Споделено от Дарина Шентова: ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧОВЕШКО

Submitted by admin 2 on Вт., 02/09/2021 - 08:41
Теофан Грек

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧОВЕШКО

 

Може и да спим във волята си, но блазе томува, който непрестанно и съзнателно облагородява волята си с чиста мисъл и чисто чувство.

Да обуздаеш силата Илиева;

да я превърнеш в ковък меч

с растителното тяло на лиана;

 

да бъде изработена

стълбата до небесата жилаво и здраво

посредством бдението на Мойсея,

 

опряна на космическите тайни

които не умират, а пулсират!

туп-туп, туп-туп, туп-туп...

10 май, 2003 год.

Събуждаш се сутринта, след като волята ти е пирувала в обятията на духовни същества, поемайки от техните сили, от тяхната сигурност, от тяхната всеотдайна грижа. Събуждаш се и от тебе се излива: да обуздаеш силата Илиева; да бъде изработена стълбата до Небесата жилаво и здраво посредством бдението на Мойсея; стълбата опряна на космическите тайни; тайните които не умират; тайните които днес пулсират с кръвта  в движенията на сърцето…

Горното е излято на един дъх. Останал си без дъх! Издишал си. Въздал си своето дълбоко скрито, измъкнало се от вътрешността ти, за да извърви нов път вън, поднесено на и прието от Духа, както само Духът може  и ще приеме Дъхът, защото са едно.

И ако това словесно мантрично излияние може да се вмести в жанра на поезията, това ще е защото по същество поезията е израз на волята и представлява Духът-Себе. /1/

Поезията е сянков образ на това, което съзнателната душа изживява в духовния свят вечер по време на сън. (Събр. съч. 102, 11 юни 1908 год.)

Това, което си усвоил като представи чрез запознанство и общуване с Духовната наука, използвайки своя интелект в будно дневно съзнание, е отишло в твоята воля през нощта, докато разумът спи. Сутринта, на събуждане, двата полюса интелект и воля, в състояние на полусън, раждат визията за Преображение, зад която стои Христос като една бъдеща  еволюционна задача твоята - и на човечеството.

Трима избрани трябваше да свидетелстват, макар и първоначално оборени от спасителен за немощта им сън, а по-късно изплашени до смърт и ослепени от лъчезарещия Бог Исус Христос, застанал между старозаветните Илия и Мойсей. Нещо се е случило. Какво? Къде са? Съзнанието им е напуснало земята.  Пространството и времето са преодолени, а миналото е станало сегашно, в което отдавна преминалите Мойсей и Илия са живи и присъстват.

Преображение - със съзнанието на небето, в Девакана. Нов епизод, съществена промяна в историческата сцена, където се играе Мистерията на Голгота.  Веднаж случило се, Преображението става за присъстващите откровение, жива картина на заложените в еволюцията на Земята тайни - космическите тайни, които не умират, тайните, които днес пулсират с кръвта в движенията на сърцето.

Христос ни е оставил завет в сцената на планината Тавор, в Преображението пред Петър, Яков и Йоан. Учениците Го виждат между Илия и Мойсей. Илия изразява Пътя към Истината, Мойсей самата Истина, а Христос Живота, който ги обхваща. Затова Христос може да каже: Аз съм Пътят и Истината и Живота.

Пътят към Истината (Илия) и самата Истина (Мойсей), които са обобщени, трансформирани в Живота или Христос… Така целият живот е съсредоточен, осветлен, задълбочен и преобразен в Христос. Той обхваща миналото на човешката душа обратно до първоизточника и преобразува нейното бъдеще до точката на съединение с Бог. Християнството не е само сила на миналото, но и на бъдещето.  (Събр. съч. 94, седма лекция)

Сега, бидейки все още само господари на минералното царство, което преобразяваме за добро или лошо, пред нас стои за овладяване следващото, растителното царство. Ще ни е нужна чистота, която да ни позволява да сътворяваме живот. Как?

Да обуздаем силата Илиева и като един Илия-Михаил да превърнем метала, желязото, меча, който ковем, в растение, в живот без низшите желания. Нали първо сексуалните органи ще се превърнат в растителни. /2/

Но какъв може да бъде един спящ разум, какви може да бъдат виденията му, ни показва шедьовърът на Франсиско Гоя Сънят на разума ражда чудовища. Сън на разум, съвсем изоставен и неподхранван от чистата мисъл? Разум, кълван от прелитащи призрачни птици, напомнящи един друг борец и страдалец, носещ името Прометей?

 

Гоя

 

Фантазията, лишена от разум, създава чудовища; съюзена с разума, тя е майка на изкуството и извор на прекрасното в него. (Франсиско Гоя)

Ако само фантазираме за нещо, това е дейност на интелекта. Чрез мисловните картини, които създаваме сами, силите на онова, за което сме си създали картина, могат да се влеят в нас. (Събр. съч. 266/1, с.270)

Има едно пространство в неустановените преходни състояния на сън и будност в действителността, където правомерно действа фантазията, за да поддържа едно по-чувствено, неограничено от еснафска скованост битие. Фантазията облича в ярки краски или неумолими черно-бели щрихи неовладяната от високи духовни импулси воля, подвластна на жадни за власт демони, напиращи да установят връзка между воля и разум за сметка на осъзнатата етеризация на кръвта./3/

Такъв е пътят, за да стане достъпна за съзнанието космическата тайна, която установява връзката между проливането на кръвта на Голгота и промяната на човешкото същество, за да може да се осъществи етерното преживяване на срещата с Христос, непосредствена задача на настоящето и близкото бъдеще. Нещо, към което съзнателно би трябвало да сме насочили своята воля от миналия век насам.

Така наред с възможността: Сънят на разума ражда чудовища, съществува възможността като пожелание: Сънят на волята и будността на разума в синхрон с фантазията да родят човешко Преображение!

 

Четвърти печат

 

Свидетели сме как в сън волята явява еволюционно Земно пожелание: да впрегнеш силата Илиева (израз на Марс или водата) и да усвоиш мъдростта Мойсеева (израз на Меркурий или твърдта), както е показано в двата стълба от четвъртия печат на Апокалипсиса. /4/

Още: да познаеш космическата тайна на любовта като погълнеш книжката – евангелието на любовта, за да покориш с любов света около себе си, нали светът около теб си ти самият! През горчивината на опита до сладостта на небесното блаженство да се родят от  будността на разума в синхрон с фантазията жизнените сили и душевната субстанция за Човешкото Преображение. Амин! Да бъде!

19 август 2021 год.

Дарина Шентова

* * *

/1/ Събр. съч. 92: 17 октомври 1904 год. - преживяване на Троицата: Творец-Създател/Слово/Дух Свети;

/2/ Събр. съч. 104: 27 юни 1908 год. и  Събр. съч. 101, 21 октомври 1907 год. сутрин и 13 септември 1907 год.

/3/ Събр. съч. 130: 1 октомври 1911 год.

/4/ Събр. съч. 104: 25 юни 1908 год.

Споделено от Дарина Шентова