Рудолф Щайнер: Физическото тяло в контекста на космическото и земното (7)

Submitted by admin 2 on Ср., 14/07/2021 - 15:51
Кадуцей

Физическото тяло и делата на боговете

Нашите физическо и етерно тяло в своята истинска същност, не както ги виждаме като хора, са образи не от нас, не от нашата действителност, а образи, бихме казали, на боговете, които се изживяват, когато подобно на хората извършват своите дела, те създават нашите физическо и етерно тяло и ги водят в развитието им… 175.51

* * *

…Физическото тяло е подчинено на законите, които човек не осъзнава в своя буден аз, а си е усвоил отвън, от майа…143.51

* * *

…Праиндиецът възприемал световните тайни в отражението на човешкото физическо тяло и оттам опознавал прекрасната същност на човешкото физическо тяло. Той опознавал как човешкото физическо тяло е (спомен), образ на паметта, величествения вид памет на целия Макрокосмос. Върху това се е основавал мирогледът на праиндиеца и целият му живот… 300c.192

Физическото тяло и йерархиите

…Човек възприема отвън физическото си тяло, но няма и най-малката власт върху него, той следва всъщност това, което иска стомахът. Ако би трябвало да избира дали да се пребори с тежко болния си стомах или с неморалните си склонности, той би изоставил всички морални усилия и би се погрижил за един здрав стомах. Физическото тяло е проникнато със силите на съществата от по-висшите йерархии… 143.51 и сл.

Физическото тяло и материята

…Сърцето, което имате в момента, няма почти нищо общо с приетата (чрез храненето) материя през последните седем-осем години, а то най-вече произлиза по особено тайнствен начин от космическия етер, който в течение на последните седем-осем години сте сгъстили до гъстотата на сърцето. Вие сте обновили сърцето си и останалите органи, черпейки от етера. Наистина сте се обновили като човек в течение на последните години и то не от Земята, а от Космоса. Материята, която приемате чрез храната, навлиза в организма ви, но съвсем не се свързва съществено с това, което представлява човекът, а е само импулс за жизнената дейност. Ние трябва да се храним, за да се породят вътрешни процеси, които ни импулсират. И при това импулсиране, насърчаване, навлизаме в етерната дейност, която е свързана с Космоса, а не със Земята.Това, което се разиграва с приетата, смляната и преработената от кръвта храна и т.н., са процеси, които импулсират така, че да се прояви един противоположен етерен процес. Моето старо сърце се импулсира чрез физическата преобразувана материя, която навлиза в мен. Но новото ми сърце аз си го извличам от мировия етер… 225.140 и сл.

* * *

…В съществената част е така, че се регенерираме всъщност като нов човек, изхождайки от Космоса. В Космоса намираме не веществата, които можем да констатираме по-късно в сърцето, естествено не тях, защото там те са първоначално така редки, че с физически земни средства не могат да се докажат. Там те са етерни. Но плътната сърдечна материя, която се появява в определена възраст, е сгъстена от космическия етер. Следователно това, което стои днес като човек пред нас, преди девет-десет години е било още навън в небесата, в звездите, а останалото от материята, което се е включило в това, което всъщност е трябвало да бъде формирано от етера, е предпоставка за заболяването. Ако носим в нас прекалено остаряла физическа материя, тя представлява причина за заболяване… 225.142

Физическото тяло и минералната същност

…Това физическо човешко тяло, което си е усвоило минералното царство, някога на Стария Сатурн е било свързано с физическите закони, които действат в линии и форми, както са познати във физиката като закони. Това физическо човешко тяло е било външно същество от топлина. Трябва да отличаваме минералната същност от това, което всъщност е физически принцип на човешкото тяло. Това са физическите закони, които владеят физическото тяло. Към физическия принцип принадлежи това, че ушите и очите ни са формирани така, че да възприемат звуците и светлината по определен начин. Към минералната същност на ушите и очите принадлежат веществата, които са импрегнирани в това устройство от физически закони…102.203

