Д-р Инго Юнге за грешното мислене, чувстване и действие...

Submitted by admin 2 on Съб., 03/06/2017 - 21:19

Трите основни злини на нашето време са в мисленето, чувстването и действието, и е важно тяхното преодоляване чрез Валдорфската педагогика. Нека се запознаем с Валдорфската педагогика и най-вече с нейните характерни черти. Когато погледнем назад в стари времена винаги е имало нещо като младежко движение, например като движението на младите скаути или тимуровците, името няма значение. Младите хора отиват навън в света и света се запознава с тях. Те предприемат големи пътувания, пеят, вечерта разпъвали палатките, седели около лагерния огън.

За сенната хрема и антропософският препарат Генцидо

Submitted by admin 2 on Съб., 03/06/2017 - 14:14

"Имахме един па­ци­ент с теж­ки яв­ле­ния на сен­на треска. Същият стра­да­ше от та­зи бо­лест още от детс­т­во­то си.

Съвременната наука за троичното разделяне на топлинния организъм

Submitted by admin 2 on Съб., 03/06/2017 - 14:02

Чрез експерименти Фриц Гисе[1] е установил взаимовръзка между топлинното течение и съдържанието на съзнанието, като е направил видими издигащите се топлинни вълни от необлеченото тяло чрез осветяване и проектиране върху п

Троичността в човека и връзката й с музикалните инструменти

Submitted by admin 2 on Пет., 02/06/2017 - 15:54

Музикалнитe инструменти трябва да са подбрани така, че да се постигнат специфични влияния върху клиента. В хода на изследването се стремях клиентът да получи по-скоро терапевтичен ефект от терапевта, отколкото пряко "третиране", коeто да покаже "ефекти". И така – как конкретно въздействат музикалните инструменти върху човека в светлината на антропософската музикотерапия.

Образът на човека - основа за диагностика и лечение в антропософската арт-терапия

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 22:12

Започвайки от тричленното разделение, ние имаме човека пред нас с неговото физическо тяло. Тялото има глава, торс и крайници; въпреки, че раменете са свързани с торса, в този случай те принадлежат към крайниците. Вътре в границите на тези три части са разположени центровете на три физиологични системи.

Автоимунни заболявания и тяхното лечение

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 20:54

От антропософска гледна точка в основата на автоимунните заболявания лежи една преобладаваща дейност на нервно-сетивната система. Това трябва да се лекува, като се стимулира дейността на противоположната система, а имено двигателно-вещество-обменната.

Обучение за антропософски гласови терапевти в България

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 18:44

Разговор с Дорина Василева, психолог, автор на изследвания, лечебен педагог и социален терапевт, лектор и организатор.
- Г-жо Василева, Антропософска терапия чрез пеене: как най-накратко бихте описала терапевтичния метод?

Антропософска гледна точка към шизофренията

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 18:19

В държавните психиатрични институции в България, хората с психични разстройства се наричат от персонала и от гражданската общност „пациенти”, „болни”, „луди”. Независимо от тяхната възраст, пол, националност, социален статус, специфика на разстройството, тези хора носят своята житейска история, духовно-душевна индивидуалност, способности и таланти.

Д-р Олаф Кооб за троичността в човека...

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 15:32

Някога хомеопатите са разбирали, че препаратите действат, обаче не са могли да схванат цялата тази връзка между минерали, растения и животни с човека. Отговорът може да бъде намерен, ако се знае, че човекът като микрокосмос е част от макрокосмоса.

Д-р Олаф Кооб за взаимовръзката на човешкото същество с числата...

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 14:54

В антропософската медицина повторението на някои неща е много важно. Т.е. главата е много бърза в интелектуалността, а знанието трябва да стане част от човека, част от сърцето.