Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (4)

Submitted by admin 2 on Съб., 18/09/2021 - 08:37
Етерно тяло

Видове етер

Жизнен етер

…Жизненият етер е всъщност оживяващият елемент в цялата органична същност. Този етер е общо взето намираща се в Универсума същност и като такава не може естествено да се възприеме непосредствено с физическото зрение… 313.30

* * *

…На жизнения етер се дължи способността за възпроизвеждането… 11.115

* * *

…Преди човек да се роди на Земята, той е душа, астрално същество. Като такова той се намира (някога) на Земята. Обгърнат е с извънредно фина субстанция, най-финия етер. Астралните човешки същества се свързват с този етер. Те отпечатват своята същност в този етер, така че той става отпечатък на астралното човешко същество… 11.113

* * *

…От световното пространство на Земята протича живот и се обхваща от съществата. Той идва от духовете на мъдростта (кириотетес)… 121.94

* * *

…Както в звука като по-висше съдържание, като вътрешна душевност лежи словото или смисълът, така и жизненият етер е свързан със смисъла, словото, същото, което в по-късната персийска култура е наречено «Honover», а евангелистът Йоан го нарича «Logos», изпълнен със смисъл звук, присъщ на Слънчевото същество… 123.238

* * *

…Не вода, а една своеобразна субстанция наистина прониква в регулирани потоци областта на девахана, с цвят, който може да се сравни с младите цветове на прасковата през пролетта. Това е течащ живот, който прониква целия девахан. Това, което тук долу (на физическия план) се разпределя в отделните хора и животни, горе се намира като един вид течен елемент. Можем като пример да си представим разпределението на кръвта в човека… 99.39

* * *

…В този океан на девахана посветеният се потапя в бликащия извор на всякакъв живот. Той съзерцава този живот като невероятна мрежа от потоци, които пронизват всичко. Същевременно го изпълва непознато и съвсем ново усещане. Той чувства как започва да живее в металите. Карл фон Райхенбах открива този феномен при сензитивни личности, които е карал да познават обвити с хартия метали. Съществата, които се срещат в тази област, са същите, които Дионисий Ареопагита нарича архангели или оживяващи металите… 94.81

* * *

…Жизнената сила е закотвена в жизнения етер… 171.299

* * *

…Земята е навсякъде обгърната с етер, който съдържа жизнените сили, идващи от Всемирното пространство. Те обхващат веществата на Земята и от тях създават живите същества… 349.21

 

Етерно тяло

 

* * *

…Ариман има особена власт над жизнения етер и химичния или звуковия етер… 272.183

* * *

…При кръщението на река Йордан Христос навлиза в едно човешко тяло и това, което пронизва това човешко тяло, е духовността на музиката на сферите, духовността на космическия живот, това, което е принадлежало на човешката душа през началното ѝ земно време, от което човешката душа е трябвало да бъде изгонена чрез луциферичното изкушение. В този смисъл човекът е сроден с духа. Със своята душа той принадлежи всъщност на областта на музиката на сферите и областта на Словото, на живия космичен етер. И наново му се дава това, от което е бил изгонен, за да може постепенно да се проникне с него… 155.198 и сл.

* * *

…Ние откриваме, че двата горни вида етер – жизнен и звуков етер, макар да се излъчват от Слънцето и да принадлежат към най-фините неща, идващи от Слънцето, не се разкриват непосредствено в земното развитие… 123.61

* * *

…В същата степен както човек се чувства като азово същество, за него изчезва възприятието на проникващия пулсиращ божествен жизнен етер… 123.64

* * *

…През втората половина на атлантската епоха сред човечеството, което вече не може да възприема директните въздействия на звуковия и жизнения етер, се появяват центрове, наречени с право «оракули». Там се обучават учениците и последователите на свещената мъдрост, които, когато първо потискат чисто-сетивните възприятия, постигат възприемането на откровенията на звуковия и жизнения етер. Тази възможност се запазва за истинските центрове на науката за духа и през следатлантската епоха (музиката на сферите на Питагор)… 123.66

* * *

…След смъртта етерното тяло (на човека) се разтваря след определено време в силовите течения на жизнения етер… 94.75

* * *

…Нашите спомени се предават на общия жизнен етер. Както кармата ни е записана в общата мирова астралност, така навън в света се проявява това, което изгражда нашия аз и което познаваме като мисли и чувствени форми… 133.145

* * *

     …По време на гръцко-латинското развитие до 15-то столетие се извършва тясно взаимодействие между жизнения етер и земния елемент, твърдия елемент в човека. И своеобразието на сегашния човек се състои в това, че настъпва разхлабване между жизнения етер и земния елемент. Това, което човек изживява в целия си организъм поради жизнения етер, намиращ се в него, се отделя в нашето време много повече, отколкото през гръцко-латинското време от това, което се изживява чрез земния елемент. Но затова се стига до там, че благодарение на земния елемент изживяванията обуславят чистото виждане във външния свят. Точно защото земният елемент се разхлабва, става възможно насочването на погледа към незатъмнените чрез хипотези прафеномени. И понеже жизненият етер се отделя, в него може да се изживее това, което прониква хората с имагинации, които се коренят в надсетивния свят. То се постига именно чрез това разхлабване… 171.244 и сл.

* * *

…Земният елемент се намира реално в човека – нека изразът правилно да се разбере – всъщност само 5 до 6 процента, защото останалите 95 процента от човека са вода. Този земен елемент, преди всичко наличният в човека метален елемент, е бил силно свързан по времето на четвъртата следатлантска епоха с жизнения етер, който сега е носителят на самостоятелните, свободно издигащи се от душата имагинации… 171.259

* * *

…Вътрешната същност на всичките ни мисли, това, което предава смисъл на мислите ни, принадлежи според етерното си състояние към същинския жизнен етер… 114.157

* * *

…Жизненият етер съществува в своя същински елемент на физическия план. При жизнения етер възприемаме живота. Той се нарича също атомистичен етер, понеже на този план се намира собственият му живот, неговият същински център… 93a.46

* * *

…Когато това, което живее в хармонията на сферите (жизненият етер) го изблъскаме надолу до азурите (в лошия горен девахан), ще се появи още по-ужасна сила, която няма да може още дълго да се държи в тайна (1911). Можем само да се надяваме, че когато се появи тази сила, която можем да си представим като много по-мощна, като най-силните електрични разтоварвания и която непременно ще дойде, че преди тази сила да се даде на човечеството чрез някой откривател, хората да нямат повече в себе си нищо неморално… 130.103

Извадките предложи: Нели Хорински