Рудолф Щайнер: РОЛЯТА НА СЪЩЕСТВОТО ХРИСТОС В КОСМИЧЕСКО-ЗЕМНАТА ЕВОЛЮЦИЯ (5)

Submitted by admin 2 on Нед., 14/11/2021 - 15:04
Мадоната с Младенеца

Христос – поява в етерния свят

…Ако това, което хаотично се разиграва в дълбочината на душите, се изрази с ясни думи, ще е следното: В душите има стремеж отново да се разбере Мистерията на Голгота. Търси се ново изживяване на Христос. По необходимост ние стоим пред новото изживяване на Христовото събитие. В неговия първообраз то е изживяно с остатъците на старите наследени душевни способности и понеже от 15-то столетие те вече са изчезнали, то се предава по традициия. Едва в последната третина на 19-то столетие настъпва пълното затъмнение. Няма повече стари наследени качества. На мястото на помрачаването на човешките души е необходимо отново да се появи светлина. Духовният свят трябва да се изживее... Събр. съч. 217 Духовните въздействия в съвместния живот на старите и младите поколения. Младежки педагогически курс, Щутгарт (1922), стр. 38сл., немско издание 1988 г.

* * *

...Ако човек търси Христос Исус по външно исторически начин, не може да го намери. Той трябва да го търси по пътя на духовното изследване. Там със сигурност ще го намери. Ще намери историческото събитие на Голгота. Защо? Историческото събитие на Голгота встъпва в развитието на човечеството в свобода, разбирана в много по-висш смисъл от други исторически събития, и това породено от свободата събитие следва да пристъпи към човека в нашата епоха, като той го приеме само във вътрешна свобода, така че нищо да не го заставя да го приема. За това, за което има исторически доказателства, човек не е свободен да го приеме. За което липсва външно историческо доказателство, се приема само поради духовни основания, а на духовното равнище човек е свободен. Човек става християнин чрез свободата.

И именно това е, което е необходимо да се разбере в сегашната епоха, че християнин може да се стане само изхождайки от пълната свобода, а не човек да е заставен от исторически документи. В нашата епоха християнството трябва да спечели онази истина – това време е предопределено – чрез която то ще стане великия импулс на човешкото разбиране за свободата. Към фундаменталните истини на нашето време принадлежи да се разбере, че доказателствата за християнството трябва да се търсят в духовния свят... Събр. съч. 179 Историческа необходимост и свобода. Влияние върху човешките съдби от света на мъртвите, Дорнах (1917), стр. 116сл. немско издание 1977 г.

* * *

...Но в етерно тяло Христос се намира непрекъснато в етерната атмосфера на Земята. И понеже хората ще се развият до етерното виждане, затова ще го виждат. Новопоявяването на Христос следва от това, че хората ще се издигнат до способността да виждат Христос в етерния свят. Това очакваме в нашето преломно време... Събр. съч. 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 51, немско издание 1977 г.

* * *

...Това дори е най-важното събитие, което днес (1910 г.) се дава на ясновидски обучения човек: че той ще види Христос в духовната атмосфера на Земята. Понеже тази способност ще се появи през това време при по-голям брой хора, тези хора, които чрез естественото виждане непосредствено ще могат да съзерцават Христос в етерното си тяло, ще могат да общуват с него като с физическа личност. Христос няма да слезе втори път във физическо тяло, а хората ще се издигнат чрез своите способности в етерния свят, където той днес се появява. Христос ще се появи отново в областта на тяхното разширено изживяване... Събр. съч. 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 72. немско издание 1977 г.

 

Христос

 

* * *

...Това Христово събитие няма да е само събитие, което ще задоволява трансценденталното любопитство на хората, а преди всичко ще е събитие, което ще постави пред човешките души изискването за ново разбиране, за новото разбиране на целия Христов импулс... Събр. съч. 175 Градивните камъни за разбирането на Мистерията на Голгота. Космически и човешки метаморфози, Берлин (1917), стр. 123, немско издание 1982 г.

* * *

...При хората ще се развият такива способности, че те ще възприемат Христос в астралния план като етерен образ, както се случва с Павел пред Дамаск. Това събитие на възприемането на Христос чрез развиващите се постепенно при човека висши способности в продължение на следващите три хилядолетия започва през нашето 20-то столетие. От тук нататък тези способности ще се проявят постепенно и през следващите три хилядолетия ще се изградят при достатъчно голям брой хора. Това означава, че достатъчно голям брой хора ще знаят чрез виждане във висшите светове, че Христос е реалност, че той живее; те ще видят как той живее сега. И те ще опознаят не само как той живее сега, а като апостол Павел ще се убедят, че е умрял и възкръснал. Но основата за това не може да се положи във висшите светове, тя трябва да се положи във физическия свят. Събр. съч. 132 Еволюцията от гледна точка на истината, Берлин (1911), стр. 89, немско издание 1979 г.

* * *

...Казва се, че Христос ще се появи в облаците – с това се има предвид, че той ще се появи в астралното поле в етерен образ. Трябва обаче да се подчертае, че в тази епоха той ще може да бъде виждан само в етерно тяло... Събр. съч. 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 116сл., немско издание 1962 г.

* * *

...Това единство на органите (всъщност всеки сетивен орган е дихателен орган) се постига само с разбирането на Мистерията на Голгота. Само това може да ни направи способни да чувстваме цялата природа морално. Когато тогава погледнем към облаците и видим да проблясва светкавица, ще можем да видим в нея Христос в етерен образ. Това ясновиждане някога ще настъпи за всеки човек, било по-рано или по-късно. Само Отец знае деня и часа, както казва евангелието... Събр. съч. 265 За историята и от съдържанията на познавателно култовия отдел на езотеричната школа от 1904 bis1914 (1906-1924), стр. 361, немско издание 1987 г.

* * *

...Новопоявяването на Христос означава той да бъде виждан свръхсетивно в етерното си тяло. Поради това всеки, който иска да следва правилния ход на развитието, трябва да постигне способността да вижда с духовните си очи. Няма да има никакъв напредък в развитието на човечеството, ако Христос трябва още веднъж да се появи във физическо тяло. Следващия път той ще се разкрие в етерно тяло... Събр. съч. 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 77, немско издание 1962 г.

Извадките са преведени и предложени от Нели Хорински