Автоимунни заболявания и тяхното лечение

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 20:54

От антропософска гледна точка в основата на автоимунните заболявания лежи една преобладаваща дейност на нервно-сетивната система. Това трябва да се лекува, като се стимулира дейността на противоположната система, а имено двигателно-вещество-обменната.

Обучение за антропософски гласови терапевти в България

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 18:44

Разговор с Дорина Василева, психолог, автор на изследвания, лечебен педагог и социален терапевт, лектор и организатор.
- Г-жо Василева, Антропософска терапия чрез пеене: как най-накратко бихте описала терапевтичния метод?

Антропософска гледна точка към шизофренията

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 18:19

В държавните психиатрични институции в България, хората с психични разстройства се наричат от персонала и от гражданската общност „пациенти”, „болни”, „луди”. Независимо от тяхната възраст, пол, националност, социален статус, специфика на разстройството, тези хора носят своята житейска история, духовно-душевна индивидуалност, способности и таланти.

Д-р Олаф Кооб за троичността в човека...

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 15:32

Някога хомеопатите са разбирали, че препаратите действат, обаче не са могли да схванат цялата тази връзка между минерали, растения и животни с човека. Отговорът може да бъде намерен, ако се знае, че човекът като микрокосмос е част от макрокосмоса.

Д-р Олаф Кооб за взаимовръзката на човешкото същество с числата...

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 14:54

В антропософската медицина повторението на някои неща е много важно. Т.е. главата е много бърза в интелектуалността, а знанието трябва да стане част от човека, част от сърцето.

Основните корени на антропософската теория и практика за храненето

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 13:20

Приносите на антропософията по въпросите за храненето позволяват да бъдат причислени към различни духовни об­ласти, когато бъдат отделени от общата връзка на големите цикли на Рудолф Щайнер, и бъдат систематизирани като отделни лекции, прегледно събрани в съответна последова­телност и издадени под темата «Хранене на човека».

Защо е нужна работата с биографията?

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 11:45

Антропософският курс за работа с биографията се основава на духовно-научното учение за човека, Земята и Вселената. През последните 20-30 години интересът към явлението биография се е засилил. Биографията е ново явление в историята на човечеството. След възкресението, преодоляването на смъртта, са станали известни промени в изживяването на пътя след смъртта и оттук – в душевния живот.

Връщане към древното познание в медицината...

Submitted by admin 2 on Вт., 30/05/2017 - 17:55
Връщането към древното познание в медицината; нормата и абнормността в човешкото същество по своя характер представляват природни процеси, които са част от всеобщия характер на природата и Космоса...

Киното и неговото въздействие

Submitted by admin 2 on Вт., 30/05/2017 - 14:54

Рудолф Щайнер е съвременник на появата на киното в световната културна история, чиято рожденна дата е 21.03.1895 год. Още в онова време той може да проследи развитието на появилото се ново изкуство и в следващите две десетилетия, до смъртта му, да формулира пред съвременниците си своите прозрения за неговото бъдеще и сила на влияние. Днес неговите думи продължават да звучат изключително актуално и ние ставаме свидетели за онова, което той е предрекъл. То бива използвано и с определени цели, съзнателно или несъзнателно.