Рудолф Щайнер: Михаил, призван да работи в свободното и чисто мислене, както и в импулсите на Любовта. Михаил като мост между човечеството и Боговете

Submitted by admin 2 on Вт., 17/09/2020 - 07:16

...Ние отново трябва да изтъкнем онова решително и важно събитие от последната третина на 19 век, за което често сме говорили и което се изрази в това, че върховната власт на духовното Същество, познато ни под името Гавраил, бе заменена с властта на едно друго духовно Същество, което познаваме като Архангел Михаил.

Рудолф Щайнер: Инспиративното познание като втора крачка от съвременното посвещение (2)

Submitted by admin 2 on Ср., 09/09/2020 - 16:14

…Това, което Питагор нарича музика на сферите, е нещо, което духовният изследовател наистина може да достигне. Той потъва навътре в нещата и съществата на духовния свят, и чува, като същевременно изговаря. Говорещо слушане, слушащо говорене в потъването в същността на нещата е това, което се изживява. Това, което се появява, е истинската инспирация … Събр. съч. 153, стр.

Рудолф Щайнер: Инспиративното познание като втора крачка от съвременното посвещение (1)

Submitted by admin 2 on Пет., 04/09/2020 - 14:42

Скъпи приятели, продължаваме с втората крачка от съвременното посвещение, описана от Рудолф Щайнер като инспирация, при която се достига до инспиративно познание. 

Д-р Инго Юнге - предстои да бъдат преведени и издадени поредица от негови лекции по Антропософска медицина

Submitted by admin 2 on Нед., 30/08/2020 - 16:14

Скъпи приятели, през пролетта на 2020 год. излезе първи том от лекции по Антропософска медицина на д-р Инго Юнге. След броени дни, около средата на септември, предстои да излезе от печат и втори том. 

Поръчка и за двата тома може да направите в сайта на издателството по АЛПСТ

Бернард Ливехуд: Човек на Прага. Развитието на сетивната душа, интелектуалната-разумна душа и съзнателната душа (11)

Submitted by admin 2 on Ср., 26/08/2020 - 09:07

Много от формите на развитие в душевния живот протичат или прекалено бавно (забавено) или прекалено бързо (ускорено). Това винаги причинява неравномерно развитие на трите душевни качества, споменати в глава 8, под точка “а”: сетивна душа, интелектуална-разумна душа и съзнателна душа.

Рудолф Щайнер: Имагинативното познание като първа крачка от съвременното посвещение (11)

Submitted by admin 2 on Вт., 23/07/2020 - 10:44

Скъпи приятели, това е последната статия от извадки, които публикуваме благодарение на неуморната Нели Хорински, във връзка с първата крачка - имагинативното познание, от съвременното посвещение. Поредицата започна преди това с цикъл от извадки за сетивното мислене, за чистото мислене, за медитативния живот и т.н. От есента ще продължим със следващите две стъпки: инспиративното познание и интуитивното познание.

Бернард Ливехуд: Човек на прага. Планетарните процеси в космоса и в човека (10)

Submitted by admin 2 on Вт., 21/07/2020 - 13:46

В предшестващите глави нееднократно говорихме за човешкото развитие - в исторически, както и в индивидуален план, - за развитието като процес, който може да  протече несъзнателно, но също така и по пътя на съзнателна вътрешна подготовка.