Ита Вегман - периодът на нейното детство и съзряване

Submitted by admin 2 on Пет., 25/09/2020 - 06:55

Наследственият поток, в който се ражда Ита Вегман я дарява с изключителни заложби -  една силна и здрава конституция, практически житейски усет, ведрата ѝ и изпълнена с веселие природа, на която своевременно е присъща разсъдливост и трудолюбие

Рудолф Щайнер: Болестта и здравето през различните ъгли на антропософското познание - за хроничните болести (7)

Submitted by admin 2 on Вт., 22/09/2020 - 17:02

...А сега, с оглед на изнесените духовнонаучни факти, нека потърсим обяснение и за онези болести, които не водят нито до истинско оздравяване, нито до смъртен изход, а до т.нар. хронични състояния, често съпровождани от един вид обща отпадналост и линеене на целия организъм. Тук ставаме свидетели на нещо, чието точно разбиране е от огромна важност за много хора. За какво става дума?

Дванадесетте аспекта на Михаил през погледа на антропософа Дейвид Нюбат

Submitted by admin 2 on Вт., 17/09/2020 - 07:48

Скъпи приятели, в навечерието сме на един от четирите централни празника в годишния природно-космически цикъл - Михаиловия празник, 29-ти септември. След активността на огненото лято, когато човешката душа е изнесена в света, преживявайки бурно неговия разцвет, постепенно настъпва обратният процес. Тя започва да се прибира навътре и да търси вътре в себе си лъчезарящата светлина, която преди е намирала навън.

Рудолф Щайнер: Михаил, призван да работи в свободното и чисто мислене, както и в импулсите на Любовта. Михаил като мост между човечеството и Боговете

Submitted by admin 2 on Вт., 17/09/2020 - 07:16

...Ние отново трябва да изтъкнем онова решително и важно събитие от последната третина на 19 век, за което често сме говорили и което се изрази в това, че върховната власт на духовното Същество, познато ни под името Гавраил, бе заменена с властта на едно друго духовно Същество, което познаваме като Архангел Михаил.

Рудолф Щайнер: Инспиративното познание като втора крачка от съвременното посвещение (2)

Submitted by admin 2 on Ср., 09/09/2020 - 16:14

…Това, което Питагор нарича музика на сферите, е нещо, което духовният изследовател наистина може да достигне. Той потъва навътре в нещата и съществата на духовния свят, и чува, като същевременно изговаря. Говорещо слушане, слушащо говорене в потъването в същността на нещата е това, което се изживява. Това, което се появява, е истинската инспирация … Събр. съч. 153, стр.

Рудолф Щайнер: Инспиративното познание като втора крачка от съвременното посвещение (1)

Submitted by admin 2 on Пет., 04/09/2020 - 14:42

Скъпи приятели, продължаваме с втората крачка от съвременното посвещение, описана от Рудолф Щайнер като инспирация, при която се достига до инспиративно познание. 

Д-р Инго Юнге - предстои да бъдат преведени и издадени поредица от негови лекции по Антропософска медицина

Submitted by admin 2 on Нед., 30/08/2020 - 16:14

Скъпи приятели, през пролетта на 2020 год. излезе първи том от лекции по Антропософска медицина на д-р Инго Юнге. След броени дни, около средата на септември, предстои да излезе от печат и втори том. 

Поръчка и за двата тома може да направите в сайта на издателството по АЛПСТ

Бернард Ливехуд: Човек на Прага. Развитието на сетивната душа, интелектуалната-разумна душа и съзнателната душа (11)

Submitted by admin 2 on Ср., 26/08/2020 - 09:07

Много от формите на развитие в душевния живот протичат или прекалено бавно (забавено) или прекалено бързо (ускорено). Това винаги причинява неравномерно развитие на трите душевни качества, споменати в глава 8, под точка “а”: сетивна душа, интелектуална-разумна душа и съзнателна душа.

Рудолф Щайнер: Имагинативното познание като първа крачка от съвременното посвещение (11)

Submitted by admin 2 on Вт., 23/07/2020 - 10:44

Скъпи приятели, това е последната статия от извадки, които публикуваме благодарение на неуморната Нели Хорински, във връзка с първата крачка - имагинативното познание, от съвременното посвещение. Поредицата започна преди това с цикъл от извадки за сетивното мислене, за чистото мислене, за медитативния живот и т.н. От есента ще продължим със следващите две стъпки: инспиративното познание и интуитивното познание.