Д-р Маргарете Хаушка: Вътрешната цветна дъга на душата. (3)

Submitted by admin 2 on Пет., 15/05/2020 - 15:00

Вътрешната цветна дъга на човешките душевни настроения и способности се яви още в предходната глава с цитати от курса по говорно формиране, проведен от Рудолф Щайнер. За нея обаче той дава и някои по-задълбочени разглеждания.

Болестта и здравето през различните ъгли на антропософското познание (3)

Submitted by admin 2 on Пет., 15/05/2020 - 10:06

...Какво означава, че човек върви? Това означава, че той оживява с любов човешкия организъм в неговата кожа, напряга своята астрална или азова организация по съответен начин. И когато той върви, напряга своята организация така, че в известна степен я извежда навън от физическия и етерния организъм.

Д-р Маргарете Хаушка: В земното пространство душата живее чрез делата и страданията на светлината... Дъгата. (2)

Submitted by admin 2 on Ср., 13/05/2020 - 20:56

Не може да се заобиколи това, че при описанието на духовните основи на терапията чрез изкуство, едни и същи факти трябва да бъдат описвани от различни аспекти и в различни взаимовръзки.

Д-р Маргарете Хаушка: Художествената терапия е един път, който трябва да се прекрачи с душата и с Аза... (1)

Submitted by admin 2 on Вт., 12/05/2020 - 12:39

Когато през 1925 год. за първи път дойдох в Клинично-терапевтичния институт в Арлесхайм, за да уча лечебна евритмия, някои пациенти вече рисуваха. Две щутгартски художници – Софи Бауер и Мария Клайнер бяха натоварени с отделни случаи.

Болестта и здравето през различните ъгли на антропософското познание (2)

Submitted by admin 2 on Пон., 11/05/2020 - 09:03

...Когато през деня имаме нашето азово съзнание, астралното тяло трябва да спи. Ние можем да сме здрави само когато нашето астрално тяло спи в нас. Оттам можем да схванем същността на здравето и болестта по следния начин: Болестта е абнормно събуждане на астралното тяло.

Морис Метерлинк: В кой ден ще станем такива, каквито сме? (3)

Submitted by admin 2 on Нед., 10/05/2020 - 08:58

Между две същества, които се срещат за първи път, минават странни тайни на живот и на смърт.

Болестта и здравето през различните ъгли на антропософското познание (1)

Submitted by admin 2 on Съб., 09/05/2020 - 16:05

Скъпи приятели,

На страниците на сайта по Антропософска медицина започва поредица от публикации за причините за болестите, както и какво е здравето от гледна точка на Духовната наука.

За да можем да прозрем и приемем космичността на мирогледа, през чиято призма се насочваме към здравословните проблеми, заболяванията и граничните състояния, е нужно да имаме една добра антропософска или духовно-научна база и понятиен апарат, който е изграден именно на тази база.

Морис Метерлинк за човешката душа, звучащ актуално и днес (2)

Submitted by admin 2 on Вт., 05/05/2020 - 11:10

Днес е ясно, че тя (душата, бел. ред.) прави големи усилия. Тя се проявява навсякъде по един ненормален начин, наложителна и настойчива, сякаш е дадена някаква заповед и тя няма време за губене.

Таг