Физическото тяло и сънят

…За ясновидеца астралното тяло е свързано в съня с физическото тяло само чрез една астрална нишка в областта на далака. За него спящият човек изглежда като обвит в чудноват облак, който непрекъснато работи върху физическото тяло… 96.238

 

Космос

 

Физическото тяло и въздействието на моралните идеали в бъдеще

…Както в издишването отдаваме въглерод на растителния свят, така при смъртта отдаваме нашето тяло на цялата Земя. Това, което виждаме в нашето обкръжение, е изцяло продукт от същества каквито сме и ние самите, същества, които са нашите предци по време на лунното, слънчевото и сатурновото време. Те са предали на Земята това, което тя съставлява днес. И когато се появят бъдещи светове, в тях ще живее това от нас, което отделяме като наша телесност. В цялото ни човешко същество, не само в мисленето, а в целия човек до най-външната телесност, живее това, което преработваме в наши морални идеали. Физичекото тяло, което изоставяме означава за Земята това, което я изгражда наново… 203.85

Физическото тяло и Зодиакът

…Физическото тяло е свързано с всичките сили в Универсума. То е център, в който се вливат всички зодиакални сили… 264.193

Физическото тяло и смъртта

…Знаем, че физическото тяло, в което се намират инструментите на обикновеното дневно съзнание се разпада със смъртта. В смисъла на науката за духа би било по-добре вместо «разпада» да се каже, че то се предава на общия природен елемент. Защото разтварянето на физическото тяло при обикновеното наблюдение е само илюзия, майа. В основата на това, което се нарича изгниване, разтваряне на човешкото тяло, лежи един велик мощен процес. Природното се предава на власти, които стоят зад битието…133.135

* * *

…Когато като хора напуснем физическото си тяло, ние се потапяме със светкавична скорост в това от надсетивните сили, което образува нашето физическо тяло… 168.71

* * *

…Както човек живее на физическия план, развива нещо по отношение на духовните светове, което е зародиш за изживяванията в тези по-висши светове. Както тук, във физическия свят, човек има своето етерно тяло, то е не само жизнен принцип в човека, а същевременно подготвящо средство, за да се изживее смисъла на вокализма за духовния свят, а физическото тяло е подготвящото средство, за да се изживее смисъла на консонантизма за духовния свят…156.77 и сл.

Физическото тяло и надсетивният свят

…Ние опознаваме аза всъщност само на физическия план, но там го опознаваме поне в неговата вътрешна същност чрез непосредствените познавателни сили. Но това, което е външното физическо тяло, което виждаме в толкова много екземпляри в света, го опознаваме само като майа, защото в момента, когато ясновидската способност възприеме физическото тяло, то се разтваря като мъгла, разпръсва се и се показва като илюзия.

И ако искаме да опознаем физическото тяло в неговия истински образ, трябва да се издигнем не само до астралния план, а до най-висшите области на девахана, така че е необходима по-висша степен на ясновидство, ако наистина искаме да опознаем физическото тяло в неговия истински образ.

В Стария завет се загатва защо след грехопадението Адам и Ева се срамуват от своите тела. Загатнато е, че предишното тяло, което Адам и Ева са имали преди грехопадението, е било повече или по-малко духовно тяло, следователно то е било достъпно само за ясновиждащото съзнание и е изглеждало съвсем различно от сегашното физическо човешко тяло, защото е представяло същността на аза в неговия истински образ. Трябва да кажем, че в Стария завет е описано съвсем друго формиране на тялото, което би било възприемаемо за ясновидския поглед и би било подходящо за дълбоката човешка същност. Сегашното външно физическо тяло, изобщо не съответства на вътрешната същност на човека… 129.126 и сл.

Физическото тяло и волята

…Външното физическо тяло, което е произлязло от същността на Стария Сатурн, от духовете на волята, представлява волята, възприета външно. При нас волята действа като вътрешен живот в душата… 121.97

 

Извадките са предложени от Нели Хорински

Раздел "ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО"