (Т.Ригас)

10.00 – 11.30 – Четирите тела в човешкото същество (д-р Класен)

11.30 – 11.45 - Пауза

11.45 – 13.30 – Феноменология на музиката и музикална теория (T.Mайвалд)

13.30 – 15.00 - Пауза

15.00 – 15.30 – Пеене (T.Ригас)

15.30 – 16.30 - Четирите тела в човешкото същество (д-р Класен)

16.30 – 16.45 – Пауза

16.45 – 17.45 – Феноменология на музиката и музикална теория (T.Mайвалд)

17.45 – 18.15 - Пауза

18.15 – 20.00 – Терапия с пеене (T.Ригас)

20.00 – 20.15 – Пауза

20.15 – 21.00 – Поглед към деня, въпроси и отговори (към тримата лектори), пеене

08.10.2017 (неделя)

09.30 – 10.00 - Пеене (Т.Ригас)

10.00 – 11.30 - Четирите тела в човешкото същество (д-р Класен)

11.30 – 11.45 - Пауза

11.45 – 13.30 – Феноменология на музиката и музикална теория (T.Mайвалд)

13.30 – 15.00 - Пауза

15.00 – 15.30 – Пеене (T.Ригас)

15.30 – 16.30 - Четирите тела в човешкото същество (д-р Класен)

16.30 – 16.45 – Пауза

16.45 – 17.45 – Феноменология на музиката и музикална теория (T.Mайвалд)

17.45 – 18.15 - Пауза

18.15 – 20.00 – Терапия с пеене (T.Ригас)

20.00 – 20.15 – Пауза

20.15 – 21.00 – Поглед към деня, въпроси и отговори (към тримата лектори), пеене

09.10.2017 (понеделник)

09.30 – 10.00 - Пеене (Т.Ригас)

10.00 – 11.30 - Четирите тела в човешкото същество (д-р Класен)

11.30 – 11.45 - Пауза

11.45 – 13.30 – Феноменология на музиката и музикална теория (T.Mайвалд)

13.30 – 15.00 - Пауза

15.00 – 15.30 – Пеене (T.Ригас)

15.30 – 16.30 - Четирите тела в човешкото същество (д-р Класен)

16.30 – 16.45 – Пауза

16.45 – 17.45 – Феноменология на музиката и музикална теория (T.Mайвалд)

17.45 – 18.15 - Пауза

18.15 – 20.00 – Терапия с пеене (T.Ригас)

20.00 – 20.15 – Пауза

20.15 – 21.00 – Поглед към деня, въпроси и отговори (към тримата лектори), пеене

10.10.2017 (вторник)

09.30 – 10.00 – Пеене (Т.Ригас)

10.00 – 10.45 - Четирите тела в човешкото същество (д-р Класен)

10.45 – 11.00 - Пауза

11.00 – 11.45 - Феноменология на музиката и музикална теория (T.Mайвалд)

12.00 – 13.00 - Терапия с пеене (T.Ригас)

13:00 – 14:00 – Поглед назад към четвърти модул, въпроси и отговори, поглед към следващия модул

 - Край на четвърти модул

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Теодорос Ригас - антропософски музикален и гласов терапевт, работи като антропософски терапевт в болница в Хамбург, в отделение по вътрешна и интегративна медицина; развива активна дейност като певец, преподавател по пеене и лектор;

Д-р Йорн Класен – дългогодишен лекар в клиника "Щефанплац" – Хамбург, със специализации по вътрешни болести, антропософска медицина, лечебна педагогика; природолечение; преподавател в медицински семинари и семинари по терапия чрез пеене в Швейцария, Чехия и Русия.

Торбен Майвалд - композитор и челист, преподавател по музикална история и феноменология в няколко семинара за лечение и лечебно пеене, съосновател на антропософско издателство "Видар" и автор на книги.

Таксата за модула е 150 лв. Срокът за плащането й е 5.09.2017 г.

Място: читалище "Проф.Андрей Стоянов", ул."Искър" 62

 

Банкова сметка за дарения

В левове: Банка ДСК

BIC: STSABGSF

IBAN: BG04 STSA 930000 1947 2768

Основание: дарение терапия чрез пеене

Сдружение по антропософска лечебна педагогика и

социална терапия

Контакти:

Дорина Василева: dorina69@abv.bg, тел.0887 615 732

САЛПСТ: www.oporabg.com